Etkinlik Çiziyorum Etkinlik Listesi

Etkinlik Adı - İçeriği
: Çiziyorum (Çizgi Çalışması, Düz-Eğri)
Etkinliğin Çeşidi
: Okuma Yazmaya Hazırlık (Büyük Grup)
KAZANIM VE GÖSTERGELERİ
S D G : K : Kazanım 3: Kendini yaratıcı yollarla ifade eder. (Nesneleri alışılmışın dışında kullanır.)
M G : K : Kazanım 2: Denge hareketleri yapar. (Çizgi üzerinde yönergeler doğrultusunda yürür. )
M G : K : Kazanım 4: Küçük kas kullanımı gerektiren hareketleri yapar. (Çizgileri istenilen nitelikte çizer.)
MATERYALLER : Un, irmik, kum, çizgi modeli kartları, plastik tabaklar
SÖZCÜKLER : Çizgi, düz, eğri, zikzak
KAVRAMLAR : Düz-Eğri
ÖĞRENME SÜRECİ

• Çocuklara çizgilerle ilgili çalışmalar yapılacağı söylenir.
• Çocuklara düz, zikzak, eğri olmak üzere üç farklı çizgi modeli gösterilir. Bir süre modelleri incelemelerine fırsat verilir.
• Sınıfın zemininde (bant, tebeşir vb. materyaller kullanılarak) bu çizgiler oluşturulur ve çocukların bu çizgiler üzerinde yürümeleri istenir.
• Daha sonra çocukların önlerine tabak içinde un/irmik veya kum konulur. Çizgi çalışma modelleri her bir çocuğa verilir. Tabak içerisinde parmaklarıyla bu çizgileri yapmaları istenir. Çocukların her çizgiyi denemelerine dikkat edilir.
• Tabakların içerisine çizilen çizgiler beden yoluyla taklit edilir.

DEĞERLENDİRME

• Bugün hangi çizgileri inceledik?
• Sınıfımızda, çevremizde, evlerimizde bu çizgilere benzeyen neler var?
• Bunlardan farklı çizgiler gördün mü? Nasıldı?
• Bu çalışmaları başka hangi malzemelerle yapabilirdik?
Bunların haricinde:
• “El Ele Okul Öncesi Eğitime” kitabında yer alan düz-eğri çizgi tamamlama çalışma sayfası uygulanabilir.

AİLE KATILIMI

• Yapılan çizgi çalışmalarından oluşan bir çalışma sayfası evlere gönderilir, ailelerden çocuklarının bu çizgi çalışmasını kalemle yapmalarına rehberlik etmeleri istenebilir.

UYARLAMA

Sınıfta ortopedik yetersizliği olan bir çocuk varsa; çalışmalar düzenlenirken çocuğun sınırlılıkları göz önünde bulundurulmalı, çocuğa ihtiyaç duyduğu durumlarda gerekli fiziksel destek sağlanmalıdır.

ÖNERİLER

• Bu çizgi modelleri ve daha farklı modeller kaplanarak yazılıp silinebilen çizgi kartları oluşturulabilir.
• Sınıfta bir okuma yazmaya hazırlık merkezi hazırlanabilir.
• Çizgi çalışma sayfası ve oyun hamurları verilebilir. Çocukların çizgilerin üzerine oyun hamurlarını yerleştirmeleri istenebilir.