Etkinlik Kimlik Etkinlik Listesi

Etkinlik Adı - İçeriği
: Kimlik (Vatandaşlık-2)
Etkinliğin Çeşidi
: Sanat , Türkçe , Okuma Yazmaya Hazırlık (Bütünleştirilmiş Büyük Grup)
KAZANIM VE GÖSTERGELERİ
D G : K : Kazanım 11: Okuma farkındalığı gösterir. (Çevresinde bulunan yazılı materyaller hakkında konuşur. )
D G : K : Kazanım 12: Yazı farkındalığı gösterir. (Çevresindeki yazıları gösterir.)
S D G : K : Kazanım 3: Kendini yaratıcı yollarla ifade eder. (Duygu, düşünce ve hayallerini özgün yollarla ifade eder. )
S D G : K : Kazanım 6:Kendisinin ve başkalarının haklarını korur. (Haklarını söyler. )
S D G : K : Kazanım 6:Kendisinin ve başkalarının haklarını korur. (Başkalarının hakları olduğunu söyler.)
MATERYALLER : Boş kimlik şablonu, her bir çocuk için üzerinde adı soyadı yazılı kâğıt, kimlik örnekleri
SÖZCÜKLER : Üye, vatandaş, hak, kimlik
KAVRAMLAR :
ÖĞRENME SÜRECİ

• Çocuklara üzerinde adlarının ve soyadlarının yazılı olduğu kâğıtlar gösterilir.
• Kâğıtlarda ne yazdığı sorulur. Kâğıtlar çocukların görebileceği şekilde yere serilir, her bir çocuğun gelip kendi adının soyadının yazılı olduğu kağıdı bulması için rehberlik edilir.
• İsminin anlamını ya da ailesinin neden ona bu ismi verdiğini biliyorsa arkadaşlarına anlatması istenir.
• Her çocuk kendi ismini dilediği gibi boyayıp süsler. Daha sonla isimler panoda sergilenir.
• Çocuklara doğduklarında bir isim verildiği, herkesin bir ismi olduğu söylenir, bir isminin olmasının çocukların hakkı olduğu belirtilir. İnsanların doğduğu andan itibaren doğduğu ülkenin vatandaşı ve o toplumunun bir üyesi olduğu söylenir. Kimliklerin bu üyeliği gösteren, üzerinde kişinin ismi ve kişiye ait bilgilerin olduğu bir belge olduğu, tüm çocukların doğdukları andan itibaren bu belgeyi almaya hakları olduğu ifade edilir.
• Ardından çeşitli kimlikler çocuklara gösterilir, kimliklerin üzerindeki yazılar ve rakamların neyi ifade ettiği sorulur. Kimlikler çocuklarla birlikte incelenir, üzerinde hangi bilgilerin yazılı olduğu hakkında konuşulur.
• Daha sonra çocuklara boş kimlik şablonları, boyalar verilerek kendi kimliklerini tasarlamaları istenir. Tasarlanan kimlikler panoda çocukların isimlerinin yanına asılarak sergilenir.

DEĞERLENDİRME

• Bu etkinlikte neler yaptık?
• Kimliklerde neler yazılıydı?
• Kimliğinin nasıl olmasını isterdin?

AİLE KATILIMI

• Ailelere yazı gönderilerek çocukları ile aile bireylerinin isimleri ve anlamları hakkında sohbet etmeleri ve her birine ait kimlikleri birlikte incelemeleri istenebilir.

UYARLAMA

• Sınıfta görme yetersizliği olan bir çocuk varsa; ismini daha kolay bulması için kâğıt ve yazının zıt renklerde olması gibi önlemler alınabilir.

DESTEKLENEN DEĞERLER
Sorumluluk : Vatandaşların haklarını ve sorumluluklarını bilerek davranması en önemli vatandaşlık görevlerindendir. Bu etkinlikle öncelikle çocukların yaşlarına uygun somut bilgilerle, bir çocuk olarak hakları olduğunu bilmesi, bilinçli bir vatandaş olma yolunda ilk adımlarını atması desteklenmelidir.
ÖNERİLER

• Hazırlanan kimlik şablonları bir grafik oluşturacak şekilde kızlara ait kimlikler bir sırada, erkeklere ait kimlikler bir sırada sıralanarak kimlikler karşılaştırılır, hangisinin daha çok/az olduğu sorulabilir.