Etkinlik Yarın 10 Kasım Etkinlik Listesi

Etkinlik Adı - İçeriği
: Yarın 10 Kasım (Atatürk Haftası)
Etkinliğin Çeşidi
: Sanat , Müzik (Bütünleştirilmiş Büyük ve Küçük Grup)
KAZANIM VE GÖSTERGELERİ
D G : K : Kazanım 5: Dili iletişim amacıyla kullanır. (Duygu, düşünce ve hayallerini söyler.)
S D G : K : Kazanım 7: Bir işi ya da görevi başarmak için kendini güdüler. (Başladığı işi zamanında bitirmek için çaba gösterir.)
S D G : K : Kazanım 11: Atatürk ile ilgili etkinliklerde sorumluluk alır. (Atatürk ile ilgili etkinliklere katılır.)
S D G : K : Kazanım 11: Atatürk ile ilgili etkinliklerde sorumluluk alır. (Atatürk ile ilgili duygu ve düşüncelerini farklı etkinliklerle ifade eder.)
M G : K : Kazanım 4: Küçük kas kullanımı gerektiren hareketleri yapar. (Nesneleri üst üste/yan yana/iç içe dizer.)
M G : K : Kazanım 4: Küçük kas kullanımı gerektiren hareketleri yapar. (Malzemeleri keser.)
M G : K : Kazanım 4: Küçük kas kullanımı gerektiren hareketleri yapar. (Malzemeleri yapıştırır.)
M G : K : Kazanım 4: Küçük kas kullanımı gerektiren hareketleri yapar. (Nesneleri sıkar.)
M G : K : Kazanım 4: Küçük kas kullanımı gerektiren hareketleri yapar. (Malzemelere elleriyle şekil verir.)
MATERYALLER : Mukavva, bir adet büyük boy ve çocuk sayısı kadar Atatürk fotoğrafı, çeşitli renklerde tuz seramiği, kurdele, makas, yapıştırıcı
SÖZCÜKLER : Atatürk Haftası, anmak
KAVRAMLAR :
ÖĞRENME SÜRECİ

• Çocuklara önceden hazırlanan iki çalışma masası tanıtılır. Hangi masada çalışmak istedikleri sorulur. Çocukların istekleri doğrultusunda iki gruba ayrılmaları sağlanır.
• Birinci masaya Atatürk fotoğrafı yapıştırılmış büyük boy kalın mukavva kartonu ve çeşitli renklerde tuz seramiği konulur. Tuz seramiğinden minik toplar yapıp Atatürk fotoğrafının etrafına yan yana yapıştırarak çerçeve çalışması yapılır.
• İkinci masaya Atatürk fotoğrafları, kurdele veya rafya, makas, yapıştırıcı konulur. Daire şeklinde olan fotoğrafları kesip kurdeleyi fotoğrafın önüne fiyonk şeklinde yapıştırarak sınıftaki çocuk sayısı kadar yaka kartı hazırlama çalışması yapılır.
• Çocuklara yarın Atamızın aramızdan ayrılış günü olan 10 Kasım olduğu, bir hafta boyunca “Atatürk Haftası” olarak hazırlanan törenlerle anılacağı söylenir.
• Ardından çocukların ilgisi doğrultusunda Atatürk ile ilgili öğrenilen bir şarkı veya şiir söylenebilir.

DEĞERLENDİRME

• Bu etkinlikte neler yaptık?
• 10 Kasım’da ne olmuştur?
• Atatürk kimdir?
• Sence bu hafta başka hangi etkinlikler ile Atatürk’ü anabiliriz?

AİLE KATILIMI

• Ailelerden çocuklarıyla birlikte Atatürk’ün sevdiği türküleri dinlemeleri istenebilir.
• Ailelerden eve gönderilen çalışma sayfasını çocuklarıyla birlikte tamamlamaları istenebilir.

UYARLAMA

• Sınıfta otizm spektrum bozukluğu (OSB) olan bir çocuk varsa; sanat etkinliği çalışmasında zaman zaman sözel pekiştireçler verilerek başardığını hissetmesi ve devam etmesi için çocuk desteklenmelidir.

DESTEKLENEN DEĞERLER
Sevgi :
Saygı :
BELİRLİ GÜN VE HAFTALAR
Atatürk Haftası
ÖNERİLER

• Tuz seramiği hazırlanamazsa renkli krepon kağıdı da kullanılabilir.