Etkinlik Bu Adil Değil Etkinlik Listesi

Etkinlik Adı - İçeriği
: Bu Adil Değil (Adil Olmak, Hak, Az-Çok-Eşit)
Etkinliğin Çeşidi
: Sanat , Oyun , Matematik (Bütünleştirilmiş Büyük Grup)
KAZANIM VE GÖSTERGELERİ
B G : K : Kazanım 4: Nesneleri sayar. (İleriye/geriye doğru birer birer ritmik sayar.)
B G : K : Kazanım 6: Nesne ya da varlıkları özelliklerine göre eşleştirir. (Nesne/varlıkları rengine göre ayırt eder, eşleştirir.)
S D G : K : Kazanım 3: Kendini yaratıcı yollarla ifade eder. (Nesneleri alışılmışın dışında kullanır.)
S D G : K : Kazanım 6:Kendisinin ve başkalarının haklarını korur. (Haklarını söyler. )
S D G : K : Kazanım 6:Kendisinin ve başkalarının haklarını korur. (Başkalarının hakları olduğunu söyler.)
S D G : K : Kazanım 6:Kendisinin ve başkalarının haklarını korur. (Haksızlığa uğradığında neler yapabileceğini söyler.)
S D G : K : Kazanım 6:Kendisinin ve başkalarının haklarını korur. (Başkalarının haklarını korumak için ne yapması gerektiğini söyler.)
M G : K : Kazanım 4: Küçük kas kullanımı gerektiren hareketleri yapar. (Nesneleri toplar. )
MATERYALLER : Lego, parmak boyası, A4 kağıdı
SÖZCÜKLER : Adil olmak, hak, haksızlık
KAVRAMLAR : Az-Çok , Eşit
ÖĞRENME SÜRECİ

• Çocuklar çember şeklinde otururlar. İçi görünmeyen torbada ne olabileceğini tek tek dokunarak yönlendirici sorularla (Sert mi, yumuşak mı? Sesli mi sessiz mi? vb.) tahmin etmeye çalışırlar.
• Çocuklardan lego yanıtı alındıktan sonra legolarla bir yarışma oyunu oynanacağı bunun içinde iki farklı gruba ayrılmak gerektiği söylenir.
• Bir gruptaki çocuk sayısının, diğer gruptan daha fazla olmasına dikkat edilir (Örneğin; sınıfta on beş çocuk varsa on ve beş şeklinde çocuklar iki gruba ayrılabilir). Öğretmen grupları özellikle farklı sayıda yaptığını, çocuklara bir şey göstermek istediğini belirtmelidir.
• Çocuklar, birlikte karar vererek gruplarına istedikleri bir renk adı koyarlar.
• Sınıftaki masalardan iki tanesine de grupların renk adı verilir.
• Gruplardan aynı sürede (on beş saniye) tüm legoların içinden grup adlarıyla aynı renkteki legoları bulup ilgili masalara koymaları istenir.
• Oyunun ardından masalardaki legolar sayılır.
• Hangi grubun lego sayısının çok ya da az olduğu ve nedenleri üzerine tartışılır. Ne olması gerektiği konuşulur.
• Bunun “adil” bir yarışma olup olmadığı sorulur. Adil bir yarışma olması için ne olması gerektiği ile ilgili çocuklardan gelen yanıtlar dinlenir.
• Oyun adil koşullarda yeniden oynanır.
• Oyunun ardından çocuklara “Legolarla bugün neler yaptık? Legolarla önceden nasıl oynuyordunuz? Legolarla başka neler yapabiliriz?” soruları yöneltilir. Legoları kullanarak bir sanat çalışması yapılacağı söylenir.
• Çocuklar masalara geçerler. Çocukların, parmak boyası ve legolarla kâğıt üzerine baskı çalışması yaparak özgün ürünler oluşturmalarına rehberlik edilir.

DEĞERLENDİRME

• Hangi grup daha çok lego topladı, neden?
• Adil bir yarışma olması için neler yapılabilir?
• Haksızlığa uğrayınca kendini nasıl hissettin?
• Sizce, haksızlığa uğrayan gruptaki arkadaşlarınız kendilerini nasıl hissetmiş olabilir?
• Haksızlığa uğrayan gruptaki arkadaşlar için neler yapılabilir?
• Legoları oyun dışında farklı nasıl kullanabiliriz?
• Haksızlığa uğradığını düşündüğün bir durum yaşadın mı? Bu durumda neler yaptın?

Bunların haricinde:
• “El Ele Okul Öncesi Eğitime” kitabında yer alan eşit veya az-çok kavramı ile ilgili çalışma sayfası uygulanabilir.

AİLE KATILIMI

• Ailelerden çocuklarıyla birlikte adil olma değeri ile ilgili sohbet etmeleri istenebilir.

UYARLAMA

Sınıfta zihinsel yetersizliği olan bir çocuk varsa; oyunda ne yapılacağı model olunarak gösterilebilir. Etkinlik boyunca basit ve kısa cümleler kurulur.

ÖNERİLER

• Adil olma ile ilgili bir kitap okunabilir.

Ekler
3-Adaletli Yarışma1.jpg 3-Adaletli Yarışma2.jpg