Etkinlik Çekime Dayanamayan Boyalar Etkinlik Listesi

Etkinlik Adı - İçeriği
: Çekime Dayanamayan Boyalar (Yerçekimi)
Etkinliğin Çeşidi
: Fen , Sanat (Bütünleştirilmiş Büyük Grup)
KAZANIM VE GÖSTERGELERİ
B G : K : Kazanım 17: Neden-sonuç ilişkisi kurar. (Bir olayın olası nedenlerini söyler. )
B G : K : Kazanım 17: Neden-sonuç ilişkisi kurar. (Bir olayın olası sonuçlarını söyler.)
D G : K : Kazanım 6: Sözcük dağarcığını geliştirir. (Yeni öğrendiği sözcükleri anlamlarına uygun olarak kullanır. )
S D G : K : Kazanım 3: Kendini yaratıcı yollarla ifade eder. (Özgün özellikler taşıyan ürünler oluşturur.)
Ö B : K : Kazanım 6: Günlük yaşam becerileri için gerekli araç ve gereçleri kullanır. (Çevre temizliğiyle ilgili araç ve gereçleri kullanır.)
MATERYALLER : A4 kağıdı, su kapları, farklı renklerde sulandırılmış boyalar, çeşitli temizlik malzemeleri, çeşitli nesneler
SÖZCÜKLER : Yerçekimi
KAVRAMLAR : Kirli-Temiz
ÖĞRENME SÜRECİ

• Farklı ağırlıktaki nesneler (lego, oyuncak araba, pastel boya, pet bardak, peçete, kâğıt, kalem, parmak boyası vb) masaya konur. “U” şeklinde oturan çocuklara bu nesnelerle neler yapılabileceği sorulur. Nesneler tek tek yüksekten yere bırakılır.
• Nesnelerin bırakıldığında neden yere düştüğü ile ilgili konuşma başlatılır. “Yer çekimi” yanıtına ulaşılır. Yer çekimi ile ilgili eğlenceli bir deney yapılacağı söylenerek çocukların masalara geçmeleri istenir.
• Sınıftaki masaların altına önceden gazete kâğıtları konulur. Çocuk sayısı kadar A4 kağıdı masaların kenarlarına aşağıya sarkacak şekilde yapıştırılır. Parmak boyaları bardaklara konularak sulandırılır. Çocukların istedikleri renkleri kullanarak özgün boyama çalışması yapmalarına rehberlik edilir. Kâğıtlardan akan boyanın neden yukarı ya da yana doğru değil de aşağıya doğru aktığı ile ilgili sohbet edilir. Çocukların yer çekimi sözcüğünü anlamına uygun olarak kullanmalarına rehberlik edilir. Yapılan çalışmalar kuruduktan sonra sergilenir.
• Sınıf ortamının temizlenmesi için çocuklara uygun araç gereçleri kullanmaları yönünde sorumluluklar verilir
 

DEĞERLENDİRME

• Nesneleri atınca neden yere düşer?
• Resimdeki boyalar neden aşağıya doğru akıyor?
• Yer çekimi olmasaydı ne olurdu?
• Yer çekimi nerede olmayabilir?
• Çalışmayı yaparken ne hissettin?
 

UYARLAMA

• Sınıfta dikkat eksikliği ve hiperaktivite bozukluğu (DEHB) riski olan çocuk varsa; sanat çalışması için gerekli düzenek hazırlanırken desteği alınabilir,  sınıf temizlenirken farklı görevler verilebilir.
 

DESTEKLENEN DEĞERLER
Sorumluluk : Sınıf ortamının temizlenip eski halini alması için çocuklar gerekli araç ve gereçleri kullanarak sınıfı eski haline getirme sorumluluğunu üstlenir.
ÖNERİLER

• Çocukların kalemlerini yere bırakarak yerçekimini hissetmelerine fırsat verilebilir.
• Yer çekimi kavrandıktan sonra yer çekiminin olmadığı uzay hakkında sohbet başlatılabilir ve ilgi sürerse sohbet geliştirilebilir.
• Sanat çalışması büyük kraft kâğıtlarıyla duvara yapıştırılarak da uygulanabilir. 

Ekler
Çekime Dayanamayan Boyalar1.jpg