Etkinlik Akıl ve Zekâ Oyunları-2 Etkinlik Listesi

Etkinlik Adı - İçeriği
: Akıl ve Zekâ Oyunları-2 (Sayma, Sudoku, 1-3)
Etkinliğin Çeşidi
: Matematik (Büyük Grup)
KAZANIM VE GÖSTERGELERİ
B G : K : Kazanım 3: Algıladıklarını hatırlar. (Eksilen veya eklenen nesneyi söyler.)
B G : K : Kazanım 3: Algıladıklarını hatırlar. (Hatırladıklarını yeni durumlarda kullanır.)
B G : K : Kazanım 4: Nesneleri sayar. (İleriye/geriye doğru birer birer ritmik sayar.)
B G : K : Kazanım 4: Nesneleri sayar. (Saydığı nesnelerin kaç tane olduğunu söyler. )
B G : K : Kazanım 4: Nesneleri sayar. (Sıra bildiren sayıyı söyler.)
B G : K : Kazanım 4: Nesneleri sayar. (10’a kadar olan sayılar içerisinde bir sayıdan önce gelen sayıyı söyler.)
B G : K : Kazanım 4: Nesneleri sayar. (10’a kadar olan sayılar içerisinde bir sayıdan sonra gelen sayıyı söyler.)
MATERYALLER : 1-3 arası rakam kartları, 9 kareden oluşan kartların sığabileceği büyüklükte sudoku tablosu, 1-3 arası rakamlardan üçer adet
SÖZCÜKLER : Sudoku, akıl ve zekâ oyunu, satır, sütun
KAVRAMLAR : 1-20 arası sayılar , Sıra sayısı (birinci-ikinci…)
ÖĞRENME SÜRECİ

• 1-3 arası rakamların yazdığı kartlar çocuklarla incelenir.
• Sayılarla ilgili bazı bulmacaların çözüleceği söylenir. Rakamlardan bazıları ters çevrilir. Çocuklardan eksik olan rakamları söylemeleri istenir.
• Rakamlardan bir tanesi gösterilir. Gösterilen sayıdan önce ve sonra gelen sayılar bulunur.
• 1-3 rakamlarından üçer tane düz bir zemine yerleştirilir. Sayılardan kaçar tane olduğu bulunur.
• 9 kareden (3*3) oluşan tablo masaya koyulur. Tablodaki kutucuklar çocuklarla sayılır.
• Soldan sağa birinci, ikinci ve üçüncü kutuyu bulma çalışmaları yapılır. Sudokunun tablo ve rakamlarla oynanan bir akıl ve zekâ oyunu olduğu bilgisi verilerek çocuklara oyunun kuralları açıklanır.
⦁ Her rakam soldan sağa ve yukarıdan aşağıya bir kere gelecek şekilde yerleştirilecektir. Çocukların bu kuralı anlayabilmesi için satır ve sütun kavramları hakkında sohbet edilir.
• Tabloda her çocuğun satır ve sütunu göstermesi istenir.
• Büyük tabloda her çocuğun rakamlarla deneme yapmasının ardından ekteki sudoku çocuklara dağıtılır.
• Boş olan kutucuklarda olması gereken sayıları bularak yazmaları istenir.
• Çocuklara oyun esnasında ipuçları verilerek sudoku çalışması tamamlanır.

DEĞERLENDİRME

• Hangi rakamlarla çalıştık?
• Öğrendiğimiz akıl ve zeka oyununun adı neydi?
• Sudoku tablosunun içinde kaç kutucuk vardı?
• Sudoku kuralları nelerdi?

AİLE KATILIMI

• Ailelere çocukları ile Mangala, Reversi gibi akıl ve zeka oyunları oynamaları önerilebilir.

UYARLAMA

• Sınıfta üstün yetenekli olan bir çocuk varsa; erken bitirme durumunda seviyesi zorlaştırılmış yeni sorular verilebilir.

DESTEKLENEN DEĞERLER
Sabır : Sudoku, çocuğun odaklanmasını gerektiren bir çalışma olduğu için bu süreçte tamamlama çabasına vurgu yapılarak sabır değeri desteklenmelidir.
ÖNERİLER

• Çocuklar rakamları yazmakta sıkıntı yaşarlarsa 1-3 arası rakamlar çocuklara verilip rakamları kesip yapıştırarak çalışmayı tamamlamaları sağlanabilir.

Ekler
Akıl ve zeka oyunları 2.jpg