Etkinlik Okul Bahçemizi Temizliyoruz Etkinlik Listesi

Etkinlik Adı - İçeriği
: Okul Bahçemizi Temizliyoruz (İş Birliği, Doğa, Temizlik)
Etkinliğin Çeşidi
: Alan Gezisi (Büyük Grup)
KAZANIM VE GÖSTERGELERİ
S D G : K : Kazanım 10: Sorumluluklarını yerine getirir. (Sorumluluk almaya istekli olduğunu gösterir.)
S D G : K : Kazanım 10: Sorumluluklarını yerine getirir. (Üstlendiği sorumluluğu yerine getirir.)
S D G : K : Kazanım 10: Sorumluluklarını yerine getirir. (Sorumluluklar yerine getirilmediğinde olası sonuçları söyler.)
S D G : K : Kazanım 13: Estetik değerleri korur. (Çevresinde gördüğü güzel ve rahatsız edici durumları söyler.)
S D G : K : Kazanım 13: Estetik değerleri korur. (Çevresini farklı biçimlerde düzenler. )
S D G : K : Kazanım 13: Estetik değerleri korur. (Çevredeki güzelliklere değer verir. )
Ö B : K : Kazanım 1: Bedeniyle ilgili temizlik kurallarını uygular. (Elini, yüzünü yıkar.)
Ö B : K : Kazanım 3: Yaşam alanlarında gerekli düzenlemeler yapar. (Ev ve okuldaki eşyaları toplar.)
MATERYALLER : Çöp poşeti, eldiven, süpürge, kürek, bahçıvan rozetleri
SÖZCÜKLER : Çöp, temizlik, düzenlemek, sorumluluk
KAVRAMLAR : Kirli-Temiz
ÖĞRENME SÜRECİ

• Çocuklarla okul bahçesine çıkılır.
• Öğretmen çocuklardan bahçeyi incelemelerini ve gördüklerini söylemelerini ister.
• İnsanların doğaya karşı sorumlulukları hakkında konuşulur.
• Çocuklara bugün okul bahçesini temizleme ve düzenleme sorumluluğunu yerine getirecekleri belirtilir ve bunun için yapabileceklerini arkadaşlarına anlatmaları istenir.
• Çocuklar gruplara ayrılır.
• Çocuklara çöpleri toplarken takmaları için eldiven verilir.
• Çöplerin toplanması için bir alan belirlenir ve bu alan tebeşir ile çizilir.
• Her grup iş birliği içerisinde, aldığı sorumluluğu yerine getirmek için çalışmaya başlar.
• Bazı çocuklar bahçede bulunan çöpleri toplar, bazıları bahçede biriken yaprakları toplar, bazıları bahçede dağınık duran oyuncakları düzenler, bazıları tamir edilmesi gereken oyuncakları tespit eder vb.
• Tüm çocuklar sorumluluklarını tamamladıktan sonra bir araya gelirler ve neler yaptıklarını anlatırlar.
• Okulun bahçesine bir kez daha bakılır ve biraz öncekinden çok daha temiz ve düzenli olduğu vurgulanır.
• Üzerinde plastik, kâğıt, cam, yaprak resimleri olan dört farklı kutu çöplerin toplandığı alana getirilir.
• Çocukların topladıkları çöpler çocuklarla birlikte ilgili kutulara gruplanır.
• Gruplanan çöpler ile her grup bahçenin farklı yerlerinde birer resim oluşturur.
• Oluşturulan resimler hakkında sohbet edilir.

DEĞERLENDİRME

• Bu gün yaptığımız etkinlikte senin sorumluluğun neydi?
• Sorumluluğunu yerine getirirken ne gibi zorluklarla karşılaştın?
• Kendi odanı temizler misin? Neden?
• Evde ne gibi sorumlulukların var?
• Bahçeyi düzenlerken ne hissettin?
• İşini yarım bıraksaydın ne olurdu?
• Kendi odanı temizlerken nelere dikkat edersin?

Bunların haricinde:
• “El Ele Okul Öncesi Eğitime” kitabında yer alan, kirli-temiz kavramı ile ilgili çalışma sayfası uygulanabilir.

AİLE KATILIMI

• Ailelere not gönderilerek evin temizliğinde çocuklara sorumluluk vermeleri istenir. Çocukların ev temizliğinde aldıkları sorumluluğu sınıfta arkadaşlarıyla paylaşmalarına fırsat verilir.

UYARLAMA

• Sınıfta ortopedik yetersizliği olan bir çocuk varsa; çocuğun gereksinimine bağlı olarak ek süre verilip çocukların başarılı girişimleri desteklenebilir.

DESTEKLENEN DEĞERLER
İş Birliği : Bahçe temizliğini çocuğun arkadaşlarıyla birlikte yapması iş birliği değeriyle ilişkilidir.
Sorumluluk : Çocuğun bu işin kendi sorumluluğunda olduğunu bilmesi ve bitirmek için çaba sarf etmesi de sorumluluk değeriyle ilişkilidir. Etkinlik içerisinde de bu değerler vurgulanmalıdır.
BELİRLİ GÜN VE HAFTALAR
Çevre Koruma Haftası
ÖNERİLER

• Çocuklarla bahçe temizliği yapılırken evsel ve sağlığımıza zararı olacak olan atıkları toplamamaları gerektiği konusunda uyarılmalıdır.