Etkinlik Sonbaharda Matematik Etkinlik Listesi

Etkinlik Adı - İçeriği
: Sonbaharda Matematik (Sonbahar, Adaletli Olmak, Eşit-Az-Çok)
Etkinliğin Çeşidi
: Sanat , Oyun , Matematik (Bütünleştirilmiş Büyük Grup)
KAZANIM VE GÖSTERGELERİ
B G : K : Kazanım 4: Nesneleri sayar. (İleriye/geriye doğru birer birer ritmik sayar.)
B G : K : Kazanım 4: Nesneleri sayar. (Belirtilen sayı kadar nesneyi gösterir.)
B G : K : Kazanım 4: Nesneleri sayar. (Saydığı nesnelerin kaç tane olduğunu söyler. )
B G : K : Kazanım 8: Nesne ya da varlıkların özelliklerini karşılaştırır. (Nesne/varlıkların miktarını ayırt eder, karşılaştırır. )
B G : K : Kazanım 17: Neden-sonuç ilişkisi kurar. (Bir olayın olası nedenlerini söyler. )
B G : K : Kazanım 17: Neden-sonuç ilişkisi kurar. (Bir olayın olası sonuçlarını söyler.)
B G : K : Kazanım 19: Problem durumlarına çözüm üretir. (Problemi söyler. )
B G : K : Kazanım 19: Problem durumlarına çözüm üretir. (Probleme çeşitli çözüm yolları önerir. )
S D G : K : Kazanım 6:Kendisinin ve başkalarının haklarını korur. (Haklarını söyler. )
S D G : K : Kazanım 6:Kendisinin ve başkalarının haklarını korur. (Başkalarının hakları olduğunu söyler.)
S D G : K : Kazanım 6:Kendisinin ve başkalarının haklarını korur. (Haksızlığa uğradığında neler yapabileceğini söyler.)
S D G : K : Kazanım 6:Kendisinin ve başkalarının haklarını korur. (Başkalarının haklarını korumak için ne yapması gerektiğini söyler.)
MATERYALLER : Sınıf sayısının yarısı adedince üzerinde 1’den 6’ya kadar rakamların olduğu zarlar, kâğıt, yapıştırıcı
SÖZCÜKLER : Zar, sonbahar
KAVRAMLAR : Az-Çok , Eşit
ÖĞRENME SÜRECİ

• Çocuklarla birlikte bahçeye çıkılır, sonbaharın özellikleri hakkında konuşulur. Çocuklara sonbaharda etrafta gördükleri değişiklikler hakkında sorular sorulur. ”Çocuklar bu ağaçlar baharda ve yazın nasıldı? Şimdi nasıl?” denilerek, karşılaştırma yapmalarına fırsat verilir. Daha sonra çocuklarla birlikte kurumuş yapraklar toplanarak sınıfa geçilir.
• Önceden çocuk sayısının yarısı adedince sayı küpü hazırlanır. Hazırlanmış olan sayı küpünün üstünde 1’den 6’ya kadar rakamlar yazılıdır.
• Çocuklar ikişerli olarak karşılıklı masalara otururlar. Çocuklardan bahçeden topladıkları yaprakları ve yapıştırıcılarını yanlarına almaları istenir. Her çocuğun önüne yaprakları olmayan sadece dalları olan ağaçların çizilmiş olduğu kâğıtlar konulur.
• Oyun başlamadan öğretmen kendine bir kâğıt alarak bir çocuğu masada karşısına alır ve “Önce biz arkadaşınızla oyunu bir oynayalım, siz de izleyin” der. Öğretmen sayı küpünü atar, çıkan sayı kadar yaprağı ağacına yapıştırır. Öğretmen kendisine üç karşısındaki çocuğa iki kere atma hakkı verir ve oyunun bittiğini, kendisinin kazandığını söyler.
• "Ben üç kez, arkadaşınız iki kez zar attı. Sizce eşit sayıda olmadığı zaman neler olur?" sorusu sorulur. Tüm çocukların cevabı dinlenir.
• Oyunun adil olması için neler yapabiliriz? sorusu ile çocukların fikirleri alınır. Ardından çocuklara adaletli olmanın önemi anlatılır, oyunun adil olması için tüm ikişerli grupların karşındaki ile aynı sayıda atış yapması gerektiği söylenir. Çocuklarla kaç atış yapılacağı kararlaştırılarak oyun başlatılır.
• Oyun bittiğinde tüm çocukların ağaçlarındaki yapraklar sayılır. Ağacında çok yaprağı olan oyunu kazanır.
• Oyun sonunda ağacının yaprağı az olan çocuklardan yapraklarını karşısındaki arkadaşının ağacındaki yaprak sayısına tamamlamaları istenir. Yapılan ağaçlar sergilenir.

DEĞERLENDİRME

• Bahçede neler yaptık?
• Sonbahar mevsimi sana ne hissettiriyor?
• Oyunu kazandığında ne hissettin?
• Oyunu kaybettiğinde ne hissettin?
• Haksızlığa uğradığında neler hissedersin?
• Bir arkadaşının haksızlığa uğradığını düşündüğünde ne yaparsın?
• Bu oyunu yazın oynasaydık, hangi materyalleri kullanabilirdik?

AİLE KATILIMI

• Aynı oyunu ailelerin mutfakta çocukları ile birlikte önlerine boş birer tabak almaları ve zarı atarak çıkan sayı kadar tabaklarına tahıl doldurmaları şeklinde oynamaları istenir.

UYARLAMA

• Sınıfta dikkat eksikliği ve hiperaktivite bozukluğu (DEHB) olan çocuk varsa; öğretmen “Haydi diğer masadaki arkadaşından bir yaprak ödünç al. Bu defa benim yaprağımı yapıştırır mısın ağaca?” gibi yönergeler vererek çocuğun ilgisinin etkinlik üzerinde kalmasını sağlar.

ÖNERİLER

• Oyun mevsim koşullarına uyarlanabilir. Örneğin baharda yeşil yapraklar yapıştırılabilir.
• Bahçeye çıkma imkanı olmadığında yapraklar kâğıttan kesilerek hazırlanır.