Etkinlik Takvim Zamanı Etkinlik Listesi

Etkinlik Adı - İçeriği
: Takvim Zamanı (Takvim, Hava Durumu)
Etkinliğin Çeşidi
: Sanat , Türkçe , Okuma Yazmaya Hazırlık (Bütünleştirilmiş Büyük Grup)
KAZANIM VE GÖSTERGELERİ
B G : K : Kazanım 13: Günlük yaşamda kullanılan sembolleri tanır. (Verilen açıklamaya uygun sembolü gösterir.)
B G : K : Kazanım 13: Günlük yaşamda kullanılan sembolleri tanır. (Gösterilen sembolün anlamını söyler.)
B G : K : Kazanım 18: Zamanla ilgili kavramları açıklar. (Olayları oluş zamanına göre sıralar. )
B G : K : Kazanım 18: Zamanla ilgili kavramları açıklar. (Zaman ile ilgili kavramları anlamına uygun şekilde açıklar. )
B G : K : Kazanım 18: Zamanla ilgili kavramları açıklar. (Zaman bildiren araçların işlevlerini açıklar.)
D G : K : Kazanım 10: Görsel materyalleri okur. (Görsel materyalleri inceler.)
D G : K : Kazanım 10: Görsel materyalleri okur. (Görsel materyalleri açıklar.)
D G : K : Kazanım 10: Görsel materyalleri okur. (Görsel materyallerle ilgili sorulara cevap verir. )
D G : K : Kazanım 11: Okuma farkındalığı gösterir. (Çevresinde bulunan yazılı materyaller hakkında konuşur. )
S D G : K : Kazanım 3: Kendini yaratıcı yollarla ifade eder. (Duygu, düşünce ve hayallerini özgün yollarla ifade eder. )
MATERYALLER : Üzeri kaplanarak dayanıklı hale getirilmiş Takvim şablonu, ayın günlerini gösteren 1-31 arası rakamlar, ayların isimleri, yılı gösteren rakam, haftanın günleri ve hava durumu etiketleri
SÖZCÜKLER : Takvim
KAVRAMLAR : Dün-Bugün-Yarın
ÖĞRENME SÜRECİ

• Güne başlama zamanında veya günün uygun bir zamanında çocuklarla takvim zamanı yapılır.
• Çocuklara çeşitli takvim örnekleri gösterilir, takvimin ne işe yaradığı sorulur.
• Çocukların cevapları arasından takvimle ilgili temel bilgilere yakın olanlar vurgulanıp kullanılarak takvimin ne olduğu hakkında konuşulur.
• Takvim şablonu, ayın günlerini gösteren 1-31 arası rakamlar, ayların isimleri, yılı gösteren rakam, haftanın günlerinin etiketleri gösterilerek tanıtılır.
• İçinde bulunulan günün tarihi söylenir ve takvimin üzerine ayın kaçıncı günü olduğu, içinde bulunulan ay, sene ve günün etiketleri yerleştirilir.
• Daha sonra hava durumu kartları gösterilir, çocukların sembolleri incelemeleri istenir. Bu sembollerin neyi ifade ettiği sorulur, cevaplara göre semboller çocuklara açıklanır.
• Bu günün takvimdeki hücresine o günün hava durumunu temsil eden hava durumu etiketi yerleştirilir.
• Üzerinde hava durumu sembolü olan kâğıtlar çocuklara istekleri doğrultusunda dağıtılır. Boyalar verilir. Çocuklardan sembole uygun olarak resim tamamlama çalışması yapmaları istenebilir. • Resmini tamamlayan çocukların çalışmalarına isimlerini ve bugünün tarihini yazmaları istenir.
• Takip eden günlerde takvim zamanı çalışması günlük olarak sürdürülür.

DEĞERLENDİRME

• Bu etkinlikte neler yaptık?
• En çok hangi hava durumunu seversin? Neden?
• Evinizde takvim var mı?
• Neden takvim kullanırız?
• Daha önce hiç takvim gördün mü? Nasıldı?
• Takvim kullanmasaydık ne olurdu?

AİLE KATILIMI

• Ailelere yazı gönderilerek çocukları ile birlikte bir takvimi takip etmeleri istenebilir.

ÖNERİLER

• Günlük olarak takvim zamanında hava durumu kartını yerleştirmesi için her gün bir çocuk görevlendirilebilir.
• Diğer günlerde takvim zamanında, ipuçları ile rehberlik edilerek çocukların önceki günün tarihini hatırlamaları istenebilir, ardından o günün tarihini tahmin etmeleri istenebilir.

Ekler
12- hava grafiği.JPG