Etkinlik Eş Sesli Kartlar Birbirini Kovalar Etkinlik Listesi

Etkinlik Adı - İçeriği
: Eş Sesli Kartlar Birbirini Kovalar (Hikâye, Eş Sesli, Tekerleme, Hafıza Oyunu)
Etkinliğin Çeşidi
: Türkçe (Büyük Grup)
KAZANIM VE GÖSTERGELERİ
B G : K : Kazanım 3: Algıladıklarını hatırlar. (Nesne/durum/olayı bir süre sonra yeniden söyler. )
B G : K : Kazanım 3: Algıladıklarını hatırlar. (Eksilen veya eklenen nesneyi söyler.)
B G : K : Kazanım 3: Algıladıklarını hatırlar. (Hatırladıklarını yeni durumlarda kullanır.)
D G : K : Kazanım 6: Sözcük dağarcığını geliştirir. (Sözcükleri hatırlar ve sözcüklerin anlamını söyler.)
D G : K : Kazanım 6: Sözcük dağarcığını geliştirir. (Eş sesli sözcükleri kullanır. )
D G : K : Kazanım 9: Ses bilgisi farkındalığı gösterir. (Şiir, öykü ve tekerlemedeki uyağı söyler.)
D G : K : Kazanım 9: Ses bilgisi farkındalığı gösterir. (Söylenen sözcükle uyaklı başka sözcük söyler.)
MATERYALLER : Eş sesli olan kelimelerin görselleri
SÖZCÜKLER : Eş sesli, paytak
KAVRAMLAR : Aynı-Farklı-Benzer
ÖĞRENME SÜRECİ

• Öğretmen çeşitli görseller kullanarak eş sesli sözcüklerle ilgili sohbet başlatır.
• Ardından “Eda Yaz Tatilinde” adlı hikâye okunur. Hikâye okunurken eş sesli kelimelerin görselleri hikâyenin içerisinde kelime geçtikçe gösterilir.
Eda Yaz Tatilinde
Eda sabah uyandığında annesi ona yaz mevsiminin yaklaştığını anneannesinin yanına gideceklerini söyledi. Eda çok mutlu oldu. Annesi, istersen anneannene mektup yaz, gideceğimizi haber ver, dedi. Eda mektubunu yazdı ve anneannesine gönderdi. Günler geçmek bilmiyordu. Annesi; haydi gül artık, okullar yarın kapanıyor ve yola çıkıyoruz, dedi. Sonunda yola çıkmışlardı. Yolda gül bahçesi gördüler ve anneannesine hediye olarak gül fidesi aldılar. Köye geldiklerinde anneannesinin sevimli köpeği Kömür onları kapıda karşıladı. “Hadi bana top at oynayalım.” der gibi hareketler yapmaya başladı. O sırada ahırda olan beyaz at Eda’nın sesini duydukça heyecanlı sesler çıkarıyordu. Anneannesi Eda’nın getirdiği gülü ekmek için dedesine toprağı kaz diye seslenirken yanında paytak paytak yürüyen kaz da Edaları görmüş ve yanlarına doğru gelmişti. Neşe içinde sohbet etmeye başladılar. Ertesi sabah uyandıklarında anneannesi Eda’ya bakarak mutlu bir yüz gördüğünü söyledi ve denize gitme zamanı geldi, kolluklarını tak bunlarla denizde yüz, dedi. Hep birlikte denize gittiler ve bol bol güneşlenerek tatilin tadını çıkardılar.
E. Dönmezler
• Hikâye sonrasında çocukların dikkati, görsellerdeki kelimelerin söylenişlerinin aynı ancak anlamlarının farklı olduğuna çekilir.
• “Çocuklar elimizdeki resimlerle ilgili bir tekerleme söyleyelim, devamını da birlikte getirelim.” denerek
“Şimdi mevsimlerden yaz
Arkadaşım bana hikâye yaz,
Bahçede açılmış gül
Oynayalım sen de gül,
Gülün toprağını kaz
Yanımdan geçti paytak paytak yürüyen kaz.”
E. Dönmezler
• Tekerleme çocuklarla birlikte söylenir. Tekerlemede geçen yaz, gül, kaz kelimelerinde görseller kenara koyulur. Adı geçmeyen at ve yüz ile ilgili resim gösterilir. Çocuklara tekerlemeye bu iki resimle ilgili ekleme yapabilecekleri söylenir. Çocuklara eklemeleri için fırsat verilir.
• Eş sesli olan görseller ters çevrilerek masaya sıralanır ve çocuklarla söylenişleri aynı olan kartları bulmaları istenerek eş sesli hafıza oyunu oynanır.

DEĞERLENDİRME

• Tekerlemedeki eş sesli kelimeler hangileriydi?
• Tekerlemeyi tamamlarken neler hissettin?
• Daha önce kaz gördün mü nasıldı?
• Yaz tatilini siz nerede geçiriyorsunuz?

AİLE KATILIMI

• Ailelerden çocuklarıyla birlikte eş sesli kelimeler bularak tekerleme yazmaları istenebilir.

UYARLAMA

• Sınıfta zihinsel yetersizliği olan bir çocuk çocuk varsa; hafıza oyununda kartlar eksiltilebilir veya ek süre verilerek etkinliği tamamlaması sağlanabilir.