Etkinlik Merhaba Arkadaşım Etkinlik Listesi

Etkinlik Adı - İçeriği
: Merhaba Arkadaşım (Selamlaşma, Tanışma, Nezaket, Uyum Haftası)
Etkinliğin Çeşidi
: Hareket , Oyun , Müzik (Bütünleştirilmiş Büyük Grup)
KAZANIM VE GÖSTERGELERİ
B G : K : Kazanım 3: Algıladıklarını hatırlar. (Nesne/durum/olayı bir süre sonra yeniden söyler. )
B G : K : Kazanım 3: Algıladıklarını hatırlar. (Hatırladıklarını yeni durumlarda kullanır.)
D G : K : Kazanım 5: Dili iletişim amacıyla kullanır. (Konuşma sırasında göz teması kurar. )
S D G : K : Kazanım 1: Kendisine ait özellikleri tanıtır. (Adını/soyadını söyler.)
S D G : K : Kazanım 12: Değişik ortamlardaki kurallara uyar. (Nezaket kurallarına uyar.)
M G : K : Kazanım 1: Yer değiştirme hareketleri yapar. (Isınma ve soğuma hareketlerini bir rehber eşliğinde yapar. )
M G : K : Kazanım 1: Yer değiştirme hareketleri yapar. (Yönergeler doğrultusunda yürür. )
M G : K : Kazanım 5: Müzik ve ritim eşliğinde hareket eder. (Müzik ve ritim eşliğinde dans eder. )
MATERYALLER : Top, çocukların fotoğrafları, kutu veya poşet
SÖZCÜKLER : Merhaba, hoş geldin
KAVRAMLAR :
ÖĞRENME SÜRECİ

• Öğretmen, hareketli müzik eşliğinde çocuklarla birlikte bir süre serbest dans eder. Müziği durdurduğunda çocuklardan söylediği yönergeler doğrultusunda hareket etmelerini ister. Yönergeler arasında müzik eşliğinde bir-iki dakika serbest dans edilmesine fırsat verilir.
- En yakınımızda olan arkadaşımızla tokalaşarak ona “merhaba, hoş geldin” diyelim.
-En yakınımızda olan arkadaşımızla tokalaşarak “merhaba” diyerek ismimizi söyleyelim.
-En yakınımızda olan arkadaşımızla el ele tutuşalım.
-En yakınımızda olan arkadaşımızla kol kola girelim vb. yönergeler verilir.
• Çocukların farklı arkadaşlarıyla karşılaşmaları için dans ederken bütün mekânı kullanarak karışmaları sağlanır.
• Çocuklardan halka şeklinde yere oturmaları istenir. Öğretmen bir top alır ve kendi adını söyler. Topu çocuklardan birine yuvarlayarak oyunu başlatır.
“Topu alan çocuk kendi adını söyleyerek topu istediği bir arkadaşına yuvarlayacak.” şeklinde açıklama yapılır. Her çocuğun ismi en az bir kez söylendikten sonra, top en son hangi çocuğun elinde kaldıysa o çocuğun ortaya geçmesi istenir. Çocuklara “Çocuklar ortada olan arkadaşımızın ismi neydi?” diye sorulur. Her çocuğun sırayla ortaya geçmesine ve arkadaşları tarafından isminin söylenmesine fırsat verilir.
• Önceden çocukların fotoğraflarının koyulduğu kutu gösterilerek “Sizce bu kutunun içinde ne var?” denir ve çocuklardan tahminleri alınır.
• Cevaplar alındıktan sonra öğretmen kutunun içerisinde çocukların kendi fotoğraflarının olduğunu söyler.
• Kutunun içinden fotoğraflar tek tek çekilerek çocuklara gösterilir ve çocuklardan fotoğraftaki çocuğun ismini hatırlayıp söylemeleri istenir.
• Büyük boy bir resim kâğıdına fotoğraflar yapıştırılarak sınıf mevcut grafiği oluşturulur. Oluşturulan mevcut grafiği panoda sergilenir.

DEĞERLENDİRME

• Bu etkinlikte neler yaptık?
• Yeni arkadaşlarla tanıştığınızda neler hissettiniz?
• İnsanlarla karşılaştığımızda ilk hangi kelimeleri söyleriz?
• Bu kelimeleri daha önce nerelerde kullandınız?

AİLE KATILIMI


• Ailelerden çocuklarına, sınıftaki arkadaşlarından hangilerinin isimlerini hatırladığını sormaları önerilir.

UYARLAMA

• Sınıfta işitme yetersizliği olan bir çocuk varsa; yönergeler uygulanırken ilk aşamalarda öğretmen eşliğinde katılımı sağlanabilir.

BELİRLİ GÜN VE HAFTALAR
İlköğretim Haftası
ÖNERİLER

• Yönergeler çocukların ilgisi ve hazırbulunuşluklarına göre,
-En yakınında olan arkadaşımızla sırt sırta verelim.
-En yakınımızda olan arkadaşımızın burnunu tutalım vb. şeklinde çeşitlendirilebilir.
• Sınıfın imkânları doğrultusunda pelüş bir oyuncak veya buruşturulmuş gazete kâğıdı top yerine kullanılabilir.
• Etkinliğin müziği hareketli seçilmeli ve sözsüz olmalıdır. Müzik sözlü olarak tercih edilmişse şarkı sözleri çocukların beden, zihin, ruh ve ahlak yapısını olumsuz etkilemeyecek şekilde olmalıdır.