Etkinlik Çubuklardan Şekiller Etkinlik Listesi

Etkinlik Adı - İçeriği
: Çubuklardan Şekiller (Karşılaştırma, Eşleştirme, Sayı Sayma)
Etkinliğin Çeşidi
: Sanat , Matematik (Bütünleştirilmiş Büyük Grup)
KAZANIM VE GÖSTERGELERİ
B G : K : Kazanım 4: Nesneleri sayar. (İleriye/geriye doğru birer birer ritmik sayar.)
B G : K : Kazanım 4: Nesneleri sayar. (Saydığı nesnelerin kaç tane olduğunu söyler. )
B G : K : Kazanım 6: Nesne ya da varlıkları özelliklerine göre eşleştirir. (Nesne/varlıkları rengine göre ayırt eder, eşleştirir.)
B G : K : Kazanım 8: Nesne ya da varlıkların özelliklerini karşılaştırır. (Nesne/varlıkların rengini ayırt eder, karşılaştırır. )
M G : K : Kazanım 4: Küçük kas kullanımı gerektiren hareketleri yapar. (Nesneleri yeni şekiller oluşturacak biçimde bir araya getirir. )
M G : K : Kazanım 4: Küçük kas kullanımı gerektiren hareketleri yapar. (Malzemeleri yapıştırır.)
M G : K : Kazanım 4: Küçük kas kullanımı gerektiren hareketleri yapar. (Değişik malzemeler kullanarak resim yapar.)
MATERYALLER : Kulak çubuğu, zarf, lego, boya kalemleri, yapıştırıcı, A4 kağıdı, çalışma kağıdı
SÖZCÜKLER : Kulak çubuğu, zarf
KAVRAMLAR : Aynı-Farklı-Benzer
ÖĞRENME SÜRECİ

• Bir torba içine farklı renklerde çocuk sayısı kadar lego koyulur. • Çocuklar sıra ile torbadan birer lego alırlar.
• Çocuklara hangi renklerde lego seçtikleri sorulur. Hangi arkadaşlarıyla aynı renkte lego seçtiklerini bulmaları istenir.
• Çocuklara renkli zarflar gösterilir. Ellerindeki legolarla aynı renkte olan zarflardan birini almaları istenir.
• Zarfların içinden üzerinde rastgele çizilmiş çizgilerin olduğu kâğıtlar ve çizgi sayısı kadar kulak çubuğu çıkar.
• Çocuklara sırasıyla zarflarından kaç tane kulak çubuğu çıktığı sorulur.
• Çocuklara boş kâğıtlar dağıtılır.
• Kulak çubuklarını zarftan çıkan modele bakarak, aynı şekilde boş kağıda yapıştırmaları istenir.
• Yapıştırma işini bitiren çocuklar boya kalemleriyle resmi istedikleri gibi tamamlarlar.
• Yapılan çalışmalar panoda sergilenerek çıkan ürünler hakkında sohbet edilir.

DEĞERLENDİRME

• Torbamızdan hangi nesneler çıktı?
• Kulak çubuklarıyla başka neler yapılabilir?
• Bu etkinlikte kulak çubuğu yerine başka hangi malzemeyi kullanabiliriz?
• Kimler aynı renk lego seçmişti?
• Resmi tamamlarken zorlandınız mı? Neden?
• Her nesnenin bir rengi var mıdır?
• Kulak çubuklarını daha önce kullandınız mı? Ne olarak kullandınız?
• Temizlik neden bizim için önemlidir?

Bunların haricinde:
• “El Ele Okul Öncesi Eğitime” kitabında yer alan aynı-farklı- benzer kavramı ile ilgili çalışma sayfası uygulanabilir.

AİLE KATILIMI

• Ailelere haber mektubu gönderilerek sınıf içinde kulak çubuklarının kullanıldığı ekinlik hakkında bilgi verilir. Evde de çocuklarıyla birlikte benzer bir etkinlik yaparak okula göndermeleri istenir.

UYARLAMA

• Sınıfta görme yetersizliği olan bir çocuk varsa; çocuğun yapması istenilen şekil kalemle çizilerek değil dokunarak hissedebilmesi için yine kulak çubukları ile yapıştırılarak hazırlanabilir.

ÖNERİLER

• Çocuklar kulak çubukları ile etkinlik yaparken birbirlerine ve kendilerine zarar vermemeleri için dikkat edilir.
• Kulak çubuğu bulunamazsa yerine sivri kenarları kesilmiş kürdanlar, çöp şiş parçaları, pipetler veya kibritler kullanılabilir.
Sınıfta aynı ve farklı renklerde kıyafetleri, ayakkabıları olan çocukların birbirilerini bulmaları istenerek aynı-farklı kavramı hakkında çalışma yapılabilir.