Etkinlik Beş Çorbası Etkinlik Listesi

Etkinlik Adı - İçeriği
: Beş Çorbası (Sayı/Sayma, Sebzeler, Sağlıklı Beslenme, Sıralama, Sert-Yumuşak, Pütürlü- Kaygan)
Etkinliğin Çeşidi
: Fen , Matematik (Bütünleştirilmiş Büyük Grup)
KAZANIM VE GÖSTERGELERİ
B G : K : Kazanım 4: Nesneleri sayar. (Belirtilen sayı kadar nesneyi gösterir.)
B G : K : Kazanım 4: Nesneleri sayar. (Saydığı nesnelerin kaç tane olduğunu söyler. )
B G : K : Kazanım 4: Nesneleri sayar. (10’a kadar olan sayılar içerisinde bir sayıdan sonra gelen sayıyı söyler.)
B G : K : Kazanım 5: Nesne veya varlıkları gözlemler. (Nesne/varlığın adını söyler. )
B G : K : Kazanım 5: Nesne veya varlıkları gözlemler. (Nesne/varlığın rengini söyler. )
B G : K : Kazanım 5: Nesne veya varlıkları gözlemler. (Nesne/varlığın dokusunu söyler. )
B G : K : Kazanım 5: Nesne veya varlıkları gözlemler. (Nesne/varlığın kokusunu söyler. )
B G : K : Kazanım 5: Nesne veya varlıkları gözlemler. (Nesne/varlığın tadını söyler. )
B G : K : Kazanım 8: Nesne ya da varlıkların özelliklerini karşılaştırır. (Nesne/varlıkların rengini ayırt eder, karşılaştırır. )
B G : K : Kazanım 8: Nesne ya da varlıkların özelliklerini karşılaştırır. (Nesne/varlıkların miktarını ayırt eder, karşılaştırır. )
B G : K : Kazanım 9: Nesne ya da varlıkları özelliklerine göre sıralar. (Nesne/varlıkları miktarlarına göre sıralar.)
B G : K : Kazanım 9: Nesne ya da varlıkları özelliklerine göre sıralar. (Nesne/varlıkları renk tonlarına göre sıralar.)
Ö B : K : Kazanım 4: Yeterli ve dengeli beslenir. (Yiyecek ve içecekleri yeterli miktarda yer/içer.)
Ö B : K : Kazanım 4: Yeterli ve dengeli beslenir. (Öğün zamanlarında yemek yemeye çaba gösterir.)
Ö B : K : Kazanım 4: Yeterli ve dengeli beslenir. (Yiyecekleri yerken sağlık ve görgü kurallarına özen gösterir.)
Ö B : K : Kazanım 6: Günlük yaşam becerileri için gerekli araç ve gereçleri kullanır. (Beslenme sırasında uygun araç ve gereçleri kullanır. )
MATERYALLER : Sayı kartları, pırasa, ıspanak, brokoli, yeşil biber, kabak, tencere, mercimek, su, tuz.
SÖZCÜKLER : Renk tonları, brokoli
KAVRAMLAR : 1-20 arası sayılar , Sert-Yumuşak , Kaygan-Pütürlü , Yeşil
ÖĞRENME SÜRECİ

• Masaya karışık bir şekilde beş çeşit sebze yerleştirilir (5 adet biber, 4 adet pırasa, 3 adet kabak, 2 adet brokoli ve 1 kök ıspanak).
• Çocukların bir süre dokularını, kokularını (sert-yumuşak, kaygan-pütürlü vb.) incelemelerine rehberlik edilir. Kaç çeşit sebze olduğu sayılarak sebzeler miktarlarına göre sıralanır.
• Sebzelerin aynı-benzer-farklı özellikleri belirlenir.
• Tüm sebzelerin yeşil olduğu cevabına ulaşıldığında renk tonlarına dikkat çekilir. Açık renkten koyu renge sebzeler sıralanır.
• 1’den 5’e kadar olan sayı kartları çocuklara gösterilerek, onların yönlendirmesi ile doğru bir şekilde sıralanır (ilk sayı hangisi olmalı? Sonra hangi sayı gelmeli? vb.). Sırasına uygun olacak şekilde çocuklarla birlikte yan yana koyulur ve sebzeler sayılarak uygun kartın altına yerleştirilir.
• Sebzelerin sağlığımız için önemli oldukları, bizi hastalıklardan koruduğu, bu sebzelerden hazırlanmış yemekleri sık sık yememiz gerektiği hakkında konuşulur.
• Tencere gösterilerek “Beş Çorbası” yapılacağı söylenir. Çocuklar beş gruba ayrılır. Elleriyle sebzeleri küçük parçalara ayı- rırlar. Kabak ve biber öğretmen rehberliğinde küçük parçalara ayrılır.
• Sebzeler sırayla tencereye konulur.
• Çorbaya bir miktar yıkanmış mercimek, tuz ve su eklenerek, pişmesi için mutfağa götürülür.
• Çorba piştiğinde bir karıştırıcı yardımıyla parçalar ezilerek, beş çorbası servis yapılır. Öğün zamanı geldiğinde yemek yeme kurallarına uyularak çorba hep birlikte içilir.

DEĞERLENDİRME

• Kaç çeşit sebze vardı? İsimleri neydi?
• Sebzelerle neler yaptık?
• Bir sayısının altında hangi sebze vardı? İki, üç, dört, beş için de sorulur.
• En koyu/açık renk olan hangi sebzeydi?
• Bildiğin başka sebzelerin isimlerini söyler misin? Neler?

Bunların haricinde:
• “El Ele Okul Öncesi Eğitime” kitabında yer alan 5 rakamı ile ilgili çalışma sayfası uygulanabilir.

AİLE KATILIMI

• Ailelerden çocuklarıyla birlikte evde çorba yapmaları istenebilir.

UYARLAMA

Sınıfta görme yetersizliği olan bir çocuk varsa; yapılan incelemeler esnasında sebzelerle ilgili betimleyici ifadeler kullanılmalıdır. Dokunması, sıralaması vb. için ek süre verilmelidir.

DESTEKLENEN DEĞERLER
Sorumluluk :
ÖNERİLER

• Bu etkinlik pişirme olanağı olmayan yerlerde meyve salatası olarak da yapılabilir.
• Etkinlik farklı sebzeler ile de yapılabilir.