Etkinlik Müzeye Gidiyoruz. Etkinlik Listesi

Etkinlik Adı - İçeriği
: Müzeye Gidiyoruz. (Kültürel Özellikleri Bilme, Müzeler Haftası -2)
Etkinliğin Çeşidi
: Oyun , Alan Gezisi (Bütünleştirilmiş Büyük Grup)
KAZANIM VE GÖSTERGELERİ
D G : K : Kazanım 8: Dinledikleri/izlediklerini çeşitli yollarla ifade eder. (Dinledikleri/izledikleri ile ilgili sorular sorar. )
D G : K : Kazanım 8: Dinledikleri/izlediklerini çeşitli yollarla ifade eder. (Dinledikleri/izledikleri ile ilgili sorulara cevap verir.)
D G : K : Kazanım 8: Dinledikleri/izlediklerini çeşitli yollarla ifade eder. (Dinledikleri/izlediklerini başkalarına anlatır. )
D G : K : Kazanım 8: Dinledikleri/izlediklerini çeşitli yollarla ifade eder. (Dinledikleri/izlediklerini drama yoluyla sergiler.)
S D G : K : Kazanım 14: Sanat eserlerinin değerini fark eder. (Sanat eserlerinde gördüklerini ve işittiklerini söyler.)
S D G : K : Kazanım 14: Sanat eserlerinin değerini fark eder. (Sanat eserleri ile ilgili duygularını açıklar.)
S D G : K : Kazanım 14: Sanat eserlerinin değerini fark eder. (Sanat eserlerinin korunmasına özen gösterir.)
Ö B : K : Kazanım 2: Giyinme ile ilgili işleri yapar. (Giysilerini giyer.)
Ö B : K : Kazanım 2: Giyinme ile ilgili işleri yapar. (Giysilerini çıkarır.)
Ö B : K : Kazanım 2: Giyinme ile ilgili işleri yapar. (Ayakkabılarını giyer. )
Ö B : K : Kazanım 2: Giyinme ile ilgili işleri yapar. (Ayakkabılarının çıkarır.)
Ö B : K : Kazanım 2: Giyinme ile ilgili işleri yapar. (Düğme açar.)
Ö B : K : Kazanım 2: Giyinme ile ilgili işleri yapar. (Düğme kapar.)
Ö B : K : Kazanım 2: Giyinme ile ilgili işleri yapar. (Ayakkabı bağcıklarını çözer.)
Ö B : K : Kazanım 2: Giyinme ile ilgili işleri yapar. (Ayakkabı bağcıklarını bağlar.)
Ö B : K : Kazanım 7: Kendini tehlikelerden ve kazalardan korur. (Tehlikeli olan durumları söyler.)
Ö B : K : Kazanım 7: Kendini tehlikelerden ve kazalardan korur. (Kendini tehlikelerden ve kazalardan korumak için yapılması gerekenleri söyler.)
Ö B : K : Kazanım 7: Kendini tehlikelerden ve kazalardan korur. (Herhangi bir tehlike ve kaza anında yardım ister.)
MATERYALLER : Geziye gidilecek müzenin fotoğrafları
SÖZCÜKLER : Müze, eser, poz, (müzenin özelliğine göre küp, heykel, eski çağ vb.)
KAVRAMLAR : Eski-Yeni
ÖĞRENME SÜRECİ

(Yöredeki tarihi bir yer veya müze)
• Geziye gidilecek yerin ne müzesi olduğu önceden hazırlanan fotoğraflar gösterilerek çocuklar bilgilendirilir. Müzeler Haftası’nın önemi, neden müzelerin olması gerektiği, çeşitleri gibi konular üzerine sohbet edilir.
• Ardından gezi kuralları, taşıt kuralları, dikkat etmemiz gereken kurallar konuşulur (yüksek sesle konuşmamak, dağınık gezmemek, taşıta inip binerken ve taşıt içinde kendini tehlikelerden ve kazalardan korunmak, tehlike anında bir yetişkinden yardım istemek gibi). Çocukların giysilerini kendilerinin giyinmelerine fırsat verilerek hazırlanmalarına rehberlik edilir. Hazırlıklar tamamlanınca yola çıkılıp gezi yerine varıldığında taşıttan inip ikişerli sıra olurlar.
• Gezi sırasında çocukların ilgilerini çekerek gözlem yapmaları sağlanır, uygun olursa müze bir rehber eşliğinde gezilir.
• Okula döndükten sonra çocuklarla gezi izlenimleri, duyguları, eserlerin korunması ile ilgili sohbet edilir.
• Çocuklar el ele tutuşup halka olurlar, halkanın ortasına bir minder konulup üzerine bir çocuk oturur. Halkadaki çocuklar dönerek “Eski minder yüzünü göster, göstermezsen bir poz ver.” sözlerini ritmik olarak söylerler ve sözler bittiğinde dururlar.
• Halkanın ortasındaki çocuk müzede gördüğü materyallerden birini söyleyerek diğer çocukların poz vermelerini ister (Gidilen müzenin özelliklerine göre; eski elbise, çömlek, ibrik, küp, taştan yapılmış aslan vb.). Çocuklar pozlarını verince aralarından birini seçer, seçilen çocuk mindere oturur. Oyun böyle devam eder.

DEĞERLENDİRME

• Resim kâğıtları ve pastel boyalar dağıtılıp, çocuklardan gezide gördüklerini çizerek resimlendirmeleri ve evlerine götürüp ailelerine anlatmaları istenebilir.

Bunun haricinde:
• Müzede gördükleri tuz seramiği veya kil ile üç boyutlu çalışmalar yapılarak sınıf içinde müze kurulabilir (resim müzesi).

AİLE KATILIMI

• Ailelerden geziyle ilgili sohbet etmeleri istenebilir.
• Çocuklarıyla birlikte içinde bulunulan yörede varsa başka bir müzeye gitmeleri önerilebilir.

UYARLAMA

• Sınıfta dikkat eksikliği ve hiperaktivite bozukluğu (DEHB) riski olan bir çocuk varsa; gezi kuralları, taşıt kuralları, dikkat etmemiz gereken kurallar konuşulurken çocuğa kurallar tekrar ettirilebilir. Gezi sırasında öğretmen veya annenin eşlik etmesi istenebilir.

BELİRLİ GÜN VE HAFTALAR
Müzeler Haftası
ÖNERİLER

• Çevrede gidilebilecek müze bulunmaması durumunda sanal gezi yapılabilir.