Etkinlik Serçenin Yemek Evi Etkinlik Listesi

Etkinlik Adı - İçeriği
: Serçenin Yemek Evi (Hayvanları Koruma, Yardımlaşma)
Etkinliğin Çeşidi
: Fen (Büyük Grup)
KAZANIM VE GÖSTERGELERİ
B G : K : Kazanım 1: Nesne/durum/olaya dikkatini verir. (Dikkat edilmesi gereken nesne/durum/olaya odaklanır. )
S D G : K : Kazanım 5: Bir olay ya da durumla ilgili olumlu/olumsuz duygularını uygun yollarla gösterir. (Olumlu/olumsuz duygularını sözel ifadeler kullanarak açıklar.)
MATERYALLER : Su bidonu, 2 adet tahta kaşık, kuşyemi
SÖZCÜKLER : Serçe, yemek
KAVRAMLAR : Aç-Tok
ÖĞRENME SÜRECİ

• Kahvaltı sonrası masaya dökülen yemek artıkları, ekmek kırıntıları çocuklara gösterilir. Neler yapılabileceği hakkında fikirleri istenir.
• Havanın soğuması ile birlikte kuşların yiyecek bulmakta zorlandıkları hakkında sohbet edilir. “Bu durumda kuşlara nasıl yardımcı olabiliriz?” diye sorulur. Yemek artıkları bir kâseye toplanarak bahçede uygun bir yere konur.
• Daha sonra çocuklara “Kuşlara yardımcı olmak size ne hissettirdi? Yiyecek artıklarımızı değerlendirmek nasıl bir davranıştı? Kuşlara yardımcı olmak için başka neler yapabiliriz?” soruları sorulur.
• Önceden hazırlanmış olan kuş yemi, su bidonu ve tahta kaşıkları çocuklara gösterilir. Bu malzemelerle neler yapılabileceği hakkında çocuklarla sohbet edilir. Cevaplar doğrultusunda kuşlar için bir yemek evi yapılacağı söylenir.
• Önce öğretmen tarafından su bidonunun tahta kaşıkları konacağı kısımları kesilir. Çocuklar ile birlikte kuş yemi içine yerleştirilir. Tahta kaşıklar öğretmen tarafından içine doğru yerleştirilir.
• Serçenin yemek evi uygun ağaca asılır.

DEĞERLENDİRME

• Yiyecek artıklarıyla ne yaptık?
• Bugün kuşlar için neler yaptınız?
• Yaptığınız iyilik karşısında ne hissettiniz?
• Kuşları hiç gözlemlediniz mi? Anlatır mısın?

AİLE KATILIMI

• Evde çocukların aileleri ile birlikte sokakta yaşayan hayvanlar için yemek kapları hazırlamaları istenebilir.

UYARLAMA

• Sınıfta görme yetersizliği olan bir çocuk varsa; yemi avuçlarıyla hissetmesine fırsat verilir.

DESTEKLENEN DEĞERLER
Yardımlaşma : Serçeye yemek evi hazırlarken yardımlaşma değerine vurgu yapılmalıdır.
BELİRLİ GÜN VE HAFTALAR
Hayvanları Koruma günü
ÖNERİLER

• Kuş yemi bulunmadığı takdirde farklı tahıl ürünleri kullanılabilir.

Ekler
serçenin yemekevi 1 (1).jpg