Etkinlik Geometrik Şekiller Canlanıyor Etkinlik Listesi

Etkinlik Adı - İçeriği
: Geometrik Şekiller Canlanıyor (Geometrik Şekiller)
Etkinliğin Çeşidi
: Sanat , Oyun , Matematik (Bütünleştirilmiş Büyük Grup)
KAZANIM VE GÖSTERGELERİ
B G : K : Kazanım 12: Geometrik şekilleri tanır. (Gösterilen geometrik şeklin ismini söyler.)
B G : K : Kazanım 12: Geometrik şekilleri tanır. (Geometrik şekillerin özelliklerini söyler. )
B G : K : Kazanım 12: Geometrik şekilleri tanır. (Geometrik şekillere benzeyen nesneleri gösterir. )
S D G : K : Kazanım 3: Kendini yaratıcı yollarla ifade eder. (Nesneleri alışılmışın dışında kullanır.)
S D G : K : Kazanım 3: Kendini yaratıcı yollarla ifade eder. (Özgün özellikler taşıyan ürünler oluşturur.)
S D G : K : Kazanım 10: Sorumluluklarını yerine getirir. (Sorumluluk almaya istekli olduğunu gösterir.)
S D G : K : Kazanım 10: Sorumluluklarını yerine getirir. (Üstlendiği sorumluluğu yerine getirir.)
M G : K : Kazanım 4: Küçük kas kullanımı gerektiren hareketleri yapar. (Değişik malzemeler kullanarak resim yapar.)
M G : K : Kazanım 4: Küçük kas kullanımı gerektiren hareketleri yapar. (Çizgileri istenilen nitelikte çizer.)
MATERYALLER : Geometrik şekil kartları,tıraş köpüğü,parmak boya, A4 kağıdı
SÖZCÜKLER : Geometrik şekil, tıraş, köpük
KAVRAMLAR : Daire , Üçgen , Kare , Dikdörtgen , Kenar , Köşe
ÖĞRENME SÜRECİ

• Üzerinde üçgen, daire, kare ve dikdörtgen şekillerinin bulunduğu kartlar gösterilir.
• Geometrik şekiller hakkında çocuklara sorular sorulur.
Üçgenin kaç kenarı vardır?
Dairenin köşesi var mıdır?
Sınıfta kare şekline benzeyen bir nesne gösterir misiniz?
Dikdörtgen ile kare arasındaki fark nedir?
• Çocukların cevapları dinlendikten sonra şekillerin özellikleri tekrar edilir.
• “Şekilleri Biz Oluşturalım” oyunu için çocuklar oyun alanına çağırılır. Geometrik şekilleri, arkadaşları ile birlikte, vücutlarını kullanarak oluşturmaları söylenir.
• Oyuna katılmayan çocukların da şekli oluştururken arkadaşlarına yardım edebilecekleri hatırlatılır.
• Şekli oluşturduklarında diğer çocuklar ile geometrik şekle benzeyip benzemediği hakkında konuşulur. Gerekli görülürse düzenlemeler yapılır.
• Oyun tüm geometrik şekillerin (daire, kare, dikdörtgen) oluşturulması ile devam eder.
• “Geometrik Şekillerin Nesnelere Dönüşümü” isimli sanat çalışması için çocuklar masalara yönlendirilir.
• Her masaya tıraş köpüğü sıkılır. Çocuklara istedikleri renklerde boyalar verilerek tıraş köpüğünü renklendirmeleri istenir.
• Tıraş köpüğünün üzerine geometrik şekilleri çizme çalışması yapılır.
• Çocuklara istedikleri bir geometrik şekli farklı bir nesneye dönüştürmesi söylenir.
• Her çocuk çizimini tamamladıktan sonra A4 kâğıdı verilir. Çizdikleri resmin üzerine A4 kâğıdını koyup bastırmaları söylenir. Kâğıt kaldırılıp kurumaya bırakılır.
• Etkinlikler tamamlandıktan sonra çocukların çalışmasını anlatmasına fırsat verilir.

DEĞERLENDİRME

• Geometrik şekillerin isimleri neden farklı?
• Şekiller ne işimize yarar?
• Tıraş köpüğüne dokununca ne hissettin?
• Şekilleri çizerken nerelerde zorlandınız?
• Hangi şekli çizmek daha kolaydı / zordu?

Bunların haricinde:
• “El Ele Okul Öncesi Eğitime” kitabında yer alan geometrik şekiller ile ilgili çalışma sayfası uygulanabilir.

AİLE KATILIMI

• Evde geometrik şekillere benzeyen nesneleri bulmaları istenir.

UYARLAMA

Sınıfta zihinsel yetersizliği olan çocuk varsa; öğrenme sürecinde sık sık destekleyici geri bildirim verilebilir.

DESTEKLENEN DEĞERLER
İş Birliği :
ÖNERİLER

• Sanat etkinliğinde tıraş köpüğü yerine desenli bantları kullanarak çocuklardan geometrik şekilleri oluşturmaları istenebilir.
• Etkinlik sırasında tıraş köpüğünün dağılmaması için çocuklara hatırlatmalar yapılır.