Etkinlik Merhaba Bir Etkinlik Listesi

Etkinlik Adı - İçeriği
: Merhaba Bir (1 Rakamı)
Etkinliğin Çeşidi
: Sanat , Matematik (Bütünleştirilmiş Büyük Grup)
KAZANIM VE GÖSTERGELERİ
B G : K : Kazanım 4: Nesneleri sayar. (Belirtilen sayı kadar nesneyi gösterir.)
D G : K : Kazanım 3: Söz dizimi kurallarına göre cümle kurar. (Düz cümle kurar. )
D G : K : Kazanım 4: Konuşurken dilbilgisi yapılarını kullanır. (Cümle kurarken sıfatı kullanır.)
S D G : K : Kazanım 3: Kendini yaratıcı yollarla ifade eder. (Duygu, düşünce ve hayallerini özgün yollarla ifade eder. )
S D G : K : Kazanım 3: Kendini yaratıcı yollarla ifade eder. (Özgün özellikler taşıyan ürünler oluşturur.)
M G : K : Kazanım 1: Yer değiştirme hareketleri yapar. (Yönergeler doğrultusunda yürür. )
MATERYALLER : 1 rakamına ait büyük boy görsel, ip/bant vb.
SÖZCÜKLER : Rakam, sayı
KAVRAMLAR : 1-20 arası sayılar
ÖĞRENME SÜRECİ

• Çember şeklinde oturulur. “Bugün sizlerle ilk sayımızı öğreneceğiz, sizce hangisi olabilir?” denilerek çocukların tahminleri alınır.
• 1 rakamına ait görsel incelenir ve bu rakamın 1 sayısını ifade ettiği belirtilir.
• “Sınıfımızda kaç tane öğretmen var?” sorusu sorularak “1” yanıtına ulaşılır.
• Yere ip, bant vb. kullanılarak çocukların üzerinde yürüyebileceği büyüklükte 1 rakamı oluşturulur.
• Öğretmen yazım yönünü dikkate alarak rakamın üzerinde yürür, çocuklardan da aynı şekilde rakamın üzerinde tek tek yürümelerini ister.
• Bütün çocuklar rakam üzerinde yürüdükten sonra sınıfta bir adet olan nesneleri göstermeleri istenir.
• Ardından, çocuklar sınıftan diledikleri bir adet nesneyi alıp çember şeklinde otururlar ve özelliklerini söyleyerek seçtikleri nesneyi (kırmızı araba, büyük lego, vb.) tanıtırlar.
• Masalara geçilir. Bir rakamının yazılı olduğu A4 kâğıtları ve boya kalemleri dağıtılır.
• “Sizce1 rakamı nelere benziyor?” sorusu yöneltilir ve 1 rakamını kullanarak resim tamamlama çalışması yapmaları istenir.

DEĞERLENDİRME

• “El Ele Okul Öncesi Eğitime” kitabında yer alan 1 sayısı ile ilgili çalışma sayfası uygulanabilir.

AİLE KATILIMI

• Ailelerden, evde yalnızca bir adet olan nesneleri çocuklarıyla bulmaları istenebilir.

UYARLAMA

• Sınıfta dikkat eksikliği ve hiperaktivite bozukluğu (DEHB) riski olan bir çocuk varsa; etkinlikler esnasında basit ve net yönergeler kullanılmalı ve verilen yönergeyi anlaması için çocuğa zaman verilmelidir

ÖNERİLER

• Mukavvadan hazırlanan 1 rakamı parmak boyasıyla boyanıp dil çubuğuna (dil basar) yapıştırılabilir ve yanına bir adet nesne eklenebilir.
• İçerisinde farklı malzemeler olan (kum, tıraş köpüğü vb.) tabaklarda yazma çalışması yapılabilir.

Ekler
Merhaba Bir-1 (1).jpg Merhaba Bir-2.jpg Merhaba Bir-3.jpg