Etkinlik Vücudumu Tanıyorum Etkinlik Listesi

Etkinlik Adı - İçeriği
: Vücudumu Tanıyorum (Vücudumuz, Vücudumuzun Bölümleri)
Etkinliğin Çeşidi
: Fen , Sanat , Oyun (Bütünleştirilmiş Büyük Grup)
KAZANIM VE GÖSTERGELERİ
B G : K : Kazanım 1: Nesne/durum/olaya dikkatini verir. (Dikkat edilmesi gereken nesne/durum/olaya odaklanır. )
B G : K : Kazanım 15: Parça-bütün ilişkisini kavrar. (Bir bütünün parçalarını söyler.)
M G : K : Kazanım 4: Küçük kas kullanımı gerektiren hareketleri yapar. (Kalemi doğru tutar.)
M G : K : Kazanım 4: Küçük kas kullanımı gerektiren hareketleri yapar. (Kalem kontrolü sağlar.)
M G : K : Kazanım 5: Müzik ve ritim eşliğinde hareket eder. (Müzik ve ritim eşliğinde çeşitli hareketleri ardı ardına yapar.)
MATERYALLER : İnsan vücudu şablonu, vücudun bölümlerinin yazılı olduğu kâğıtlar, yapıştırıcı, büyük boy kâğıtlar, siyah keçe uçlu kalemler, küçük toplar
SÖZCÜKLER : Vücut bölümleri, baş, gövde, el, kol, bacak, ayak
KAVRAMLAR :
ÖĞRENME SÜRECİ

• Sınıfın uygun bir bölümüne insan vücudu şablonu asılarak çocukların dikkati çekilir.
• Baş, gövde, bacak, ayak, kol, el yazılı kâğıtlar vücudun uygun bölümlerine yapıştırılarak çocuklara kâğıtlarda ne yazıyor olabileceği sorulur. Çocukların; vücut bölümlerine bakarak kâğıtta ne yazdığını söylemeleri sağlanır.
• Vücudumuzun bölümleri hakkında sohbet edilir. Vücudumuz ile ilgili bir şarkı hareketleri ile birlikte söylenir.
• Ardından çocuklara vücudumuz ile ilgili bir oyun oynanacağı söylenir.
• Ardından çocuklar ikişerli gruplara ayrılır ve yere bir çizgi çizilir. Eşlerden, çizgi aralarında kalacak şekilde karşılıklı oturmaları istenir.
• Eşlerin ortasına, çizgi hizasına gelecek şekilde küçük boy top koyulur.
• Öğretmen vücut bölümlerini söylemeye başlar ve çocuklardan söylenen vücut bölümüne dokunması istenir. (Başım, gövdem, bacağım, kulağım vb.)
• Öğretmen arada bir “top” dediğinde eşler topu almaya çalışır. Topu önce alan çocuk kazanır. Oyun çocukların ilgisi doğrultusunda sürdürülür.
• Büyük boy kâğıtlar birleştirilerek yere serilir. Çocuklardan eşleriyle birlikte kâğıdın etrafına oturmaları istenir.
• Eşlerden biri kâğıdın üzerine yatarak vücudunu bir şekle sokar, diğeri siyah boya kalemiyle vücudunun etrafından çizgi çizer. Tüm çocukların katılımı sağlandıktan sonra çıkan desenler hep birlikte boyanır

DEĞERLENDİRME

• Vücudumuzun bölümleri ve bu bölümlere hangi giysilerin uygun olduğunu içeren çalışma sayfası yaptırılabilir.

AİLE KATILIMI

• Ailelerden çocuklarıyla birlikte vücudumuzun bölümlerini anlatan çocuğun gelişimine uygun kısa videolar izleyerek sohbet etmeleri istenir.

UYARLAMA

• Sınıfta işitme yetersizliği olan bir çocuk varsa; oyun sırasında yönergeleri daha rahat duyabilmesi için öğretmene yakın bir konumda oturtulmalıdır.

ÖNERİLER

• Topu sabitlemek için boş oyun hamuru kutusu kullanılabilir.
• Yere oluşturulacak çizgi için renkli bant, ip, tebeşir, tahta kalemi vb. kullanılabilir.

Ekler
vücudumuz.jpg vücudumuzun bölümleri.jpg vücutbölümcalısma.jpg