Etkinlik Nokta Etkinlik Listesi

Etkinlik Adı - İçeriği
: Nokta (Noktalama İşaretleri)
Etkinliğin Çeşidi
: Sanat , Türkçe , Okuma Yazmaya Hazırlık (Bütünleştirilmiş Büyük Grup)
KAZANIM VE GÖSTERGELERİ
B G : K : Kazanım 1: Nesne/durum/olaya dikkatini verir. (Dikkat edilmesi gereken nesne/durum/olaya odaklanır. )
B G : K : Kazanım 1: Nesne/durum/olaya dikkatini verir. (Dikkatini çeken nesne/durum/olaya yönelik sorular sorar.)
B G : K : Kazanım 1: Nesne/durum/olaya dikkatini verir. (Dikkatini çeken nesne/durum/olayı ayrıntılarıyla açıklar.)
D G : K : Kazanım 8: Dinledikleri/izlediklerini çeşitli yollarla ifade eder. (Dinledikleri/izledikleri ile ilgili sorular sorar. )
D G : K : Kazanım 8: Dinledikleri/izlediklerini çeşitli yollarla ifade eder. (Dinledikleri/izledikleri ile ilgili sorulara cevap verir.)
D G : K : Kazanım 12: Yazı farkındalığı gösterir. (Yazılı materyallerde noktalama işaretlerini gösterir.)
M G : K : Kazanım 4: Küçük kas kullanımı gerektiren hareketleri yapar. (Malzemelere araç kullanarak şekil verir.)
MATERYALLER : Keçeli kalem, çeşitli boylarda kâğıt, taş
SÖZCÜKLER : Nokta
KAVRAMLAR : Büyük-Orta-Küçük
ÖĞRENME SÜRECİ

• Çocuklara büyük boy kitaptan bir hikâye okunur.
• Öğretmen hikâyeyi okurken nokta olan yerlerde durup bir süre bekleyerek çocukların ilgisini nokta üzerine çeker.
• Noktanın özellikleri konuşulur.
• Hikâye anlatılırken “nokta” işaretinin olduğu bazı cümlelerde durarak çocukların uygun olan noktalama işaretini söylemeleri istenir.
• Nokta işaretine dikkat ederek arkadaşlarına cümleler kurması istenir.
• Sınıfta noktaya benzeyen eşyalar gösterilir.
• Çocuklara sanat çalışmasında farklı boylarda kâğıtlar verilir.
• Bu kâğıtlara çocukların çeşitli noktalar yapmaları istenir
• Noktalar yapıldıktan sonra yapılan noktalar incelenir. Büyük küçük, az çok, renkleri söylenir.
• Bahçeye çıkılarak noktaya benzeyen taşlar toplanır.
• Sınıfa getirilerek incelenir.
• Büyük boy hikâye kitabında nokta bulunan yerlerine bu taşlar konularak farkındalık artırılır.
• Okuma yazma saatinde nokta birleştirme ile çalışmalar yapılır.
DEĞERLENDİRME
• Bugün ne yaptık?
• Nokta çizerken zorlandınız mı?
• Nokta çizebildiğinde ne hissettin?
• Daha önce nasıl noktalar gördün?
• Okuduğunuz kitaplardaki noktaların hepsi aynı özellikte mi?
• Okuduğunuz kitaplarda farklı renk ve büyüklükte noktalar var mıydı?

DEĞERLENDİRME

• Ailelerin çocuklarıyla birlikte gerçekleştirdikleri kitap okuma etkinlikleri sırasında nokta işaretini göstermeleri istenebilir
• Akşam evdeki nokta şeklindeki nesnelerin incelenmesi istenir.

AİLE KATILIMI

• Sınıfta zihinsel yetersizliği olan çocuk varsa; noktalama işaretlerine ilişkin daha fazla sayıda tekrar yapılabilir ve (Aferin,noktayı çok güzel gösterdin vb.) sözel pekiştireçler verilebilir.

ÖNERİLER

• Çocuklarla gazetelerde ve dergilerde yer alan nokta işaretlerini
bulunarak etkinlik yapılabilir.