Etkinlik Çöplerim Geri Dönüşüyor Etkinlik Listesi

Etkinlik Adı - İçeriği
: Çöplerim Geri Dönüşüyor (Geri Dönüşüm, Çevre Koruma Haftası)
Etkinliğin Çeşidi
: Fen , Sanat , Alan Gezisi (Bütünleştirilmiş Büyük ve Küçük Grup)
KAZANIM VE GÖSTERGELERİ
B G : K : Kazanım 1: Nesne/durum/olaya dikkatini verir. (Dikkat edilmesi gereken nesne/durum/olaya odaklanır. )
B G : K : Kazanım 1: Nesne/durum/olaya dikkatini verir. (Dikkatini çeken nesne/durum/olaya yönelik sorular sorar.)
B G : K : Kazanım 13: Günlük yaşamda kullanılan sembolleri tanır. (Gösterilen sembolün anlamını söyler.)
S D G : K : Kazanım 3: Kendini yaratıcı yollarla ifade eder. (Duygu, düşünce ve hayallerini özgün yollarla ifade eder. )
S D G : K : Kazanım 13: Estetik değerleri korur. (Çevresinde gördüğü güzel ve rahatsız edici durumları söyler.)
Ö B : K : Kazanım 1: Bedeniyle ilgili temizlik kurallarını uygular. (Elini, yüzünü yıkar.)
MATERYALLER : Resim kağıdı, boya kalemleri, çöp poşeti, sabun, artık materyaller
SÖZCÜKLER : Çevre, geri dönüşüm
KAVRAMLAR : Kirli-Temiz
ÖĞRENME SÜRECİ

• Çocuklarla çevreyi temiz tutmanın önemi hakkında sohbet edilir ve çocukların yorumları alınır.
• Üzerinde çocuk resmi olan kâğıtlar çocuklara dağıtılır.
• Çocuklardan, resimdeki çocuğu ve şu an nasıl bir yerde olduğunu, etrafında neler olduğunu ve nasıl göründüğünü hayal ederek çizmeleri istenir.
• Resimlerle birlikte bahçeye çıkılır. Çocukların, yaptıkları resimlerle okulun çevresini karşılaştırmaları istenir ve yorumları alınır.
• Eğer okul bahçesinde çöpler varsa bunların nasıl buraya gelmiş olabileceği ve ne yapmak gerektiği üzerine konuşulur. Gerekirse çocuklarla birlikte çöpler toplanır ve çöp kutusuna atılır. • Daha sonra yeniden okul bahçesine bakarak ilk hali ile şimdiki hâlini karşılaştırmaları istenir.
• Ardından eller yıkanır.
• Geri dönüşüm sembolü çocuklara gösterilerek anlamını bilip bilmedikleri sorulur. Geri dönüşüm hakkında sohbet edilir.
• Geri dönüşüm materyalleri çocuklara gösterilir. (koliler, şişeler, kapaklar vb.)
• Bu malzemelerin eskiden ne işe yaradığı hakkında sorular üzerinden sohbet edilir.
• Çocuklar gruplara ayrılır ve malzemelerden bir ürün oluşturmaları istenir. Gruplara ürünlerini tamamlayınca ürünlerin kimlikleri (Ürün adı, ne işe yaradığı, kimlerin yaptığı, kullanılan malzemeler vb.) belirtilir.
• Ürünler oluşturulan geri dönüşüm köşesinde sergilenir.

DEĞERLENDİRME

• Çevremizde neler gördük?
• Çevrenizde gördüğünüz güzel şeyleri anlatır mısınız?
• Hangi çöpleri topladık?
• Kirli bir çevrede neler hissedersiniz?
• Temiz bir çevrede neler hissedersiniz?
• Geri dönüşüm sembolünü tanıyor musunuz?
• Daha önce nerelerde gördünüz?
• Daha önce hiç çevre temizliği yaptınız mı? Nerede?
• Gördüğünüz en temiz yer neresiydi?
• Nasıl bir çevrede yaşamak istersiniz?

AİLE KATILIMI

• Ailelere ev temizliğinde çocuklarına ufak sorumluluklar vermeleri için notlar gönderilebilir. Ayrıca bu sorumluluklara ilişkin davranış çizelgesi oluşturulabilir.

UYARLAMA

• Sınıfta üstün yetenekli bir çocuk varsa; okuma yazma biliyorsa ürün kimliklerini onun yazması sağlanabilir.

DESTEKLENEN DEĞERLER
Sorumluluk : Çevre temizliği konusunda insanların üzerine düşen görev ve sorumluluklara vurgu yapılmalıdır.
BELİRLİ GÜN VE HAFTALAR
Çevre Koruma Haftası
ÖNERİLER

• Etkinlik sırasında bahçede cam kırığı gibi kesici çöplerin bulunması ihtimaline karşı öğretmen önceden çevreyi kontrol etmelidir.
• Geri dönüşüm kutuları hazırlanarak çocuklarla çöplerin ilgili kısmına atılması için gruplama yapmaları sağlanabilir.