Etkinlik Hoş Bulduk Hacı Cav Cav Etkinlik Listesi

Etkinlik Adı - İçeriği
: Hoş Bulduk Hacı Cav Cav (Kültürel Özellikleri Bilme, Hacivat Ve Karagöz, Gölge Oyunu, Bayram)
Etkinliğin Çeşidi
: Sanat , Türkçe (Bütünleştirilmiş Büyük Grup)
KAZANIM VE GÖSTERGELERİ
D G : K : Kazanım 2: Sesini uygun kullanır. (Konuşurken/şarkı söylerken sesinin tonunu ayarlar.)
D G : K : Kazanım 2: Sesini uygun kullanır. (Konuşurken/şarkı söylerken sesinin hızını ayarlar. )
D G : K : Kazanım 5: Dili iletişim amacıyla kullanır. (Konuşmayı başlatır.)
D G : K : Kazanım 5: Dili iletişim amacıyla kullanır. (Konuşmayı sürdürür. )
D G : K : Kazanım 5: Dili iletişim amacıyla kullanır. (Konuşmayı sonlandırır.)
D G : K : Kazanım 5: Dili iletişim amacıyla kullanır. (Konuşmak için sırasını bekler.)
D G : K : Kazanım 10: Görsel materyalleri okur. (Görsel materyalleri kullanarak olay, öykü gibi kompozisyonlar oluşturur.)
S D G : K : Kazanım 3: Kendini yaratıcı yollarla ifade eder. (Duygu, düşünce ve hayallerini özgün yollarla ifade eder. )
S D G : K : Kazanım 9: Farklı kültürel özellikleri açıklar. (Kendi ülkesinin kültürüne ait özellikleri söyler.)
M G : K : Kazanım 4: Küçük kas kullanımı gerektiren hareketleri yapar. (Malzemeleri keser.)
M G : K : Kazanım 4: Küçük kas kullanımı gerektiren hareketleri yapar. (Malzemeleri yapıştırır.)
MATERYALLER : Karagöz ve Hacivat’ın kuklaları, kukla sahnesi, fener, çalışma sayfası, makas, boya kalemleri
SÖZCÜKLER : Hacivat ve Karagöz, kukla, gölge oyunu, sahne, nazik, kurnaz, şakacı, bayramlaşma
KAVRAMLAR :
ÖĞRENME SÜRECİ

• Sınıfa önceden hazırlanmış Karagöz ve Hacivat kuklaları ile girilir. Bu kuklaların geleneksel Türk gölge oyunu kahramanları olduğu söylenir.
• Gölge oyunu hakkında bilgi verilir.
• Geriden ışıkla aydınlatılmış bir perde arkasında hareket ettirilen resimlerin gölgelerinden yararlanılarak oynatılan oyuna “Gölge Oyunu” dendiği, bu oyunda Karagöz’ün şakacı ve kurnaz bir karakteri, Hacivat’ın ise zeki ve nazik bir karakteri temsil ettiği anlatılır.
• Karagöz ve Hacivat oyunlarının komik hikâyelerden oluştuğundan ve insanları eğlendirdiğinden bahsedilir. Bu karakterlerin bizim kültürümüze ait olduğu vurgulanır.
• Sohbetin ardından çocuklarla birlikte Hacivat ve Karagöz oyununun videosu izlenir.
• Videonun ardından “Çocuklar biz de sınıfımızda kukla gösterisi yapalım mı? Ne dersiniz?” denir. Sınıf karartılır. Önceden hazırlanmış gölge sahnesi fenerle aydınlatılır. Ses tonuna gerekli vurgular yapılarak bayramlaşma ile ilgili kukla gösterisi oynatılır.
(Hacivat sahnededir, Karagöz gelir.)
• HACİVAT – Karagöz’üm hoş geldin!
• KARAGÖZ – Hoş bulduk Hacı cav cav, hoş bulduk! Ver elini öpeyim.
• HACİVAT – Efendim, bu ne el öpmesi?
• KARAGÖZ –Kızarım ha! öğrenemedin mi? Bayramlaşma el öpmesi tabi
• HACİVAT – Tamam biliyorum da, bayramın daha ilk gününde bu kaçıncı bayramlaşma?
• HACİVAT – Canım kötü olur mu? Bayram güzel, bayramlaşma çok güzel ama…
• KARAGÖZ – İyi ya, benim bayramın ilk günü fırsat buldukça senin elini öpmem de hepsinden güzel
• HACİVAT – Artık yeter efendim! Bayram namazından sonra sabah camide bayramlaştık.
• KARAGÖZ – Bayram bahşişi almak herkesin içinde ayıp olur diye dışarıda bayramlaştım.
• HACİVAT – Her ne ise… Beraber yürüdük, evlerimize ayrılırken tekrar bayramlaştın! Yine ses çıkarmadım.
• KARAGÖZ – Hele ses çıkar da göreyim. “Hacivat benimle bayramlaşmıyor, elini öptürmüyor” diye bağırırım.
• HACİVAT – Zaten ben de sana inanan çıkar da eşe dosta bayram günü rezil olurum diye çekiniyorum.
• KARAGÖZ – İyi yapıyorsun Hacı cav cav!
• HACİVAT – İyi yapıyorum ya, durmadan elini öpen sadece sen olsan ona da razıyım. Çocukların torunların daha camide iken senin arkanda kuyruk uzamaya başladı.

• KARAGÖZ –Ben kedi miyim de arkamda kuyruk uzasın?
Ü. Oral
• Kukla gösterisinin ardından çocuklarla kültürümüzün bir parçası olan bayramlaşma ile ilgili çeşitli sorular yöneltilerek sohbet edilir.
• Sohbetin ardından Karagöz ve Hacivat ile ilgili görseller boyanır, kesilir ve pipet yapıştırılarak kuklalar hazırlanır.
• İsteyen çocuklar kendi oluşturdukları doğaçlamalar ile arkadaşlarına gölge oyunu sergiler.

DEĞERLENDİRME

• Yapılan kukla gösterisindeki kahramanların adları nelerdi?
• Gölge oyunu sergilerken neler hissettiniz?
• Karagöz ve Hacivat karakterlerinin özellikleri nelerdir?
• Dinî bayramlarda neler yapılır?
• Kültürümüzün bir parçası olan bayramlar neden değerlidir?
• Bayramlarda en çok sevdiğin şey nedir?
• Bayramlarda seni en çok mutlu eden şey nedir?
• Bayramlarda evlerinizde nasıl hazırlıklar yapılıyor?
• Bayramlarda kimlere gidiyorsunuz?
• Bayramlarda evinize kimler geliyor?
• Bayram misafirlerine neler ikram ediyorsunuz?

AİLE KATILIMI

• Ailelerden evlere gönderilen kuklaları çocukları ile birlikte oynatmaları istenebilir.

UYARLAMA

• Sınıfta dil ve konuşma bozukluğu olan bir çocuk varsa; kuklalarla yaptığı gölge oyununda konuşması için gerekli zaman verilip, birlikteyken kendisini daha rahat ifade edebileceği bir arkadaşıyla eşleşmesi konusunda yönlendirilebilir.

ÖNERİLER

• Bayramlaşma ile ilgili canlandırma yapılabilir.
• Çocuklar karartılmış bir ortamda elleriyle farklı şekiller yaparak gölge oyunu oynanabilir.
• Bu kukla gösterisinin ramazan ayında yapılması daha anlamlı olabilir.
• Etkinlik havuzunda bulunan diğer gölge etkinliklerinden de faydalanılabilir.