Etkinlik Ses Geliyor Tak Tak, Nerden Geliyor Bak Etkinlik Listesi

Etkinlik Adı - İçeriği
: Ses Geliyor Tak Tak, Nerden Geliyor Bak (Ritim, Tahmin, Ses, Hızlı-Yavaş)
Etkinliğin Çeşidi
: Sanat , Oyun , Müzik (Bütünleştirilmiş Büyük ve Küçük Grup)
KAZANIM VE GÖSTERGELERİ
B G : K : Kazanım 2:Nesne/durum/olayla ilgili tahminde bulunur. (Nesne/durum/olayla ilgili tahminini söyler.)
S D G : K : Kazanım 7: Bir işi ya da görevi başarmak için kendini güdüler. (Yetişkin yönlendirmesi olmadan bir işe başlar.)
S D G : K : Kazanım 7: Bir işi ya da görevi başarmak için kendini güdüler. (Başladığı işi zamanında bitirmek için çaba gösterir.)
M G : K : Kazanım 5: Müzik ve ritim eşliğinde hareket eder. (Bedenini, nesneleri ve vurmalı çalgıları kullanarak ritim çalışması yapar. )
MATERYALLER : Ritim çubukları, kutu, boya kalemleri, kâğıt, ağaçkakan ses kayıtları
SÖZCÜKLER : Ağaçkakan, ritim sopası
KAVRAMLAR : Hızlı-Yavaş
ÖĞRENME SÜRECİ

• Sınıfa kapalı olarak getirilen kutunun içinde ne olabileceği hakkında sorgulama başlatılır.

• Tahminlerden sonra kutunun içindeki ritim sopaları çıkarılır ve çocuklara dağıtılır.

• Çocuklara ritim sopalarını kullanarak ritim oluşturmaları için rehberlik edilir. Örneğin, hızlı- yavaş.

• Çubuklarla “tak-tak” sesi çalışılır. Tak tak sesini neyin çıkarıyor olabileceği sorulur.

• Ağaçkakanların ağacı gagalarken çıkardığı ses dinletilir, çocukların ritim çubuklarını kullanarak bu sesi çıkarmaya çalışmaları desteklenir.

• “Uykuda rahatsız olan ağaç” çalışması yapılacağı söylenir.

• Tüm çocuklar ağaç olur ve gece uykusuna yatarlar. Gece uykuda rüya görürler ancak sabaha karşı onların üzerine tek tek konan ağaçkakanın gagalamasından rahatsız olup uykularından uyanırlar.

• Çocuklar uykularında neler gördüklerini resimlerler.

• Resimler sınıfta çocukların göz hizasında bir yere asılarak sergi yürüyüşü yapılır. Her çocuğun yaptığı resmi arkadaşlarına anlatması sağlanarak resimler değerlendirilir.

DEĞERLENDİRME

• Kutunun içini neden göremedik?

• Kutunun içinden ne çıktı?

• Oyunda kimler ağaç oldu?

• Kutunun içinden ne çıkmasını isterdiniz?

• Uyuyabilmek için ne yaparsın?

• Ağaçkakan kuşu nasıl ses çıkartır?

• Daha önce ağaçkakan gördünüz mü? Nerelerde?

• Sopalar dışında sınıfımızda başka hangi materyalleri kullanarak ritim tutabiliriz?

AİLE KATILIMI

• Ailelerden çocuklarıyla birlikte evlerindeki istedikleri bir materyali kullanarak ritim oluşturmaları istenebilir.

UYARLAMA

Sınıfta ortopedik yetersizliği olan çocuk varsa; fiziksel yardım sağlanabilir.

ÖNERİLER

• Ritim sopaları ile çocukların serbest ritim çalışması için fırsat verilebilir.

• Ritim çubuğu temin edilemezse tahta kaşık kullanılabilir.

• Çocuklar, ağaçkakan olarak doğaçlama ritim oluşturması için desteklenebilir.

• Sergi yürüyüşü yaparken her resmin önünde yeterli sürede durulmalı ve o resim hakkında çocukların fikirleri alınmalıdır.