Etkinlik Haydi Gel Sayıları Sayalım Etkinlik Listesi

Etkinlik Adı - İçeriği
: Haydi Gel Sayıları Sayalım (Sayı sayma, 4 (dört), Gruplama)
Etkinliğin Çeşidi
: Okuma Yazmaya Hazırlık , Matematik (Bütünleştirilmiş Büyük Grup)
KAZANIM VE GÖSTERGELERİ
B G : K : Kazanım 4: Nesneleri sayar. (Saydığı nesnelerin kaç tane olduğunu söyler. )
B G : K : Kazanım 7: Nesne ya da varlıkları özelliklerine göre gruplar. (Nesne/varlıkları miktarına göre gruplar.)
M G : K : Kazanım 4: Küçük kas kullanımı gerektiren hareketleri yapar. (Malzemelere elleriyle şekil verir.)
MATERYALLER : Sınıftaki nesne ve oyuncaklar, tahta kalemi, oyun hamuru
SÖZCÜKLER : Nesne
KAVRAMLAR : 1-20 arası sayılar
ÖĞRENME SÜRECİ

• Panoya asılmış olan dört rakamına çocukların dikkati çekilir ve bu rakamın kaç olduğu sorulur.
• Dört rakamı ile ilgili bir oyun oynanacağı ve herkesin şarkı eşliğinde birbiriyle aynı olan dört nesneyi getirip masaya koyması gerektiği söylenir.
‘Haydi gel, haydi gel,
Sayıları sayalım,
Sınıftan dört nesne,
Bulup masaya koyalım’
• Masaya karışık bir şekilde konan nesnelerin dörderli olarak gruplanacağı söylenir.
• Çocuklar masanın arkasında sıraya girerler ve masaya koydukları nesneleri tahta kalemiyle çizerek dörderli olarak gruplarlar.
• Gruplamanın ardından “Sesli Dört” oyunu oynanır.
• Çocukların verilen yönergelere (dört kez alkışla, dört kez zıpla, dört kez havla, dört kez öt vb.) uygun davranmalarına rehberlik edilir.
• Dört sayısının yazılışı hakkında konuşulur ve çocuklara oyun hamuru verilerek dört rakamı oluşturmaları desteklenir.

DEĞERLENDİRME

 “El Ele Okul Öncesi Eğitime” kitabında yer alan 4 sayısı ile ilgili çalışma sayfası uygulanabilir.

AİLE KATILIMI

Ailelerden çocukları ile birlikte evde “dört tane nesne bulma” oyunu oynamaları istenebilir.

UYARLAMA

• Sınıfta zihinsel yetersizliği olan bir çocuk varsa; sınıf içerisinde yönerge vermeden önce çocuğun dikkatini çekmek için “Herkes buraya baksın, …. sen de bak” gibi özel bir uyaran kullanılabilir.

ÖNERİLER

• Etkinlik diğer rakamlar için de uygulanabilir.
• 4 rakamını avuç içine yazma, kumda yazma gibi etkinliklere de yer verilebilir.