Etkinlik Beni Ben Yapanlar Etkinlik Listesi

Etkinlik Adı - İçeriği
: Beni Ben Yapanlar (Öz Farkındalık, Öz Saygı, Farklılıklara Saygı, Benzer-Aynı-Farklı)
Etkinliğin Çeşidi
: Sanat , Okuma Yazmaya Hazırlık (Bütünleştirilmiş Büyük Grup)
KAZANIM VE GÖSTERGELERİ
S D G : K : Kazanım 1: Kendisine ait özellikleri tanıtır. (Adını/soyadını söyler.)
S D G : K : Kazanım 1: Kendisine ait özellikleri tanıtır. (Yaşını söyler.)
S D G : K : Kazanım 1: Kendisine ait özellikleri tanıtır. (Fiziksel özelliklerini söyler.)
S D G : K : Kazanım 1: Kendisine ait özellikleri tanıtır. (Duyuşsal özelliklerini söyler.)
S D G : K : Kazanım 8: Farklılıklara saygı gösterir. (Kendisinin farklı özellikleri olduğunu söyler.)
S D G : K : Kazanım 8: Farklılıklara saygı gösterir. (İnsanların farklı özellikleri olduğunu söyler. )
S D G : K : Kazanım 8: Farklılıklara saygı gösterir. (Etkinliklerde farklı özellikteki çocuklarla birlikte yer alır.)
S D G : K : Kazanım 15: Kendine güvenir. (Kendine ait beğendiği ve beğenmediği özelliklerini söyler.)
MATERYALLER : Gazete, makas, A4 kâğıdı, yapıştırıcı ve boya kalemleri
SÖZCÜKLER :
KAVRAMLAR : Aynı-Farklı-Benzer
ÖĞRENME SÜRECİ

• Çember şeklinde oturulurken çocuklara “Ben kimim?” diye sorulur. Çocukların verdiği cevaplardan sonra “Benim özelliklerim nelerdir?” diye sorularak farklı cevaplar üretmeleri sağlanır (meslek, cinsiyet, isim, fiziksel tanım vb).
• Çocukların cevapları dinlendikten sonra; “Adım…, soyadım…, …yaşındayım, saçımın rengi…, gözümün rengi ….., kitap okumayı severim, kestane yemeyi sevmem, sabahları geç kalkma özelliğimi beğenmiyorum, insanlara yardım etme özelliğimi beğeniyorum” vb. şekilde cümlelerle öğretmen kendi sorusunu cevaplar.
• Cevaplardan yola çıkılarak çocukların da kendileri ile ilgili “Ben kimim? Beni ben yapan özelliklerim nelerdir?” sorularına cevap verecekleri ve bunu görsel kullanarak yapacakları söylenir.
• Her çocuğa A4 kâğıtları, gazete, dergi ve broşürler verilir. Gazetelerden sevdikleri- sevmedikleri nesnelere ait görselleri keserek kâğıda yapıştırmaları ve kendileriyle ilgili anlatmak istediklerini çizmeleri istenir.
• Hazırlanan çalışmalar ile her çocuğun adını, soyadını, yaşını, fiziksel özelliklerini ve duyuşsal özelliklerini kendine ait beğendi- ği ve beğenmediği özellikleri anlatarak “Ben Kimim?” sunumu yapması sağlanır.
• Çocukların arkadaşlarıyla farklılık ve benzerliklerine dikkat çekilir. Farklılıklara saygı ve kendimize saygı (özsaygı) ile ilgili sohbet edilir.

DEĞERLENDİRME

• Herkesin özellikleri aynı olsaydı hangi durumlarla karşılaşırdık?
• Bizimle aynı şeyleri sevmeyen insanlara karşı nasıl davranmalıyız?
• Farklılıklara saygı duymak ne demek olabilir?

Bunların haricinde:
• “El Ele Okul Öncesi Eğitime” kitabında yer alan aynı-farklı-benzer kavramları ile ilgili çalışma sayfası uygulanabilir.

AİLE KATILIMI

• Ailelere yönelik, çocuklarının öz saygı ve dolayısıyla öz gü- venlerini geliştirmenin önemini belirten bir seminer çalışması yapılabilir. Seminer sonunda ailelerin çocuklarının öz saygısını destekleyici etkinlikler planlamasına rehberlik edilebilir.

UYARLAMA

Sınıfta dil ve konuşma bozukluğu riski olan bir çocuk varsa; sunum yapması konusunda zorlanmamalıdır. Hazırladığı görselleri ihtiyaç duyduğu takdirde anlatması sözel yönergelerle desteklenmelidir.

DESTEKLENEN DEĞERLER
Saygı :
ÖNERİLER

Çocuklar etkinlik boyunca cümle kurmaları konusunda desteklenmelidir