Etkinlik Sulu Boya Fırçalarıyız Etkinlik Listesi

Etkinlik Adı - İçeriği
: Sulu Boya Fırçalarıyız (Renkler, Hareket)
Etkinliğin Çeşidi
: Sanat , Drama (Bütünleştirilmiş Büyük Grup)
KAZANIM VE GÖSTERGELERİ
B G : K : Kazanım 3: Algıladıklarını hatırlar. (Nesne/durum/olayı bir süre sonra yeniden söyler. )
B G : K : Kazanım 3: Algıladıklarını hatırlar. (Hatırladıklarını yeni durumlarda kullanır.)
M G : K : Kazanım 5: Müzik ve ritim eşliğinde hareket eder. (Müzik ve ritim eşliğinde dans eder. )
M G : K : Kazanım 5: Müzik ve ritim eşliğinde hareket eder. (Müzik ve ritim eşliğinde çeşitli hareketleri ardı ardına yapar.)
Ö B : K : Kazanım 6: Günlük yaşam becerileri için gerekli araç ve gereçleri kullanır. (Çevre temizliğiyle ilgili araç ve gereçleri kullanır.)
MATERYALLER : Sulu boya, fırça, resim kâğıdı
SÖZCÜKLER : Tuval, yağlı boya
KAVRAMLAR : Alt-Üst-Orta , Kirli-Temiz
ÖĞRENME SÜRECİ

• Çocuklar çember olurlar. Çocuklara “Hepimiz birer boya fırçasıyız, önümüzde yağlı boya renk kovaları var. Müzik eşliğinde bedenimizi kullanarak resim yapacağız. Önce renkleri sayalım mı?” denir. Hayali renk kovaları gösterilerek renk isimleri söylenir.
• Şimdi tuvallerimizi alalım. Çocuklara “Tuvalin ne olduğunu bilen var mı?” diye sorulur. Cevaba ulaşılmak için ipuçları verilir.
• (Tuvalin resim yapmakta kullanılan, özel olarak hazırlanmış bez olduğu açıklanır.)
• Hareketli müzik eşliğinde “Şimdi başımızla resim yapmaya başlıyoruz. Ellerle, kollarla, burunla, omuzlarla, saçlarla, ayaklarla, parmak uçlarıyla, şimdi bütün vücutla” denerek yönergeler verilir.
• Müzik eşliğinde yönergelere göre boya yapıyor gibi hareket etmeleri için yeterli süre verilir. Arada “Fırçalarımızı boyasız bırakmayalım, kovalara batırıp boya alalım” “Tuvalimizin hiç boş yeri kalmasın, evet… Altları da boyayalım… Eğil… Eğil… Şimdi üstlere uzan… Uzan hiç boş yer kalmasın.” gibi hareketleri çeşitlendirici yönergeler verilir.
• Müzik bitiminde “Şimdi yaptığımız resme uzaktan bir bakalım neler yapmışız. Resimlerimizi alıp uygun bir yere kaldıralım, eve giderken götürmeyi unutmayalım” diye canlandırma yapmalarına fırsat verilir.
• Çocuklar, sulu boya ve su kapları önceden hazırlanmış masalara otururlar. Öğretmen “Biraz evvel bedenimizle yaptığımız resmi şimdi resmi kâğıdı üzerine yapalım” der ve çalışmaya geçilir.
• Çalışma sırasında fırçanın nasıl kullanılacağı, etrafına sıçratmadan temiz çalışılmasına ilişkin örnek verilir, model olunur.
(Masaya su veya boya döküldüğünde peçeteyle temizlemesi, fırçayı suya batırıp kabın kenarına dokundurarak fırçanın suyunu alması gibi.)

DEĞERLENDİRME

• Sulu boya çalışmasından önce ne yaptık?
• Vücudunla resim yaparken ne hissettin?
• Tuval üzerine yağlı boya ile yapılmış resim gördünüz mü? Anlatınız.
• Evinizde sulu boya ile resim yapıyor musunuz?

AİLE KATILIMI

• Ailelere evlerinde temizlik kaygısına kapılmadan önlem alarak çocuklarıyla gazete sayfalarına büyük boy kâğıtlara vb. farklı kâğıt ve nesnelere sulu boya çalışmaları yapmalarını, çocukların farklı işler yapmaktan keyif aldıklarını anlatan ipuçları verilerek önerilerde bulunulur.

UYARLAMA

• Sınıfta ortopedik yetersizliği olan bir çocuk varsa; destekle yürüyebilen bir çocuksa, oturduğu yerden hareketlere katılması söylenir.

ÖNERİLER

• Renkler çocukların yaş gruplarına göre el işi kâğıtlarıyla somut olarak gösterilerek isimleri söylenebilir.
• Yönergeler yaş gruplarına göre diz kapağımızla, dirseklerimizle, çenemizle, dudaklarla gibi çeşitlendirilebilir.
• Etkinliğin müziği hareketli seçilmeli ve sözsüz olmalıdır. Müzik sözlü olarak tercih edilmişse şarkı sözleri çocukların beden, zihin, ruh ve ahlak yapısını olumsuz etkilemeyecek şekilde olmalıdır.