Etkinlik Kendi Atkımızı Tasarlayalım Etkinlik Listesi

Etkinlik Adı - İçeriği
: Kendi Atkımızı Tasarlayalım (Kışlık Kıyafetler, Tasarım, Öz Bakım)
Etkinliğin Çeşidi
: Sanat , Oyun , Türkçe (Bütünleştirilmiş Büyük Grup)
KAZANIM VE GÖSTERGELERİ
B G : K : Kazanım 5: Nesne veya varlıkları gözlemler. (Nesne/varlığın adını söyler. )
B G : K : Kazanım 5: Nesne veya varlıkları gözlemler. (Nesne/varlığın dokusunu söyler. )
B G : K : Kazanım 5: Nesne veya varlıkları gözlemler. (Nesne/varlığın yapıldığı malzemeyi söyler. )
B G : K : Kazanım 5: Nesne veya varlıkları gözlemler. (Nesne/varlığın kullanım amaçlarını söyler. )
B G : K : Kazanım 7: Nesne ya da varlıkları özelliklerine göre gruplar. (Nesne/varlıkları kullanım amaçlarına göre gruplar.)
S D G : K : Kazanım 3: Kendini yaratıcı yollarla ifade eder. (Özgün özellikler taşıyan ürünler oluşturur.)
M G : K : Kazanım 4: Küçük kas kullanımı gerektiren hareketleri yapar. (Nesneleri değişik malzemelerle bağlar.)
Ö B : K : Kazanım 2: Giyinme ile ilgili işleri yapar. (Giysilerini giyer.)
Ö B : K : Kazanım 2: Giyinme ile ilgili işleri yapar. (Giysilerini çıkarır.)
Ö B : K : Kazanım 2: Giyinme ile ilgili işleri yapar. (Düğme açar.)
Ö B : K : Kazanım 2: Giyinme ile ilgili işleri yapar. (Düğme kapar.)
Ö B : K : Kazanım 8: Sağlığı ile ilgili önlemler alır. (Sağlığını korumak için yapması gerekenleri söyler.)
Ö B : K : Kazanım 8: Sağlığı ile ilgili önlemler alır. (Sağlığına dikkat etmediğinde ortaya çıkabilecek sonuçları açıklar.)
MATERYALLER : Atkı kalınlığında kesilmiş uzun şeritler, kalınince yün ipler, boyalar.
SÖZCÜKLER : Kazak, mont, kaban, bere, eldiven, atkı
KAVRAMLAR : İnce-Kalın , Kış Mevsimi
ÖĞRENME SÜRECİ

• Bir gün öncesinden çocuklardan evden birer tane ince ve kalın kıyafet getirmeleri istenir.
• Getirilen kıyafetler sınıfta incelenir ve bu kıyafetlerin hangi mevsimde giyildiği hakkında konuşulur. “Bu kıyafetler nasıldır? Hangileri ince kumaştan, hangileri kalın kumaştan yapılmıştır? İnce kumaştan yapılan kıyafetler ne zaman giyilir? Kalın kumaştan yapılan kıyafetler ne zaman giyilir? Neden? İnce kıyafetleri soğuk havalarda giyersek ne olur? Biz şu an hangi mevsimdeyiz? Mevsimin özellikleri nelerdir? Şu an hangi kıyafetleri giymeliyiz? Soğuk havalardan korunmak için başka neler giymeliyiz?” şeklinde kış mevsiminde nasıl giyinmemiz gerektiği konusuna dikkat çekilir.
• Kıyafetler kullanım zamanlarına göre gruplanır.
• Ardından herkes montunu,  atkısını ve şapkasını getirir. Önce montlar hep birlikte giyilir, giymesini bilmeyen çocuklara yardımcı olunur. Sonra atkıların nasıl bağlanması gerektiği gösterilir ve herkes atkısını kendisi bağlar. En son şapkalar, varsa eldivenler takılır.
• Tüm çocukların giyimi kontrol edildikten sonra çocuklar montlarını, atkılarını ve şapkalarını çıkartıp yerine asarlar.
• “Şimdi kış mevsiminde kendinizi soğuklardan nasıl koruyacağınızı biliyorsunuz. Bakalım bu konuda arkadaşlarınıza ne kadar yardımcı olabileceksiniz?” denir.
• Çocuklar ikişerli gruplara ayrılırlar. Gruplardaki çocuklar sırayla birbirlerine mont, atkı ve şapka giydirmeye çalışırlar. Giydirme işlemini ilk olarak bitiren grup oyunu kazanır.  Oyun çocukların ilgileri doğrultusunda devam ettirilebilir.
• Ardından çocuklara atkı kalınlığında kesilmiş uzun karton şeritler verilir. Çocuklardan kendi atkılarını tasarlamaları istenir.
• İsteyen çocuklar desen, isteyen çocuklar resim yaparak atkılarını tamamlarlar.
• Karton şeritlerin iki ucuna da delgeçle delikler açılır ve çocuklara bu deliklerden geçirip bağlamaları için ince ve kalın yün ipler verilir.
• Çocuklar kendi istedikleri kalınlıktaki ipleri deliklerden geçirip bağlarlar.
• Etkinlik bitiminde tasarlanan atkılar çocuklar tarafından arkadaşlarına tanıtılır (benim atkımda kedi deseni var, ince yünleri var vb.)

DEĞERLENDİRME

• İnce kumaştan kıyafetleri ne zaman giymeliyiz?
• Soğuk havalarda nasıl kıyafetler giymeliyiz?
• Şimdi hangi mevsimdeyiz?
• Kış mevsiminin özellikleri nelerdir?
• Atkı tasarlarken hangi malzemeleri kullandık?
• Gerçek bir atkı örebilseydiniz onu kimin takmasını isterdiniz?
 

AİLE KATILIMI

• Ailelerden çocuklarıyla birlikte kıyafetlerini renk, doku, büyüklük vb. göre gruplamaları istenebilir.

UYARLAMA

Sınıfta ortopedik yetersizliği olan bir çocuk varsa;  giyinme soyunma becerilerinin kazandırılması sırasında çocuğun gereksinimlerine bağlı olarak fiziksel destek sağlanabilir.

ÖNERİLER

• Sohbet sırasında sınıfa getirilen kıyafetler boyutlarına göre, renklerine göre, özelliklerine göre gruplanabilir.