Etkinlik Arkadaşlık Grafiği Etkinlik Listesi

Etkinlik Adı - İçeriği
: Arkadaşlık Grafiği (Arkadaşlar, Grafik, İş Birliği)
Etkinliğin Çeşidi
: Fen , Sanat (Bütünleştirilmiş Büyük ve Küçük Grup)
KAZANIM VE GÖSTERGELERİ
B G : K : Kazanım 1: Nesne/durum/olaya dikkatini verir. (Dikkat edilmesi gereken nesne/durum/olaya odaklanır. )
B G : K : Kazanım 1: Nesne/durum/olaya dikkatini verir. (Dikkatini çeken nesne/durum/olaya yönelik sorular sorar.)
B G : K : Kazanım 7: Nesne ya da varlıkları özelliklerine göre gruplar. (Nesne/varlıkları rengine göre gruplar.)
B G : K : Kazanım 7: Nesne ya da varlıkları özelliklerine göre gruplar. (Nesne/varlıkları şekline göre gruplar.)
B G : K : Kazanım 7: Nesne ya da varlıkları özelliklerine göre gruplar. (Nesne/varlıkları büyüklüğüne göre gruplar.)
D G : K : Kazanım 8: Dinledikleri/izlediklerini çeşitli yollarla ifade eder. (Dinledikleri/izledikleri ile ilgili sorular sorar. )
D G : K : Kazanım 8: Dinledikleri/izlediklerini çeşitli yollarla ifade eder. (Dinledikleri/izledikleri ile ilgili sorulara cevap verir.)
D G : K : Kazanım 10: Görsel materyalleri okur. (Görsel materyalleri açıklar.)
S D G : K : Kazanım 8: Farklılıklara saygı gösterir. (Kendisinin farklı özellikleri olduğunu söyler.)
S D G : K : Kazanım 8: Farklılıklara saygı gösterir. (İnsanların farklı özellikleri olduğunu söyler. )
MATERYALLER : Kraft kağıdı, resim çıktıları, boya kalemleri, makas, yapıştırıcı
SÖZCÜKLER : Farklı, çeşitli, renk, cinsiyet
KAVRAMLAR : Aynı-Farklı-Benzer
ÖĞRENME SÜRECİ

• Çocuklara yapılacak grafik çalışması kısaca anlatılır.

• Her çocuk fiziksel özelliklerinden bahsederek kendini tanıtır (Ben sarı saçlıyım, mavi gözlüyüm, erkeğim vb.).

• Her birimizin farklı özellikleri olduğundan bahsedilir.

• Çeşitli grafik örnekleri gösterilerek birlikte incelenir.

• Başka nelerden ve hangi malzemeleri kullanarak grafik oluşturulabileceği hakkında konuşulur.

• Çocukların fotoğrafları çıkartılarak fotokopi ile çoğaltılır.

• Çocuklar, cinsiyet, saç ve göz rengine göre grafik oluşturmak üzere 3 gruba ayrılır.

• Ayrılan gruplarla resimler paylaşılır.

• Grafik oluşturmak için kullanılacak malzemeler (kraft kağıdı, yapıştırıcı, boya kalemleri) çocuklara dağıtılır.

• Her grup kendi grafik özelliğine (cinsiyet, saç rengi, göz rengi) göre grafik oluşturur.

• Daha sonra oluşturulan grafikler çocuklar tarafından anlatılır.

• Grafikler çocukların görebileceği bir yere asılarak sergilenir.

DEĞERLENDİRME

• Grafiği nasıl oluşturduk?

• Farklılıklarımız nelerdi?

• Farklı olduğumuz halde ortak yaptığımız şeyler nelerdir?

• Etkinliği yaparken neler hissettin?

• Sen ailende kime benziyorsun? Hangi özelliklerin benziyor?

AİLE KATILIMI

• Ailelerden çocukları ile aile bireyleri arasında da farklılıklar olup olmadığı konusunda konuşmaları istenebilir.

UYARLAMA

• Sınıfta işitme yetersizliği olan bir çocuk varsa; yönergeler verilirken çocukla göz teması kurulmasına ve gerektiğinde çocuğa tekrar açıklama yapılmasına dikkat edilmelidir.

DESTEKLENEN DEĞERLER
Saygı : Grup içinde farklılık ve benzerliklerden sohbet ederken farklılıklara saygıya değinilerek saygı değerine vurgu yapılabilir.
ÖNERİLER
  • Çocuklarla sınıfta bulunan eşyaların niteliği ile ilgili grafik çalışmaları yapılabilir.