Etkinlik Atatürk Albümü Etkinlik Listesi

Etkinlik Adı - İçeriği
: Atatürk Albümü (Atatürk, Vatanseverlik)
Etkinliğin Çeşidi
: Sanat , Türkçe (Bütünleştirilmiş Büyük Grup)
KAZANIM VE GÖSTERGELERİ
S D G : K : Kazanım 3: Kendini yaratıcı yollarla ifade eder. (Özgün özellikler taşıyan ürünler oluşturur.)
S D G : K : Kazanım 11: Atatürk ile ilgili etkinliklerde sorumluluk alır. (Atatürk ile ilgili etkinliklere katılır.)
S D G : K : Kazanım 11: Atatürk ile ilgili etkinliklerde sorumluluk alır. (Atatürk ile ilgili duygu ve düşüncelerini farklı etkinliklerle ifade eder.)
M G : K : Kazanım 4: Küçük kas kullanımı gerektiren hareketleri yapar. (Malzemeleri yapıştırır.)
MATERYALLER : Her çocuk için en az 1 tane Atatürk fotoğrafı, farklı renklerde fon kartonları krepon kâğıdı, pullar, kurdele, artık materyaller
SÖZCÜKLER : Albüm, yenilik
KAVRAMLAR :
ÖĞRENME SÜRECİ

• Çocuklar gelmeden önce masaların üzerine Atatürk’ün fotoğrafları yerleştirilir.
• Çocuklar sınıfa gelince dikkatlerini fotoğraflara çekmek için sohbet başlatılır.
• Çocukların fotoğrafları incelemelerine, aralarında sohbet etmelerine, soru sormalarına fırsat verilir.
• Bütün fotoğraflar incelendikten sonra her çocuk bir fotoğraf alır.
• Fon kartonları dağıtılarak çocuklardan kartonlarının ortasına fotoğrafları yapıştırmaları ve kenarlarını istedikleri boya ya da malzemelerle süslemeleri istenir.
• Biten çalışmalar bir albüm oluşturacak şekilde üst üste koyulur, kenarlarından delinip kurdele ile bağlanır.
• Yapılan Atatürk albümü çocuklarla birlikte incelenir.
• Fotoğraflarla ilgili çocukların fikirleri alınır ve sonrasında her fotoğrafla ilgili bilgi verilir.
• Atatürk hakkında kısa bir video izlendikten sonra yapılan albüm çocukların istedikleri zaman alıp inceleyebilmeleri için ulaşabilecekleri bir yere konulur.

DEĞERLENDİRME

• Atatürk kimdir?
• Atatürk bu fotoğrafta ne yapıyor?
• Atatürk bizim için neler yapmış?
• Albüm oluştururken hangi fotoğrafı tercih ettin? Neden?
• Süsleme için neler tercih ettin? Neden?
• Sence albümü başka nasıl tasarlayabilirdik?

AİLE KATILIMI

• Ailelerden Atatürk ile ilgili bir fotoğraf, şiir vb. okula göndermeleri istenebilir.

UYARLAMA

• Sınıfta otizm spektrum bozukluğu (OSB) olan bir çocuk varsa; yönerge verilirken, kısa ve net ifadeler kullanılmalıdır. Yönergeler sadece işitsel olmamalıdır. Bunun yanında kart, resim veya nesnelerle desteklenmelidir.

ÖNERİLER

• Atatürk’ün günlük hayatındaki fotoğraflarından seçmeye özen gösterilmelidir (Örneğin; Atatürk yüzerken, kızıyla gezerken, öğretmenlik yaparken, salıncakta sallanırken vb.).
• Anıtkabir sanal turu yapılabilir.