Etkinlik Onları Hep Hatırlayalım Etkinlik Listesi

Etkinlik Adı - İçeriği
: Onları Hep Hatırlayalım (Hayvanları Koruma Günü, Sorumluluk)
Etkinliğin Çeşidi
: Hareket , Türkçe (Bütünleştirilmiş Büyük Grup)
KAZANIM VE GÖSTERGELERİ
D G : K : Kazanım 7: Dinledikleri/izlediklerinin anlamını kavrar. (Sözel yönergeleri yerine getirir. )
S D G : K : Kazanım 6:Kendisinin ve başkalarının haklarını korur. (Başkalarının hakları olduğunu söyler.)
S D G : K : Kazanım 10: Sorumluluklarını yerine getirir. (Sorumluluk almaya istekli olduğunu gösterir.)
S D G : K : Kazanım 10: Sorumluluklarını yerine getirir. (Üstlendiği sorumluluğu yerine getirir.)
S D G : K : Kazanım 10: Sorumluluklarını yerine getirir. (Sorumluluklar yerine getirilmediğinde olası sonuçları söyler.)
S D G : K : Kazanım 15: Kendine güvenir. (Grup önünde kendini ifade eder. )
M G : K : Kazanım 1: Yer değiştirme hareketleri yapar. (Belli bir yükseklikten atlar.)
M G : K : Kazanım 1: Yer değiştirme hareketleri yapar. (Engelin üzerinden atlar. )
M G : K : Kazanım 1: Yer değiştirme hareketleri yapar. (Çift ayak sıçrayarak belirli mesafe ilerler. )
M G : K : Kazanım 1: Yer değiştirme hareketleri yapar. (Galop yaparak belirli mesafede ilerler.)
MATERYALLER : Hayvan görselleri, boş kaplar, 1 adet minder, sandalye
SÖZCÜKLER : Sorumluluk, galop
KAVRAMLAR : Düz-Eğri
ÖĞRENME SÜRECİ

• Sınıf ortamına eğri bir çizgi çizilir, çizginin sonuna bir minder, minderden sonra bir sandalye yerleştirilir. Sandalyeden masaya kadar düz çizgi çizilerek engelli bir oyun parkuru oluşturulur.
• Çocuklara oyunun kuralları anlatılır.
• Çocuklar sırayla eğri çizgi üzerinden çift ayak sıçrar, minderin üzerinden atlar, sandalyenin üzerine çıkıp atlar ve düz çizgi üzerinde galop yaparak (Öncesinde öğretmen çocuklara nasıl galop yapılacağını gösterir ve her çocuğun yapmasına fırsat verir) masadaki ters çevrili olan hayvan kartlarından birini alıp başlangıç noktasına dönerler.
• Kartını alan çocuk karttaki resmi arkadaşlarına göstermeden oturur. Bütün çocuklar parkuru tamamladığında çember şeklinde oturup sırasıyla ortaya geçerek kartlarındaki hayvanların hareketlerini ve seslerini taklit eder. Diğer çocuklar da bu hayvanın ne olduğunu bulmaya çalışırlar.
• Oyunun ardından çocuklara kartlardaki hangi hayvanları çevremizde sıkça gördüğümüz sorulur.
• Sokakta yaşayan hayvanların ihtiyaçları, hakları (yaşama, barınma, beslenme ve korunma gibi) ve onlara karşı sorumluluklarımız hakkında sohbet edilir. Sorumluluklarımızı yerine getirmediğimizde oluşabilecek sonuçlar hakkında beyin fırtınası yapılır.
Örneğin; evimizde beslediğimiz balığa yem vermeyi unuttuğumuzda neler olabilir? vb.
• Ardından bu hayvanların su ve yiyeceğe ihtiyaç duydukları vurgulanır. Boş kaplar çocuklara verilerek su ve artan yiyeceklerle doldurulur.
• Kaplar okulun dışında belirli köşelere yerleştirilir ve zaman zaman kontrol edilerek ilaveler yapılır.

DEĞERLENDİRME

• Bugün neler yaptık?
• Hayvanların taklidini yaparken ne hissettin?
• Bu hayvanlarının nelere ihtiyacı vardır?
• Hayvanların hakları nelerdir?
• Hayvanlara karşı sorumluluklarımız nelerdir?
• Sokakta yaşayan hayvanlar için su ve yemek kabı hazırlayınca kendini nasıl hissettin? Neden?
Bunların haricinde:
• Çocuklardan hayvanları koruma günü ile ilgili resim yapmaları istenebilir.

AİLE KATILIMI

• Ailelerden çocukları ile sokakta yaşayan hayvanlar hakkında sohbet etmeleri ve kapılarının önüne bir kap su ve yiyecek koymaları istenebilir.
• Ailelerden çocukları ile birlikte artık malzemeler kullanarak barınak yapmaları istenebilir.

UYARLAMA

• Sınıfta ortopedik yetersizliği olan bir çocuk varsa; çocuğa fiziksel destek sağlanmalıdır.

DESTEKLENEN DEĞERLER
Saygı : Çevremizde bizimle birlikte yaşayan canlıların da olduğu ve onlara karşı sorumluluklarımızın olduğundan ve yaşam haklarına saygı duymamız gerektiğinden bahsedilebilir. Hayvanlar için neler yapılabileceği üzerine sohbet edilerek sorumluluk bilinci oluşturulmaya çalışılmalıdır.
Sorumluluk : Çevremizde bizimle birlikte yaşayan canlıların da olduğu ve onlara karşı sorumluluklarımızın olduğundan ve yaşam haklarına saygı duymamız gerektiğinden bahsedilebilir. Hayvanlar için neler yapılabileceği üzerine sohbet edilerek sorumluluk bilinci oluşturulmaya çalışılmalıdır.
BELİRLİ GÜN VE HAFTALAR
Hayvanları Koruma günü
ÖNERİLER

• Oyun kurulları anlatılırken öğretmen model olarak çocuklara bir kez gösterebilir.
• Sınıftaki boş alanın boyutuna göre parkur farklılaştırılabilir.
• Hayvanlarla ilgili Sivil Toplum Kuruluşları'ndan (STK) destek alınabilir.
• Kuşların beslenmesi için yemlik veya yuva yapılıp bahçede bir ağaca asılabilir.
• Hareket etkinliği üç yaşındaki çocuklar için daha basit yönergelerle düzenlenebilir.

Ekler
2-ONLARI HEP HATIRLAYALIM ETKİNLİĞİNİN GÖRSELİ.jpg