Etkinlik Yaprak Perdeler Etkinlik Listesi

Etkinlik Adı - İçeriği
: Yaprak Perdeler (Sonbahar, Örüntü)
Etkinliğin Çeşidi
: Fen , Sanat , Alan Gezisi (Bütünleştirilmiş Büyük Grup)
KAZANIM VE GÖSTERGELERİ
B G : K : Kazanım 14: Nesnelerle örüntü oluşturur. (Modele bakarak nesnelerle örüntü oluşturur. )
B G : K : Kazanım 14: Nesnelerle örüntü oluşturur. (En çok üç öğeden oluşan örüntüdeki kuralı söyler.)
D G : K : Kazanım 7: Dinledikleri/izlediklerinin anlamını kavrar. (Sözel yönergeleri yerine getirir. )
D G : K : Kazanım 7: Dinledikleri/izlediklerinin anlamını kavrar. (Dinledikleri/izlediklerini açıklar. )
D G : K : Kazanım 7: Dinledikleri/izlediklerinin anlamını kavrar. (Dinledikleri/izledikleri hakkında yorum yapar. )
D G : K : Kazanım 10: Görsel materyalleri okur. (Görsel materyalleri inceler.)
D G : K : Kazanım 10: Görsel materyalleri okur. (Görsel materyalleri açıklar.)
D G : K : Kazanım 10: Görsel materyalleri okur. (Görsel materyallerle ilgili sorulara cevap verir. )
M G : K : Kazanım 4: Küçük kas kullanımı gerektiren hareketleri yapar. (Değişik malzemeler kullanarak resim yapar.)
MATERYALLER : Yaprak, parmak boyası, streç film, kâğıt, makas, büyüteç
SÖZCÜKLER : Yaprak, baskı, örüntü, streç film
KAVRAMLAR : Sert-Yumuşak , Kaygan-Pütürlü
ÖĞRENME SÜRECİ

• Çocuklarla bahçeye çıkılarak farklı özelliklerdeki yapraklar toplanır.
• Her çocuktan yaprakların dokusunu (pütürlü, kaygan, yumuşak sert) ve şeklini incelemesi istenir.
• Sonra çocuklara büyüteçler dağıtılır ve çocuklardan yaprakların özelliklerine yakından bakmaları istenir.
• Çocukların düşünceleri alındıktan sonra yaprak baskısı yapılacağı söylenir.
• Yaprağın parmak boyası ile boyanarak kâğıda baskısının yapılması istenir.
• Yapılan yaprak baskıları kuruduktan sonra çocuklar tarafından kesilerek yaprak şekli çıkarılır.
• Daha sonra çocuklar dört ayrı masaya ayrılır.
• Masalara streç film yayılır. Streç filmin üzerine gerçek yaprak+baskı yaprak, gerçek yaprak+baskı yaprak kuralına uygun olarak örüntü oluşturmaları istenir.
• Örüntünün üzeri streç film ile kaplanarak uzun bir perde hâline getirilir ve sınıf camına asılır.
• Yapılan çalışma hakkında sohbet edilir.

DEĞERLENDİRME

• Yapraklarınızı nereden topladınız?
• Yaprakların birbirlerinden farkları nelerdi?
• En ilginç olan yaprak hangisiydi? Neden?
• Birbirine benzeyen yapraklar var mıydı?
• Yaprağa büyüteçle baktığınızda neler gördünüz?
• Daha önce yapraklardan oluşan bir perde görmüş müydün?
• Örüntü kuralımız neydi?
• Yapraklarla başka nasıl çalışmalar yapılabilir?

AİLE KATILIMI

• Ailelere doğada olan mevsimsel değişiklikler ile ilgili sohbet etmeleri için haber mektubu gönderilir.

UYARLAMA

• Sınıfta görme yetersizliği olan bir çocuk varsa; çocukların yapraklara dokunarak dokularına göre gruplama çalışması yapmaları sağlanabilir.

ÖNERİLER

• Yaprak koleksiyonu yapılabilir.
• Yapraklarla ilgili renk, doku ve boyutlarına göre gruplama çalışmaları yapılabilir.