Etkinlik Gök Boyamaca Etkinlik Listesi

Etkinlik Adı - İçeriği
: Gök Boyamaca (Geleneksel Oyun, Çember, Kültürel Değerleri Bilme)
Etkinliğin Çeşidi
: Oyun , Türkçe (Bütünleştirilmiş Büyük Grup)
KAZANIM VE GÖSTERGELERİ
B G : K : Kazanım 10: Mekânda konumla ilgili yönergeleri uygular. (Mekânda konum alır.)
B G : K : Kazanım 12: Geometrik şekilleri tanır. (Gösterilen geometrik şeklin ismini söyler.)
M G : K : Kazanım 3: Nesne kontrolü gerektiren hareketleri yapar. (Küçük top ile omuz üzerinden atış yapar.)
M G : K : Kazanım 4: Küçük kas kullanımı gerektiren hareketleri yapar. (Değişik malzemeler kullanarak resim yapar.)
MATERYALLER : Top, tebeşir, kiremit taşı vb, hulahop
SÖZCÜKLER : Hulahop, kiremit
KAVRAMLAR : Çember
ÖĞRENME SÜRECİ

• Sınıfa bir hulahop ile girilir. “Bu oyuncağın şekli neye benziyor, bu şeklin adına ne denir?” vb. sorular yöneltilerek çocukların dikkati hulahopa çekilir.
• Çocukların cevapları dinlendikten sonra bu oyuncağın isminin “hulahop” olduğu ve şeklinin “çember” olduğu açıklanır.
• Ardından “Hulahop” isimli tekerleme söylenir.

Hulahop
Benim şeklim çember.
Çocuklar beni çok sever.
İçi boş bir yuvarlağım ama,
Eğlenceli vakitler benimle geçer.
Biraz zor çevrilirim.
Denenmeye değerim.
Haydi, birlikte çevirelim.

S. Erdal - Dedeler


• Tekerleme birkaç kez çocuklarla birlikte tekrar edilir.
• Ardından bahçeye çıkılır.
• Her çocuğa ayrı ayrı 30 cm çapında çember çizilir.
• Çocuklardan çizdiği çemberlerde ne oynayacaklarını tahmin etmeleri istenir. Tahminleri alındıktan sonra geleneksel oyunlarımızdan “Gök Boyamaca” adlı oyunu oynayacakları söylenir ve oyunun kuralları anlatılır.
• Her çocuğun kendi çemberine geçmesi sağlanır.
• Sayışmaca yoluyla veya gönüllülüğe dayalı olarak bir ebe seçilir.
• Ebeye küçük bir top verilir.
• Ebe çocuklardan birinin adını söyleyerek topu olabildiğince uzağa atar. Adı söylenen çocuk ebe olur ve topu almak için koşar.
• Bu sırada diğer çocuklar, topu almak için koşan ebenin çemberini renkli tebeşirler ya da kiremit taşları ile boyamaya çalışır.
• Ebe topu alıp kendi çemberine dönerken boyamayı yapan çocuklar yakalanmamak için boyamayı bırakıp kendi çemberlerine kaçmaya çalışırlar.
• Çemberine giremeyen yani yakalanan çocuk ebe olur.
• Bütün çocuklar çemberlerine girmeyi başarırsa çemberi boyanan (topu almaya giden) çocuk tekrar ebe olur.
• Oyun çocukların ilgileri doğrultusunda devam eder.

DEĞERLENDİRME

• Bugün hangi oyunu oynadık?
• Bu oyunu başka nasıl oynayabiliriz?
• Oyun oynarken top yerine başka ne kullanabiliriz

AİLE KATILIMI

• Ailelerden çocukları ile birlikte evde çember ve daire şeklinde olan araç gereçleri gruplamaları istenebilir.

UYARLAMA

• Sınıfta ortopedik yetersizliği olan bir çocuk varsa; çocuğun oyuna katılması öğretmen desteği ile sağlanabilir.

ÖNERİLER

• Oyunun daha iyi anlaşılması ve oyunda kargaşa yaşanmaması için birkaç defa prova yapılarak oynanabilir.
• Oyun toprak zeminin bulunduğu alanlarda çemberlerin içi çubukla kazılarak da (Geleneksel Oyun: Kuyu Kazmaca) oynanabilir.

Ekler
gök boyamaca 1.jpg gök boyamaca 2.jpg gök boyamaca 3.jpg