Etkinlik Arkadaşımın Koluna Girdim Etkinlik Listesi

Etkinlik Adı - İçeriği
: Arkadaşımın Koluna Girdim (Engelliler Haftası, Güven, Empati)
Etkinliğin Çeşidi
: Drama (Büyük Grup)
KAZANIM VE GÖSTERGELERİ
B G : K : Kazanım 1: Nesne/durum/olaya dikkatini verir. (Dikkat edilmesi gereken nesne/durum/olaya odaklanır. )
B G : K : Kazanım 1: Nesne/durum/olaya dikkatini verir. (Dikkatini çeken nesne/durum/olayı ayrıntılarıyla açıklar.)
D G : K : Kazanım 7: Dinledikleri/izlediklerinin anlamını kavrar. (Sözel yönergeleri yerine getirir. )
D G : K : Kazanım 7: Dinledikleri/izlediklerinin anlamını kavrar. (Dinledikleri/izlediklerini açıklar. )
D G : K : Kazanım 8: Dinledikleri/izlediklerini çeşitli yollarla ifade eder. (Dinledikleri/izlediklerini başkalarına anlatır. )
S D G : K : Kazanım 4: Bir olay ya da durumla ilgili olarak başkalarının duygularını açıklar. (Başkalarının duygularını söyler. )
S D G : K : Kazanım 4: Bir olay ya da durumla ilgili olarak başkalarının duygularını açıklar. (Başkalarının duygularının nedenlerini söyler. )
S D G : K : Kazanım 10: Sorumluluklarını yerine getirir. (Sorumluluk almaya istekli olduğunu gösterir.)
S D G : K : Kazanım 10: Sorumluluklarını yerine getirir. (Üstlendiği sorumluluğu yerine getirir.)
M G : K : Kazanım 1: Yer değiştirme hareketleri yapar. (Isınma ve soğuma hareketlerini bir rehber eşliğinde yapar. )
M G : K : Kazanım 1: Yer değiştirme hareketleri yapar. (Yönergeler doğrultusunda yürür. )
M G : K : Kazanım 1: Yer değiştirme hareketleri yapar. (Yönergeler doğrultusunda koşar. )
MATERYALLER :
SÖZCÜKLER : Ayak içi, ayak dışı
KAVRAMLAR :
ÖĞRENME SÜRECİ

• Çocuklar sınıfın ortasında toplanır. Çocuklara “Şimdi hiç konuşmadan ve arkadaşlarımıza çarpmadan yürüyoruz” yönergesiyle ısınma hareketleri başlatılır.
• Arada değişik yönergeler vererek ısınma hareketleriyle çalışmaya devam edilir (Topuklar üzerinde, çok yavaş ayda yürüyor gibi, parmak ucunda, hızlı adımlarla, ayak içiyle, dışıyla).
• Çocuklardan çember olmaları istenir. Ortaya bir ebe geçer. Çemberdekilerin kafasına dokunmaya çalışır. Çemberi bozmadan sadece dokunulacağı sırada çömelen ebelenmekten kurtulur. Ebe kime dokunursa o ebe olur.
• Oyunun ardından çocukların ikişerli eş olmaları istenir. Çocuklar eşleşince “Elimi kimin başına koyarsam gözünü kapatacak. Gözlerini kapatanlar hiç gözlerini açmayacaklar, eşiniz sizin kolunuza girecek bakalım sizi nereye götürecek, neler anlatacak?” Gözleri açık olan gezdirmeyi üstlenen çocuklara “Arkadaşınız göremiyor, arkadaşınızı hiçbir yere ve diğer arkadaşlarınıza çaptırmadan sınıfı gezdirerek tanıtacaksınız. Sınıfın bütün merkezlerini, perdesini, oyuncaklarını, halıyı, ne renk olduklarını, hangi şekle benzediklerini, farklı ve benzer olan neler olduğunu anlatacaksınız” diye açıklama yapılarak etkinlik başlatılır.
• Bir süre zaman tanıdıktan sonra çocuklar durdurulur. “Şimdi gözlerinizi açın diğer arkadaşınız gözlerini kapatsın. Şimdi siz sınıfı anlatarak gezdirin.” denir ve yine bir süre zaman tanıdıktan sonra çalışma durdurulur.

DEĞERLENDİRME

• Etkinliğimize nasıl başladık?
• Bu oyunu başka nasıl oynayabiliriz?
• Gözleri görmeyen arkadaşına nesneleri ayrıntılarıyla anlatmak zor muydu? Neden?
• Görmeyen kişiler sizce ne hissediyor olabilir?
• Sınıfta birbirine benzeyen ve farklı olan malzemeler hangileriydi?
• Yaptığınız hareketlerden hangisinde en çok zorlandınız? Neden?
• Gözleriniz kapalı olduğu zaman neler hissettiniz?
• Daha önce görmeyen birisine yardım ettiniz mi? Neler yaptınız?

AİLE KATILIMI

• Ailelerden çocuklarıyla birlikte Engelliler Haftası ile ilgili bir afiş çalışması yapmaları ve sınıfa göndermeleri istenebilir.

UYARLAMA

• Sınıfta ortopedik yetersizliği olan bir çocuk varsa; ısınma hareketlerine öğretmenin yanından arkadaşlarına yönerge vermesi istenebilir. Çember oyununda bir sandalyeye oturup çömelmeden sadece başını dizlerine doğru eğmesi istenebilir

ÖNERİLER

• Drama etkinliğindeki sınıf içi gezdirme/anlatma yerine hayali hayvanat bahçesi, alışveriş yeri (market), kütüphane, müze gibi mekân isimleri verilerek oynanabilir. (Örneğin “Çocuklar şimdi arkadaşınız sizi hayvanat bahçesine götürüp gezdirecek. Bakalım hangi hayvanlar var? Neler yiyorlar, nasıl ses çıkarıyorlar?” gibi.) Çocukların daha önce bunun gibi veya başka mekânlara ilişkin gözlemleri varsa bu gözlemleri drama çalışmalarında kolaylıkla kullanabilir. Mutlaka bu mekânlara gitmiş olması gerekmez televizyondan filmlerden gördüklerini aktarabilir.
• Gözlerini kapatmak istemeyen çocuklar zorlanmayarak sadece arkadaşını gezdirme çalışmasına katılır, izlemesine fırsat verilir.
• Çocukların isteğine bağlı olarak gözlerine eşarp bağlanabilir.