Etkinlik Arkeologlar İş Başında Etkinlik Listesi

Etkinlik Adı - İçeriği
: Arkeologlar İş Başında (Arkeolog, Kazı, Tarihi Eser, Deney, Müzeler Haftası, Kültürel Özellikleri Bilme)
Etkinliğin Çeşidi
: Fen , Türkçe (Bütünleştirilmiş Büyük Grup)
KAZANIM VE GÖSTERGELERİ
B G : K : Kazanım 2:Nesne/durum/olayla ilgili tahminde bulunur. (Nesne/durum/olayla ilgili tahminini söyler.)
B G : K : Kazanım 2:Nesne/durum/olayla ilgili tahminde bulunur. (Tahmini ile gerçek durumu karşılaştırır.)
B G : K : Kazanım 5: Nesne veya varlıkları gözlemler. (Nesne/varlığın kullanım amaçlarını söyler. )
B G : K : Kazanım 17: Neden-sonuç ilişkisi kurar. (Bir olayın olası nedenlerini söyler. )
B G : K : Kazanım 17: Neden-sonuç ilişkisi kurar. (Bir olayın olası sonuçlarını söyler.)
B G : K : Kazanım 19: Problem durumlarına çözüm üretir. (Problemi söyler. )
B G : K : Kazanım 19: Problem durumlarına çözüm üretir. (Probleme çeşitli çözüm yolları önerir. )
B G : K : Kazanım 19: Problem durumlarına çözüm üretir. (Çözüm yollarından birini seçer. )
B G : K : Kazanım 19: Problem durumlarına çözüm üretir. (Seçtiği çözüm yolunun gerekçesini söyler. )
B G : K : Kazanım 19: Problem durumlarına çözüm üretir. (Seçtiği çözüm yolunu dener. )
D G : K : Kazanım 7: Dinledikleri/izlediklerinin anlamını kavrar. (Dinledikleri/izledikleri hakkında yorum yapar. )
S D G : K : Kazanım 16: Toplumsal yaşamda bireylerin farklı rol ve görevleri olduğunu açıklar. (Toplumda farklı rol ve görevlere sahip kişiler olduğunu söyler.)
MATERYALLER : Su, parmak boyası, buz kalıbı, boncuk, madeni para, kaşık, küçük oyuncaklar, taşlar.
SÖZCÜKLER : Arkeolog, kazı çalışması, tarihî eser
KAVRAMLAR : Sıcak-Soğuk-Ilık
ÖĞRENME SÜRECİ

• Sınıf zeminine arkeolojik kazılarda bulunan tarihi eser görselleri arkası dönük şekilde yerleştirilir.
• Bir görselin yanına gidilir ve ipuçları verilerek çocuklardan görselle ilgili tahminde bulunmaları istenir. Tahminler alındıktan sonra görsel çevrilir. Tüm görseller için bu tekrarlanır.
• “Çocuklar resimde gördüklerinizin ortak bir özelliği var. Ne olabilir sizce?” sorusu ile resimler incelenir. Eski zamanlarda insanların nasıl yaşadıklarına neler kullandıklarına dair bilgiler verdiği için bu eşyaların değerli olduğu, bu yüzden onlara tarihi eser dendiği ifade edilir. Bütün insanlar bu bilgilere ulaşabilsin diye bu eserlerin müzelerde korunduğu söylenir.
• “Bu eşyalar nereden ve nasıl çıkarılıyor olabilir?” sorusu ile “kazı” yanıtına ulaşmalarına rehberlik edilir. Kazı çalışması yaparak bu eserleri çıkaran kişilere arkeolog dendiği ifade edilir.
• Arkeologların, kazı çalışmaları yaparken eserlerin zarar görmemesi için özel malzemeler kullandıkları görsellerle desteklenerek anlatılır. Her bir malzemenin hangi amaçla kullanılıyor olabileceği değerlendirilir.
• Çocuklara, “Şimdi biz de arkeolog olup bir kazı çalışması yapalım mı? Ne dersiniz?” sorusu yöneltilir.
• Bir gün önceden içine boncuk, madeni para, küçük oyuncaklar, kaşık, taş vb. koyularak büyük kaplara doldurulan su dondurulur.
• Oluşturulan büyük buz kalıpları masalara koyulur.
• Buzun içindeki malzemeleri onlara zarar vermeden nasıl çıkarabilecekleri, çıkarırken hangi malzemeleri kullanabilecekleri sorularak çocukların fikirleri dinlenir. Buldukları malzemelerden biri ile denemeler yapmalarına fırsat verilir. “İşe yaradı mı? Sence neden işe yaramadı? Başka hangi malzemeleri kullanabilirsin?” gibi sorularla çocukların bulduğu diğer malzemelerle de denemeler yapmaları sağlanır (makas, kaşık, sınıftaki oyuncaklar, tuz vb.).

DEĞERLENDİRME

• Görsellerde hangi eşyalar vardı?
• Bu eşyalara neden tarihî eser deniyordu?
• Bu eserleri araştırıp bulan kişilerin mesleğinin adı neydi?
• Kazı yaparken nelere dikkat ediyorlardı?
• Buzun içindeki eşyaları çıkarmak zor oldu mu? Neden?
• Hangi malzemeleri kullandın?
• İşine en çok yarayan malzeme hangisiydi?

AİLE KATILIMI

Ailelerden eski ve manevi değeri olan eşyaları varsa çocuklarına hikâyesini anlatmaları istenebilir.

UYARLAMA

• Sınıfta üstün yetenekli olduğu düşünülen bir çocuk varsa; düşünme ve yorumlama yeteneği yaşıtlarına göre daha farklı olduğundan etkinliklerle ilgili değerlendirme basamaklarında detaylı sorular yöneltilebilir.

BELİRLİ GÜN VE HAFTALAR
Müzeler Haftası
ÖNERİLER

• Kum havuzu içine nesneler saklanarak kazı çalışması yapılabilir.
• Su, çeşitli boyalarla renklendirilerek dondurulabilir.
• Kap yerine buz dolabı poşetleri de kullanılabilir.
• Tarihi eserlerin olduğu görseller ikişerli şekilde hazırlanarak çocukların eşleştirme yapmalarına fırsat verilebilir.

Ekler
1.JPG 2.JPG 3.JPG 4.JPG