Etkinlik Kurabiye Yapıyoruz Etkinlik Listesi

Etkinlik Adı - İçeriği
: Kurabiye Yapıyoruz (İş Birliği, Kurabiye Yapımı)
Etkinliğin Çeşidi
: Fen , Sanat , Türkçe (Bütünleştirilmiş Büyük ve Küçük Grup)
KAZANIM VE GÖSTERGELERİ
B G : K : Kazanım 1: Nesne/durum/olaya dikkatini verir. (Dikkatini çeken nesne/durum/olaya yönelik sorular sorar.)
B G : K : Kazanım 1: Nesne/durum/olaya dikkatini verir. (Dikkatini çeken nesne/durum/olayı ayrıntılarıyla açıklar.)
B G : K : Kazanım 2:Nesne/durum/olayla ilgili tahminde bulunur. (Nesne/durum/olayla ilgili tahminini söyler.)
B G : K : Kazanım 2:Nesne/durum/olayla ilgili tahminde bulunur. (Tahmini ile ilgili ipuçlarını açıklar.)
B G : K : Kazanım 2:Nesne/durum/olayla ilgili tahminde bulunur. (Gerçek durumu inceler.)
B G : K : Kazanım 2:Nesne/durum/olayla ilgili tahminde bulunur. (Tahmini ile gerçek durumu karşılaştırır.)
M G : K : Kazanım 4: Küçük kas kullanımı gerektiren hareketleri yapar. (Nesneleri toplar. )
M G : K : Kazanım 4: Küçük kas kullanımı gerektiren hareketleri yapar. (Nesneleri kaptan kaba boşaltır.)
M G : K : Kazanım 4: Küçük kas kullanımı gerektiren hareketleri yapar. (Nesneleri üst üste/yan yana/iç içe dizer.)
M G : K : Kazanım 4: Küçük kas kullanımı gerektiren hareketleri yapar. (Malzemelere elleriyle şekil verir.)
M G : K : Kazanım 4: Küçük kas kullanımı gerektiren hareketleri yapar. (Malzemelere araç kullanarak şekil verir.)
MATERYALLER : Kurabiye malzemeleri, yumurta, tereyağı, un ve süt görselleri, kraft kâğıdı, boya kalemleri ve rafya.
SÖZCÜKLER : Kalıp, not, kurabiye, iş birliği, ikram
KAVRAMLAR :
ÖĞRENME SÜRECİ

• Çocuklar yemek saatindeyken küçük pamuk parçalarının yuvarlanması ile oluşturulan kar taneleri ile sınıfa giden bir yol oluşturulur.
• Çocukların dikkati kar tanelerine çekilir. Merak uyandırarak kar tanelerini takip etmeleri sağlanır.
• Kar taneleri toplanarak sınıfa ulaşıldığında halının ortasında kar tanelerinin içinde “Bu Kış Kimse Üşümeyecek” adlı hikâye ismi söylenmeden okunur.
• “Sizce bu hikâyenin ismi ne olabilir? Neden böyle düşündün?” vb. sorular yöneltilerek çocukların tahminleri alınır.
• Tahminlerin ardından hikâyenin ismi çocuklara açıklanır. Tahminlerle gerçek sonuçlar karşılaştırılır.
• Hikâye hakkında çocukların soru sormalarına fırsat verilir. Gerekli zaman sağlandıktan sonra arkada U şeklinde hazırlanmış sandalyelere doğru dikkat çekilir.
• Çocukların sandalyelerin üzerlerine ters şekilde koyulmuş kartları fark etmeleri için beklenir.
• "Sandalyelerin üzerinde neler var? Birlikte inceleyelim" denilerek oluşturulan alana geçilir.
• Ters duran kartları çeviren çocuklar, yumurta, tereyağı, un ve süt görselleri ve bir not kâğıdı ile karşılaşırlar. Görselleri sorularla tanımlamaları sağlanır.
• ‘Bizi bekleyen eğlenceli bir deneyin haberini veriyor bu görseller. Peki, bu malzemelerle ne yapacak olabiliriz?’ diye sorularak cevaplar alınır.
• Çocukların kurabiye cevabına ulaşmaları sağlandıktan sonra kâğıttaki not okunur. ‘Deneyin malzemeleri mutfakta!’
• Çocuklarla mutfağa geçilir. Malzemeler hep birlikte incelenir. Çocukların kurabiyeleri iş birliği içinde yapmaları gerektiğini anlamalarını sağlayacak sorular yöneltilir (Tüm kurabiyeyi bir kişi yapsa mutlu olur musunuz? İş birliğiyle yapsak mı çabuk biter, tek başımıza yapsak mı? vb).
• Kurabiyeler hep birlikte hazırlanır. Fırına verilir.
• Çocuklar kurabiyelerin pişmesini beklerken iş birliği değeri ile ilgili sohbet edilir. Neleri iş birliği ile yapmanın hayatımızı kolaylaştırabileceği sorulur.
• Kurabiyeler piştikten sonra çocuklar kurabiyelerin bir kısmını diğer sınıftaki arkadaşlarına ikram etmek istemeleri için teşvik edilir. Bu kurabiyeleri de iş birliği ile paketleyerek onlara ikram edebileceğimiz söylenir. Çocuklar kendi isteklerine göre iki gruba ayrılır ve bir grup paket kâğıdı hazırlarken diğer grup da süslemeleri hazırlar.
• Daha sonra tüm çocuklar birer tane kurabiye paketleyip götürerek yan sınıftaki arkadaşlarına sürpriz yaparlar.

DEĞERLENDİRME

• Çocukların kurabiye yapım aşamaları görselleri ile iş birliği içerisinde olay sıralama çalışmaları yapmaları istenir.

AİLE KATILIMI

• Ailelere iş birliği değerine ilişkin notlar gönderilerek çocuklarıyla iş birliğinin önemi ve evdeki iş bölümü ile ilgili sohbet etmeleri istenebilir.

UYARLAMA

• Sınıfta Otizm Spektrum Bozukluğu (OSB) olan bir çocuk varsa; kurabiye malzemelerinden birine karşı duyu hassasiyeti olup olmadığına dikkat edilmelidir.

DESTEKLENEN DEĞERLER
İş Birliği : Etkinlikte kurabiye yapımı ve paketlenmesi sırasında iş birliği yapıldığı çocuklara hatırlatılır.
Paylaşma : Ayrıca yapılan kurabiyelerin diğer sınıflara ikram edilmesi, paylaşma değerine hizmet etmektedir.
ÖNERİLER

• Fırın temin edilemediği takdirde kurabiye yapımı yerine pişirme ihtiyacı duyulmayan başka bir tarif de yapılabilir.