Etkinlik Müzelerin Keşfi Etkinlik Listesi

Etkinlik Adı - İçeriği
: Müzelerin Keşfi (Kültürel Özellikleri Bilme, Müzeler Haftası -1)
Etkinliğin Çeşidi
: Türkçe , Müzik (Bütünleştirilmiş Büyük Grup)
KAZANIM VE GÖSTERGELERİ
D G : K : Kazanım 2: Sesini uygun kullanır. (Konuşurken/şarkı söylerken sesinin tonunu ayarlar.)
D G : K : Kazanım 2: Sesini uygun kullanır. (Konuşurken/şarkı söylerken sesinin hızını ayarlar. )
D G : K : Kazanım 10: Görsel materyalleri okur. (Görsel materyalleri inceler.)
D G : K : Kazanım 10: Görsel materyalleri okur. (Görsel materyalleri açıklar.)
D G : K : Kazanım 10: Görsel materyalleri okur. (Görsel materyallerle ilgili sorular sorar.)
D G : K : Kazanım 10: Görsel materyalleri okur. (Görsel materyallerle ilgili sorulara cevap verir. )
S D G : K : Kazanım 9: Farklı kültürel özellikleri açıklar. (Kendi ülkesinin kültürüne ait özellikleri söyler.)
S D G : K : Kazanım 9: Farklı kültürel özellikleri açıklar. (Farklı ülkelerin kendine özgü kültürel özellikleri olduğunu söyler.)
M G : K : Kazanım 5: Müzik ve ritim eşliğinde hareket eder. (Bedenini, nesneleri ve vurmalı çalgıları kullanarak ritim çalışması yapar. )
MATERYALLER : Minyatür heykeller, eski ve yeni döneme ait resimler, müze ile ilgili fotoğraf ve kartpostallar, lego, tahta blok, ses kayıt cihazı
SÖZCÜKLER : Müze, tarih, sanat, doğa, bilim, ses tonu, geçmiş, gelecek, beste
KAVRAMLAR : Hızlı-Yavaş , Eski-Yeni
ÖĞRENME SÜRECİ

• Bir masa üstüne örtü serilerek imkânlar dâhilinde, eskiden kullanılan eşya resimleri ve minyatür heykeller bu eşyaların günümüzde kullanılanları, müze ile ilgili resimler, fotoğraf ve kartpostallar konularak çocukların dikkati çekilip incelemelerine soru sormalarına fırsat verilir.
• “Niçin böyle bir masa hazırladım acaba tahmin edebilir misiniz?” diye sorulur. Tahminler alındıktan sonra “Müzeler” şiiri okunur. Çocuklarla tekrar edildikten sonra şiirde ne anlatılmak istendiği sorulup, tarihî açık hava müzesi, sanat müzesi, tarihî müze vb. müze resim kartları gösterilir. Bunların ne tür müzeler olduğu, bu müzelerin özellikleri, müzenin ne olduğu, neden müzelerin olması gerektiği ve müzeler haftasının neden kutlandığı ayrıca farklı kültürleri ve kendi kültürümüzü de yansıtan müzelerle ilgili sohbet görseller gösterilir, sohbet edilir.
Müzeler
Tarih, sanat, doğa, bilim,
Müzelere gidip gezelim.
En doğru bilgileri
Müzelerden öğrenelim.
Orada sergilenir.
Merak ettiklerim.
Müzelerle aydınlanır,
Geçmişim, geleceğim.
                           E. Yıldızhan

• Her çocuğa elleriyle tutabilecekleri boyutta ikişer tane lego, tahta blok veya ses çıkaracak nesne verilir. Önce hızlı-yavaş ritim tutarak sınıf içinde yürünür. Sonra çocuklara “Müzeler” şiirine beste yapacakları söylenir. Şiirin sözlerine uygun olarak hızlı-yavaş ritimde söylemeleri seslerinin tonunu ritme uygun olarak kullanmaları istenir. Bestelenen şarkı ses kayıt cihazı ile kaydedilip çocuklara dinletilir.

DEĞERLENDİRME

• Daha önce müzeye gittiniz mi? Hangi müzeydi? Kiminle, ne zaman gittiniz?
• Etkinliğimizde hangi müzelerden söz ettik?
• Sınıfımızda müze kurmamız gerekse hangi müzeyi kurmak isterdiniz?
• Müzeye neler koyardınız?
• Şiiri başka ritimle besteleyebilir miydik? Nasıl?

Bunların haricinde:
• “El Ele Okul Öncesi Eğitime” kitabında yer alan, eski-yeni kavramı ile ilgili çalışma sayfası uygulanabilir.

AİLE KATILIMI

• Ailelere çocuklarıyla birlikte yaşadıkları yöredeki tarihî yerleri ve müzeleri araştırıp isimlerini listelemeleri varsa resimleriyle birlikte okula göndermeleri istenebilir.

UYARLAMA

• Sınıfta üstün yetenekli bir çocuk varsa; müzeler şiirine beste yaparken yeni ritim oluşturma, oluşturulmuş ritmin tekrarlarını arkadaşlarına hatırlatması ve başlama komutlarını vermesine fırsat verilebilir.

BELİRLİ GÜN VE HAFTALAR
Müzeler Haftası
ÖNERİLER

• İnternet ortamında sanal müze gezisi yapılabilir.
• Annelerin, babaların eskiden oynadığı oyuncaklar müzesi oluşturulabilir.