Etkinlik İp Atlama Etkinlik Listesi

Etkinlik Adı - İçeriği
: İp Atlama (Geleneksel Çocuk Oyunu, Kültürel Özellikleri Bilme)
Etkinliğin Çeşidi
: Hareket , Oyun (Bütünleştirilmiş Büyük Grup)
KAZANIM VE GÖSTERGELERİ
M G : K : Kazanım 1: Yer değiştirme hareketleri yapar. (Yönergeler doğrultusunda yürür. )
M G : K : Kazanım 1: Yer değiştirme hareketleri yapar. (Yönergeler doğrultusunda koşar. )
M G : K : Kazanım 1: Yer değiştirme hareketleri yapar. (Çift ayak sıçrayarak belirli mesafe ilerler. )
M G : K : Kazanım 1: Yer değiştirme hareketleri yapar. (Kayma adımı yaparak belirli mesafede ilerler.)
M G : K : Kazanım 3: Nesne kontrolü gerektiren hareketleri yapar. (Bireysel ve eşli olarak nesneleri kontrol eder.)
M G : K : Kazanım 3: Nesne kontrolü gerektiren hareketleri yapar. (İp atlar.)
MATERYALLER : İp
SÖZCÜKLER :
KAVRAMLAR : Sıra sayısı (birinci-ikinci…)
ÖĞRENME SÜRECİ

• Çocuklara “İp Atlama” oyunu oynayacakları söylenir.
Bahçeye çıkılır, oyunun geleneksel Türk oyunlarından birisi olduğu belirtilerek kuralları açıklanır ve oyun hakkında bilgi verilir.
İki oyuncu ipi sallar, ötekiler sırayla ipe girer birer kez atlayıp çıkarlar.
• İkinci dönüşte herkes ikişer kez atlar.
• Oyun sayılar arttırarak sürdürülür.
• Yanan kişiler ipi sallamaya geçerler.
• Ardından oyunda kullanılan ip bahçe zeminine 8 şeklinde yerleştirilir ve çocuklardan el ele tutuşarak ipin üzerinde verilen yönergelere uygun olarak yürümeleri istenir.

DEĞERLENDİRME

• Kaç kez ip atlayabildin?
• İpe takılmamak için ne yapmak gerekiyor?
• İp atlarken neler hissettin?
• Daha önce ip atladın mı? Nerede?
• Kalın iple mi daha kolay atlarız ince iple mi? Neden?
• İp atlama oynarken zemin sert mi olmalı yumuşak mı? Neden?
• İple başka neler yapabiliriz?

AİLE KATILIMI

• Ailelere çocukları ile birlikte ip atlamaları istenebilir.

DESTEKLENEN DEĞERLER
Saygı : Oyun anında çocukların, atlama sırasını beklerken arkadaşlarına saygılı davranması ve sabretmesi yönünde saygı ve sabır değerleri desteklenebilir.
Sabır : Oyun anında çocukların, atlama sırasını beklerken arkadaşlarına saygılı davranması ve sabretmesi yönünde saygı ve sabır değerleri desteklenebilir.
ÖNERİLER

• İp atlama, sınıf, bahçe gibi farklı ortamlarda da oynanabilir.