Etkinlik Kapakları Atmayalım Değerlendirelim Etkinlik Listesi

Etkinlik Adı - İçeriği
: Kapakları Atmayalım Değerlendirelim (Öz Denetim, Kararlılık, Eşleştirme, Baskı, Sayı, Gruplama)
Etkinliğin Çeşidi
: Sanat , Oyun , Matematik (Bütünleştirilmiş Büyük ve Küçük Grup)
KAZANIM VE GÖSTERGELERİ
B G : K : Kazanım 4: Nesneleri sayar. (Belirtilen sayı kadar nesneyi gösterir.)
B G : K : Kazanım 4: Nesneleri sayar. (Saydığı nesnelerin kaç tane olduğunu söyler. )
B G : K : Kazanım 7: Nesne ya da varlıkları özelliklerine göre gruplar. (Nesne/varlıkları rengine göre gruplar.)
B G : K : Kazanım 7: Nesne ya da varlıkları özelliklerine göre gruplar. (Nesne/varlıkları büyüklüğüne göre gruplar.)
B G : K : Kazanım 8: Nesne ya da varlıkların özelliklerini karşılaştırır. (Nesne/varlıkların rengini ayırt eder, karşılaştırır. )
B G : K : Kazanım 8: Nesne ya da varlıkların özelliklerini karşılaştırır. (Nesne/varlıkların büyüklüğünü ayırt eder, karşılaştırır. )
S D G : K : Kazanım 7: Bir işi ya da görevi başarmak için kendini güdüler. (Yetişkin yönlendirmesi olmadan bir işe başlar.)
S D G : K : Kazanım 7: Bir işi ya da görevi başarmak için kendini güdüler. (Başladığı işi zamanında bitirmek için çaba gösterir.)
S D G : K : Kazanım 12: Değişik ortamlardaki kurallara uyar. (Değişik ortamlardaki kuralların belirlenmesinde düşüncesini söyler.)
S D G : K : Kazanım 12: Değişik ortamlardaki kurallara uyar. (Kuralların gerekli olduğunu söyler.)
S D G : K : Kazanım 12: Değişik ortamlardaki kurallara uyar. (İstekleri ile kurallar çeliştiğinde kurallara uygun davranır. )
M G : K : Kazanım 4: Küçük kas kullanımı gerektiren hareketleri yapar. (Nesneleri üst üste/yan yana/iç içe dizer.)
MATERYALLER : Değişik büyüklükte ve renklerde kapaklar, köpük tabaklar, parmak boyası, dilbasar çubukları, su dolu kap, sayı kartları
SÖZCÜKLER : Dilbasar çubuğu
KAVRAMLAR : 1-20 arası sayılar
ÖĞRENME SÜRECİ

• Çocuklar çember şeklinde otururlar. Evlerinden getirdikleri ve aynı zamanda sınıfta da biriktirdikleri kapakları birlikte incelerler.
Kapaklar hakkında konuşulur. Karşılaştırmalar yapılarak kapaklar özelliklerine göre gruplandırılır (ne kapağı oldukları, kaç tane oldukları, boyutları, renkleri vb).
• Kapaklarla neler yapılabileceği ile ilgili sohbet edilir ve çocuklar önceden hazırlanmış masalara yönlendirilir.
• Birinci masada köpük tabaklara konulmuş parmak boyaları, A4 kâğıtları, kapaklar
• İkinci masada (1-10 arası) sayı kartları, kapaklar
• Üçüncü masada içinde su olan plastik geniş bir kap, kapaklar ve dil çubukları bulunmaktadır.
• Çocuklar masalarda neler yapacakları hakkında bilgilendirilir.
• Birinci masaya giden çocukların kapak baskısı yaparak istedikleri şekilleri oluşturacakları,
• İkinci masaya giden çocukların alt alta sıralı, sayı kartlarının yanına sayı kadar kapağı yan yana dizerek sayı kapak eşleştirmesi yapacakları,
• Üçüncü masaya giden çocukların sırayla su dolu kaba atılan kapakları dil çubuklarıyla (dilbasar/abeslang) tutup çıkarmaya çalışacakları belirtilir.
• Masalarda yapılacak etkinlikler ile ilgili kurallar, gerekçeleri ve masalarda geçirecekleri süreler çocuklarla birlikte belirlenir.
• Birinci masada baskısı çıkarılan kapaklar, işi bitince yıkanıp temizlenmeli ve masaya gelecek sonraki grup için hazır bulundurulmalı.
• İkinci masada çocuklar, sayı kartları ile kapak eşleştirmelerini doğru yapıp yapmadıkları konusunda birbirlerini kontrol ettikten sonra kapakları toplamalıdır.
• Üçüncü masada suyun içindeki kapaklar toplandıktan sonra yeniden suya koyulmalıdır.
Bütün çocukların tüm masalardaki etkinliklere katılması sağlanır.

DEĞERLENDİRME

• Getirdiğin kapaklarla neler yaptık?
• Masalarda uyulması gereken kurallar nelerdi?
• Kapaklarla başka neler yapabilirdik?

AİLE KATILIMI

• Ailelerden çocukları ile birlikte kapak toplamaları ve bu kapaklarla çocuklarının istediği şekilde oynamasını desteklemeleri istenilebilir.

UYARLAMA

Sınıfta otizm spektrum bozukluğu (OSB) olan çocuk varsa; etkinlikler sırasında çocuktan beklenen sorumluluklar çocuğa model olarak gösterilmeli ve bu yönde çalışması sağlanmalıdır. Yapamadıklarından çok yapabildiklerine odaklanılmalıdır.

ÖNERİLER

• Önceden kapak toplanmaya başlanmalıdır.
• Etkinliklerin ardından kapaklar temizlenerek “mavi kapak toplama kampanyası” başlatılmak üzere biriktirilebilir.
• Küçük yaş grubuyla kapakların boyutları hakkında konuşulup kâğıda izi çıkarılan kapaklarla eşleştirme oyunu oynanabilir.