Etkinlik Babam Hakkında 5 Özel Şey Etkinlik Listesi

Etkinlik Adı - İçeriği
: Babam Hakkında 5 Özel Şey (Babalar Günü)
Etkinliğin Çeşidi
: Sanat , Türkçe (Bütünleştirilmiş Büyük Grup)
KAZANIM VE GÖSTERGELERİ
B G : K : Kazanım 1: Nesne/durum/olaya dikkatini verir. (Dikkat edilmesi gereken nesne/durum/olaya odaklanır. )
D G : K : Kazanım 4: Konuşurken dilbilgisi yapılarını kullanır. (Cümle kurarken isim kullanır.)
D G : K : Kazanım 4: Konuşurken dilbilgisi yapılarını kullanır. (Cümle kurarken fiil kullanır.)
D G : K : Kazanım 4: Konuşurken dilbilgisi yapılarını kullanır. (Cümle kurarken sıfatı kullanır.)
D G : K : Kazanım 5: Dili iletişim amacıyla kullanır. (Konuşmayı başlatır.)
D G : K : Kazanım 5: Dili iletişim amacıyla kullanır. (Konuşmayı sürdürür. )
D G : K : Kazanım 5: Dili iletişim amacıyla kullanır. (Konuşmayı sonlandırır.)
D G : K : Kazanım 5: Dili iletişim amacıyla kullanır. (Sohbete katılır. )
D G : K : Kazanım 5: Dili iletişim amacıyla kullanır. (Konuşmak için sırasını bekler.)
S D G : K : Kazanım 2: Ailesiyle ilgili özellikleri tanıtır. (Anne ve babasının adını, soyadını, mesleğini vb. söyler.)
S D G : K : Kazanım 2: Ailesiyle ilgili özellikleri tanıtır. (Anne ve babasının saç rengi, boyu, göz rengi gibi fiziksel özelliklerini söyler.)
M G : K : Kazanım 4: Küçük kas kullanımı gerektiren hareketleri yapar. (Malzemeleri keser.)
M G : K : Kazanım 4: Küçük kas kullanımı gerektiren hareketleri yapar. (Malzemeleri yapıştırır.)
MATERYALLER : Poşet, babalara ait vesikalık fotoğraflar, makas, boya, yapıştırıcı, babam hakkında 5 özel şey anketi
SÖZCÜKLER : Baba, anket, kahraman
KAVRAMLAR : Hızlı-Yavaş , Eski-Yeni
ÖĞRENME SÜRECİ

• Ailelerden bir gün öncesinden babaların vesikalık fotoğraflarını çocuklarıyla göndermeleri istenir.
Fotoğraflar bir poşet içerisine konur ve karışması için sallanır. Çocuklarla çember olunur ve poşetin içerisinde ne olabileceği sorulur. Çocuklardan fikirleri alındıktan sonra haziran ayının üçüncü pazarının Babalar Günü olduğu bilgisi verilir. “Bugün hep birlikte babalarımızı tanıtacağız” denir.
• Öğretmen önce kendi babasını “Babamın adı, mesleği, saç rengi, göz rengi vb “ tanıtır. Çocuklara poşetin içerisinden bir fotoğraf çekileceği söylenir. Kimin babası çıkarsa ortaya geçip babasını tanıtması istenir.
• Çocukların babalarını tanıtması sırasında;
“Babamın adı soyadı……. Babamın mesleği………. Babam …. saçlıdır. Babamın en sevdiği yemek ……… Babam bana ………. diye seslenir” gibi cümleler kurmaları beklenir. Gerektiğinde öğretmen çocukları sözel yönergelerle yönlendirir. Çocukların verdiği bilgiler “Babam Hakkında 5 Özel Şey” anketine yazılır.
• Anket bitiminde çocuklara “Hepinizin babasını tanıdığımıza göre, şimdi onlara bir armağan hazırlamaya ne dersiniz?” denerek masalara geçilir.
• Çocuklara A4 kâğıdı dağıtılır. Babalarının vesikalık fotoğraflarını kesip A4 kağıdına yapıştırmaları, ardından da fotoğrafı kullanarak özgün bir resim çalışması yapmaları istenir. Anket ve tamamlanan resimler Babalar Günü armağanı olarak evlere yollanır.

DEĞERLENDİRME

• Bugün neler yaptık?
• Babalar Gününde babanla neler yapmak istersin?
• Sence babalara verilebilecek en güzel hediye nedir?
• Sen baba olsaydın çocuğuna nasıl davranırdın? Nasıl davranmazdın?
• Baba olsaydın çocuğunda hangi davranışla hoşuna giderdi?
• Hangileri hoşuna gitmezdi?

AİLE KATILIMI

• Ailelerden çocuklarıyla birlikte babalarıyla çekilmiş bir fotoğraflarına artık materyaller kullanarak çerçeve oluşturmaları istenebilir.

UYARLAMA

• Sınıfta dil ve konuşma bozukluğu olan bir çocuk varsa; grup önünde sunu/konuşma yapması için zorlanmamalıdır.

BELİRLİ GÜN VE HAFTALAR
Babalar Günü
ÖNERİLER

• Bu etkinlik yapılırken sınıftaki çocukların özel/ailevi durumları göz önünde bulundurulmalıdır.
• Bu etkinlik anneler günü için de uyarlanabilir.
Ailelere fotoğrafın etkinlik için kullanılıp kesilebileceği bilgisi önceden verilebilir

Ekler
baba anket.jpg