Etkinlik Kutuda Ne Var? Etkinlik Listesi

Etkinlik Adı - İçeriği
: Kutuda Ne Var? (Karşılaştırma, Tahmin)
Etkinliğin Çeşidi
: Fen , Sanat (Bütünleştirilmiş Büyük Grup)
KAZANIM VE GÖSTERGELERİ
B G : K : Kazanım 2:Nesne/durum/olayla ilgili tahminde bulunur. (Nesne/durum/olayla ilgili tahminini söyler.)
B G : K : Kazanım 2:Nesne/durum/olayla ilgili tahminde bulunur. (Tahmini ile ilgili ipuçlarını açıklar.)
B G : K : Kazanım 2:Nesne/durum/olayla ilgili tahminde bulunur. (Gerçek durumu inceler.)
B G : K : Kazanım 2:Nesne/durum/olayla ilgili tahminde bulunur. (Tahmini ile gerçek durumu karşılaştırır.)
B G : K : Kazanım 5: Nesne veya varlıkları gözlemler. (Nesne/varlığın adını söyler. )
B G : K : Kazanım 5: Nesne veya varlıkları gözlemler. (Nesne/varlığın rengini söyler. )
B G : K : Kazanım 5: Nesne veya varlıkları gözlemler. (Nesne/varlığın şeklini söyler. )
B G : K : Kazanım 5: Nesne veya varlıkları gözlemler. (Nesne/varlığın büyüklüğünü söyler. )
B G : K : Kazanım 5: Nesne veya varlıkları gözlemler. (Nesne/varlığın dokusunu söyler. )
B G : K : Kazanım 5: Nesne veya varlıkları gözlemler. (Nesne/varlığın kokusunu söyler. )
D G : K : Kazanım 12: Yazı farkındalığı gösterir. (Duygu ve düşüncelerini bir yetişkine yazdırır.)
MATERYALLER : Kutu, kozalaklar, resim kâğıdı, boyalar
SÖZCÜKLER : Kozalak, sergi
KAVRAMLAR :
ÖĞRENME SÜRECİ

• Sınıfa bir kutu ile gelinir. Kutu sallanır ve çocukların dikkati kutuya çekilir. Çocuklara kutunun içinde neler olabileceği sorulur.
• Her çocuğa kutunun üzerindeki küçük delikten ellerini sokarak nesnelere dokunmaları için fırsat verilir. Çocuklar dokundukları nesnenin ne olabileceği hakkında tahmin yürütürler.
• Boyalar, resim kâğıtları dağıtılır ve çocuklardan dokundukları nesneye yönelik tahminlerini çizmeleri istenir.
• Çocuklara çizimleri sorulur. Cevapları kâğıtlarına yazılır.
• “Bakalım kutuda neler varmış?” denir ve kutudaki kozalaklar çıkarılır. Çocuklardan kozalaklar ile çizimlerini karşılaştırmaları istenir. Kozalakların adı, rengi, büyüklükleri, dokusu, kokusu ve şekilleri sorulur.
• Yapılan resimlerden bir sergi oluşturulur ve sergideki her resim hakkında sohbet edilir.

DEĞERLENDİRME

• Kutunun içinden ne çıktı?
• Rengi, şekli, dokusu ve kokusu nasıldı?
• Başka hangi nesnelerin dokusu da kozalaklar gibidir?
• Kozalaklara ilk dokunduğunuzda neler hissettiniz?
• Peki siz daha önce hiç kozalak gördünüz mü? Nerede?

AİLE KATILIMI

• Ailelerden çocuklarıyla beraber farklı boyutlarda kozalak toplamaları ve topladıkları kozalaklarla özgün ürünler oluşturmaları istenebilir.

UYARLAMA

• Sınıfta otizm spektrum bozukluğu (OSB) olan bir çocuk varsa; OSB olan çocuklara yönelik kullanılan cümlelerin basit, kısa olmasına dikkat edilerek jest ve mimiklerle cümleler daha dikkat çekici hâle getirilmelidir.

ÖNERİLER

• Kozalak bulunamadığı takdirde başka nesneler ile de bu etkinlik yapılabilir.