Etkinlik Ağaçlar Kâğıt, Kâğıtlar Çöp Olmasın Etkinlik Listesi

Etkinlik Adı - İçeriği
: Ağaçlar Kâğıt, Kâğıtlar Çöp Olmasın (Çevre Koruma Haftası, Parlak-Mat, Yumuşak-Sert)
Etkinliğin Çeşidi
: Sanat , Drama (Bütünleştirilmiş Büyük Grup)
KAZANIM VE GÖSTERGELERİ
B G : K : Kazanım 6: Nesne ya da varlıkları özelliklerine göre eşleştirir. (Nesne/varlıkları dokusuna göre ayırt eder, eşleştirir. )
B G : K : Kazanım 6: Nesne ya da varlıkları özelliklerine göre eşleştirir. (Nesne/varlıkları kullanım amaçlarına göre ayırt eder, eşleştirir. )
B G : K : Kazanım 7: Nesne ya da varlıkları özelliklerine göre gruplar. (Nesne/varlıkları dokusuna göre gruplar.)
B G : K : Kazanım 7: Nesne ya da varlıkları özelliklerine göre gruplar. (Nesne/varlıkları kullanım amaçlarına göre gruplar.)
M G : K : Kazanım 1: Yer değiştirme hareketleri yapar. (Belirlenen mesafede yuvarlanır.)
D G : K : Kazanım 12: Yazı farkındalığı gösterir. (Gördüğü yazının ne ile ilgili olduğunu tahminen söyler)
MATERYALLER : Parşömen kâğıdı, kraft kâğıdı, yazı, resim, kopya, paket, duvar, tavan kâğıdı, tuvalet kâğıdı, kâğıt havlu/peçete, yağ ve su geçirmez (kasap) kâğıtlar, el işi kâğıtları, parlak-mat fon kartonu, mukavva, krepon, parlak hediye paket kâğıdı, gazete, kitap kuşe dergi ve samanlı kâğıt vb. makas, yapıştırıcı, pastel boya
SÖZCÜKLER : Atık, çöp, geri dönüşüm
KAVRAMLAR : Sert-Yumuşak , Parlak-Mat
ÖĞRENME SÜRECİ

• Masanın üzerine çeşitli türden kâğıtlar konulur. Çocukların dikkati kâğıtlara çekilerek soru sormalarına ve dokunarak kâğıtları incelemelerine fırsat tanınır.
• Çocuklara “Bu kâğıtların içinde daha önce hiç görmediğiniz özellikte bir kâğıt var mı? Bu kâğıtları nerelerde kullanırız?” gibi sorular sorulur.
• Kâğıtlarla kullanım amaçlarına, dokularına (parlak-mat; yumuşak-sert) göre gruplama ve eşleştirme çalışmaları yapılır.
• “Şimdi ortada birleşin bir yumak hâlini alın, gözlerinizi kapatın” denir ve çocuklardan verilen yönergelere göre hareket etmeleri istenir.
• “Şu anda bir çöp kutusunun içinde, buruşturularak atılmış kâğıtlarsınız. Şimdi ne tür bir kâğıt olduğunuzu düşünün.
(Rüzgâr sesi çıkarılarak)
• Rüzgâr yavaş yavaş esmeye başladı... Biraz daha hızlandı… Gittikçe şiddetleniyor, öyle şiddetli ki çöp kutusunu sarsmaya başlıyor… Sarsıyor... Sarsıyor... Çöp kutusu devrildi, içindeki bütün kâğıtlar yere dağılıyor… Rüzgâr kâğıtları savurmaya başlıyor, sürekli savruluyorsunuz... Rüzgâr şiddetini yavaş yavaş kaybetmeye başladı ve siz kâğıtlar bir köşede öylece kaldınız… Şimdi neredesiniz? Nasıl bir haldesiniz? Sizi buruşturup kim çöpe attı? Ne kâğıdısınız? Sadece siz biliyorsunuz.” denerek bir süre düşünmelerine fırsat verilir.
• Bütün çocuklar hazır olduklarında sırayla neler hissettikleri, ne kâğıdı oldukları, kimin tarafından çöpe atıldıkları vb. söylemelerine fırsat verilerek etkinlik tamamlanır.
• Çocuklar masalara otururlar. “Ağaçlar Kâğıt, Kâğıtlar Çöp Olmasın” yazılı görsel gösterilerek yazının ne ile ilgili olduğunu tahmin etmeleri istenir. Çocukların tahminleri dinlenir.
• Atık kâğıt nedir? Geri dönüştürülemeyen kâğıt var mıdır? (Tek kullanım için tasarlanmış emici kâğıtlar ve hijyen amaçlı kullanılan kâğıtlar atık kâğıt olarak kabul edilmezler.) Atık kâğıt geri dönüşümünün su ve enerji ihtiyacı gibi çevre üzerindeki etkileri ve çevremizin korunması açısından önemi hakkında sohbet edilir.
• Çocuklara çeşitli türde kâğıtlar makas, yapıştırıcı ve boyalar verilerek özgün ürünler yapmalarına fırsat verilir.

DEĞERLENDİRME

• Buruşturulup çöp kutusuna atılmak nasıl bir duygu? Neler hissettiniz?
• Evinizde artık kâğıtları ne yapıyorsunuz?
• Gereksiz yere kâğıt kullanan bir kişi gördüğünüzde ona ne söylersiniz?
• En çok hangi tür kâğıtla çalışma yapmaktan hoşlandınız? Neden?
Bunların haricinde:
• Her kâğıt çeşidinden bir örnek kâğıtlara yapıştırılarak “Kâğıt Albümü” yapılabilir.

AİLE KATILIMI

• Ailelere bir kutuyu çocuğuyla süsleyip üzerine “bizim evin kâğıt fabrikası” yazmaları ve kutuya topladıkları atık kâğıtları çocukla birlikte geri dönüşüm merkezlerine bırakmaları istenebilir.

UYARLAMA

• Sınıfta ortopedik yetersizliği olan bir çocuk varsa; çocuğun elinde kasılmalar var ve bir elini kullanamıyorsa, daha yumuşak kâğıtları kullanarak etkinlik yapması sağlanabilir.

DESTEKLENEN DEĞERLER
Sorumluluk : Atık kâğıt geri dönüşümü önce çevreye olan sorumluğumuz ile ülkemizin doğal kaynaklarını ve yaşam kaynağımız olan ormanlarımızı koruma, enerji tasarrufu gibi ekonomiye katkı sağlama vb. konulara vurgu yapılarak bu bilinci geliştirebilmek için sorumluluk değerine dikkat çekilmelidir.
BELİRLİ GÜN VE HAFTALAR
Çevre Koruma Haftası
ÖNERİLER

• Sınıfta kâğıt toplama kampanyası düzenlenebilir.
• Kâğıdın geri dönüşümü ile ilgili video seyrettirilebilir, drama çalışması yapılabilir.