Etkinlik Bir Avına Çıkıyorum Etkinlik Listesi

Etkinlik Adı - İçeriği
: Bir Avına Çıkıyorum (Bir (1), Renk, Kırmızı)
Etkinliğin Çeşidi
: Okuma Yazmaya Hazırlık , Matematik (Bütünleştirilmiş Büyük Grup)
KAZANIM VE GÖSTERGELERİ
B G : K : Kazanım 4: Nesneleri sayar. (Belirtilen sayı kadar nesneyi gösterir.)
B G : K : Kazanım 4: Nesneleri sayar. (Saydığı nesnelerin kaç tane olduğunu söyler. )
B G : K : Kazanım 5: Nesne veya varlıkları gözlemler. (Nesne/varlığın rengini söyler. )
B G : K : Kazanım 6: Nesne ya da varlıkları özelliklerine göre eşleştirir. (Nesne/varlıkları rengine göre ayırt eder, eşleştirir.)
M G : K : Kazanım 4: Küçük kas kullanımı gerektiren hareketleri yapar. (Kalem kontrolü sağlar.)
MATERYALLER : Boya kalemleri, 1 rakamı şablonları
SÖZCÜKLER :
KAVRAMLAR : 1-20 arası sayılar , Kırmızı
ÖĞRENME SÜRECİ

• Çocuklara üzerinde 1 rakamı olan kart gösterilerek tekerleme söylenir.
Elimde var bir kâğıt,
Üzerinde 1 rakamı,
Yazarken 1’i, önce yukarı, sonra aşağı.
Birlikte yapalım, sınıfta bulalım.
Bulduğumuz 1’leri 1 masasına bırakalım.
E. Dönmezler
• Tekerleme birkaç defa tekrarlanır.
• Sınıfın uygun bir köşesine 1 merkezi düzenleneceği söylenir. Çocuk sayısı kadar hazırlanmış olan 1 rakamı şablonları sınıfın çeşitli yerlerine saklanır.
• Çocuklardan 1 rakamı avına çıkarak sınıfta gizlenmiş olan şablonları bulmaları istenir.
• Buldukları 1 rakamlarını alarak masaya geçmeleri söylenir.
• Çocuklardan boya kalemlerinin içerisinden kırmızı renkli olanları seçip 1 şablonlarını boyamaları ve kağıdın boş kısmına bir tane nesne çizip sayı ile eşleştirmeleri istenir.
• Çalışmaların tamamlanmasının ardından yapılan çalışmalar 1 merkezinde sergilenir.

DEĞERLENDİRME

• Sadece 1 tane kardeşi olanlar kimler?
• Sınıfımızda sadece 1 tane olan eşyalarınız neler?
• Bugün sınıfımızda ne aradık?
• Saklanan bir nesneyi ararken nelere dikkat ettin?
• Sınıfta saklanmış 1 rakamlarını nerelerde bulduk?
• Sınıfımızda 1 tane olan neler var?

Bunun haricinde:
• “El Ele Okul Öncesi Eğitime” kitabında yer alan 1 rakamı ile ilgili çalışma sayfası uygulanabilir.

AİLE KATILIMI

• Ailelerden çocuklarıyla birlikte evde bir tane olan nesneleri bulmaları istenebilir.

UYARLAMA

• Sınıfta zihinsel yetersizliği olan bir çocuk varsa; yapılacak çalışmaların yönergeleri kısa, net olarak açıklanmalı, sık sık destekleyici geri bildirim verilmelidir.

ÖNERİLER

• Bu çalışma diğer rakam tanıma çalışmalarına da uyarlanabilir.