Etkinlik Taşıtlar Etkinlik Listesi

Etkinlik Adı - İçeriği
: Taşıtlar (Deniz-Hava-Kara Taşıtları)
Etkinliğin Çeşidi
: Sanat , Türkçe (Bütünleştirilmiş Büyük ve Küçük Grup)
KAZANIM VE GÖSTERGELERİ
D G : K : Kazanım 3: Söz dizimi kurallarına göre cümle kurar. (Soru cümlesi kurar. )
D G : K : Kazanım 10: Görsel materyalleri okur. (Görsel materyalleri açıklar.)
M G : K : Kazanım 4: Küçük kas kullanımı gerektiren hareketleri yapar. (Nesneleri yeni şekiller oluşturacak biçimde bir araya getirir. )
Ö B : K : Kazanım 6: Günlük yaşam becerileri için gerekli araç ve gereçleri kullanır. (Çevre temizliğiyle ilgili araç ve gereçleri kullanır.)
MATERYALLER : Taşıt görselleri (deniz, hava, kara), farklı renk ve boyuttaki kutular, artık materyaller, yapıştırıcı, makas
SÖZCÜKLER : Taşıt, kara
KAVRAMLAR :
ÖĞRENME SÜRECİ

• Çocuklara taşıtlar ile ilgili görseller gösterilerek sohbet edilir.
• Deniz, hava ve kara taşıtları ile ilgili bilmeceler sorulur.
Dumanı tüter, isterse gider. Balık değildir, denizde yüzer (Gemi).
Altında dört teker, üstünde yük çeker (Araba).
Kocaman başı, ardında uzun kuyruğu. Çok yük taşır, ver suyunu hiç durmadan çalışır (Tır).
Dörtten fazla tekerleği var, uzunca yola hep gider, hasret çekenleri kavuşturur (Otobüs).
İki tekerleği var, insanı biraz yorar. Sakın araba sanmayın, bambaşka bir adı var (Bisiklet).
Havada gider, askerler biner, uçak gibidir, pervanesi döner (Helikopter).
Havalarda dolaştırır, yolcuları hızla ulaştırır (Uçak).
• Çocuklara farklı renk ve boyuttaki kutular ve artık materyaller gösterilir. Bu materyalleri kullanarak yapılabilecek taşıtlar hakkında konuşulur.
• Artık materyallerin bulunduğu üç masa (deniz taşıtları masası- hava taşıtları masası- kara taşıtları masası) hazırlanır.
• Çocuklar istedikleri masaya geçerler. Karar verdikleri üç boyutlu bir taşıtı artık materyalleri kullanarak oluştururlar.
• Grupların birbirlerine hazırladıkları taşıtlar hakkında soru sormalarına rehberlik edilir.
(Örneğin; Bu araba nereye gidiyor? Bu uçakta kimler var? Bu gemi nereye gidiyor? vb.)
• Çalışmaların ardından sınıf hep birlikte temizlenir.

DEĞERLENDİRME

Taşıtlar ile ilgili afiş çalışması yapılabilir.

AİLE KATILIMI

• Ailelere istek haber mektubu gönderilerek çocuklarla okula oyuncak bir taşıt göndermeleri istenebilir.

UYARLAMA

• Sınıfta zihinsel yetersizliği olan bir çocuk varsa; model alabileceği arkadaşlarının grubuna dâhil olması sağlanabilir.

BELİRLİ GÜN VE HAFTALAR
Trafik ve İlk Yardım Haftası
ÖNERİLER

• Gruplardan tasarladıkları taşıtlar ile ilgili bir öykü oluşturmaları istenebilir.