Etkinlik İyilik Çiçekleri Etkinlik Listesi

Etkinlik Adı - İçeriği
: İyilik Çiçekleri (İyilik, Yardımlaşma, Sorumluluk, Hayvanları Koruma Günü)
Etkinliğin Çeşidi
: Sanat , Drama (Bütünleştirilmiş Büyük Grup)
KAZANIM VE GÖSTERGELERİ
D G : K : Kazanım 5: Dili iletişim amacıyla kullanır. (Konuşmayı başlatır.)
D G : K : Kazanım 7: Dinledikleri/izlediklerinin anlamını kavrar. (Sözel yönergeleri yerine getirir. )
D G : K : Kazanım 10: Görsel materyalleri okur. (Görsel materyallerle ilgili sorulara cevap verir. )
S D G : K : Kazanım 3: Kendini yaratıcı yollarla ifade eder. (Nesneleri alışılmışın dışında kullanır.)
M G : K : Kazanım 4: Küçük kas kullanımı gerektiren hareketleri yapar. (Nesneleri döndürür. )
MATERYALLER : İyilik görselleri, tuvalet kâğıdı rulosu, reçel veya fındık ezmesi, ip, kuşyemi, plastik tabak
SÖZCÜKLER : Tomurcuk, iyilik, yem, yemlik
KAVRAMLAR :
ÖĞRENME SÜRECİ

• İyilik mesajları içeren görseller panoya asılır ve neler gördükleri çocuklara sorulur.
• Yaşlılara yardım etmek, hayvanları beslemek, arkadaşlarına yardımcı olmak vb. davranışların birer iyilik olduğu insanları mutlu etmek için karşılık beklemeden iyilik yapmak gerektiği anlatılır; bir süre sohbete devam edilir.
• “Çocuklara her biriniz birer iyilik çiçeğisiniz.” denir. “İyilik Çiçekleri” isimli drama çalışmasını yapacakları söylenir ve bütün çocukların sınıfın ortasında toplanması sağlanır.
• Çiçeklerin açılmamış (kapalı) hallerine “tomurcuk” adı verildiği söylenir.
• Çocuklara birer tomurcuk olmaları ve tomurcukların açılıp çiçek olması için bir iyilik örneği vermeleri gerektiği söylenir.
• İlk örneği öğretmen verir: “Karşıdan karşıya geçmeye çalışan yaşlı bir teyzeye yardım etmek” diyerek açılma hareketini yapar.
• Çocukların da kendi iyilik örneklerini vererek açılmaları sağlanır.
• Ardından çocuklara; "sandalyeler saksı olsun ve çiçeklerim saksıların içine otursun" denilerek masalara geçilir. Bugün soğukta yiyecek bulamayan kuşlara yiyecek yardımı yaparak iyilikte bulunacakları söylenir.
• Tuvalet kâğıdı rulosu, reçel, fındık ezmesi, iplerden oluşan materyaller kullanılarak kuş yemliği hazırlanır. Hazırlanan kuş yemlikleri bahçeye çıkılarak ağaçların dallarına asılır.

DEĞERLENDİRME

• Drama çalışmamızın ismi neydi?
• İyilik davranışları nelerdir?
• Yaşlı ziyareti iyilik davranışı mıdır? Neden?
• Günlük yaşamda hangi iyilikleri yapıyorsunuz?
• Kuş yemliğini niçin hazırladık?
• Başka hangi hayvanlara yem hazırlamak isterdiniz? Neden?

AİLE KATILIMI

• Ailelerden çocuklarıyla birlikte ihtiyacı olan kişilere yardım etmeleri istenebilir.
• Ayrıca ev ortamında, kimlerin neler yaptığı ve birbirine hangi konularda yardımcı oldukları hakkında konuşmaları önerilebilir.

UYARLAMA

• Sınıfta zihinsel yetersizliği olan bir çocuk varsa; öğretmen çocuğun performansına göre etkinlik içinde sırasıyla sözel yardım, işaret ipucu, model olma ve fiziksel yardım ile destek olabilir.

DESTEKLENEN DEĞERLER
Sorumluluk : Yapılan etkinlik ile sorumluluk değerlerine de vurgu yapılabilir.
BELİRLİ GÜN VE HAFTALAR
Hayvanları Koruma günü
ÖNERİLER

• Etkinlikte kuş yerine başka hayvanlar için de yiyecek hazırlanabilir.
• İyilik davranışının kazandırılmasına yönelik sınıfta “iyilik kumbarası” oluşturulabilir.

Ekler
iyilik çiçekleri1___.jpg iyilik çiçekleri2___.jpg iyilik çiçekleri3___.jpg