Etkinlik Marakası Salla Etkinlik Listesi

Etkinlik Adı - İçeriği
: Marakası Salla (Ritim, Ses Ayırt Etme, Yukarı-Aşağı, Sağ-Sol, Tek-Çift)
Etkinliğin Çeşidi
: Sanat , Oyun , Müzik (Bütünleştirilmiş Büyük Grup)
KAZANIM VE GÖSTERGELERİ
D G : K : Kazanım 1: Sesleri ayırt eder. (Sesin geldiği yönü söyler. )
D G : K : Kazanım 1: Sesleri ayırt eder. (Sesin kaynağını ne olduğunu söyler)
D G : K : Kazanım 1: Sesleri ayırt eder. (Sesler arasındaki benzerlik ve farklılıkları söyler.)
M G : K : Kazanım 1: Yer değiştirme hareketleri yapar. (Belli bir yüksekliğe zıplar. )
M G : K : Kazanım 2: Denge hareketleri yapar. (Tek ayak üzerinde sıçrar.)
M G : K : Kazanım 5: Müzik ve ritim eşliğinde hareket eder. (Bedenini, nesneleri ve vurmalı çalgıları kullanarak ritim çalışması yapar. )
M G : K : Kazanım 5: Müzik ve ritim eşliğinde hareket eder. (Müzik ve ritim eşliğinde çeşitli hareketleri ardı ardına yapar.)
MATERYALLER : Şişe, süslemek için artık materyaller, yapıştırıcı, makas, kum, çakıllar, boncuklar, düğmeler vb. malzemeler
SÖZCÜKLER : Marakas, zıpla, sıçra, Afrika, Latin Amerika
KAVRAMLAR : Tek-Çift , Yukarı-Aşağı , Sağ- Sol
ÖĞRENME SÜRECİ

• Bir çocuğun arkadaşlarına görünmeden sınıfta görüş alanının dışında bir noktaya (kukla köşesinin arkası vb.) geçmesi ve verilen marakası hızlıca (beş saniye) sallaması istenir. Sınıftaki diğer çocukların dikkati sese çekilir. Bu sesin nereden geliyor olabileceği ve neyin sesi olabileceği sorulur.
• Gelen yanıtların ardından çocuk bulunduğu yerden çıkar ve elinde tuttuğu müzik aletini arkadaşlarına gösterir. Aynı süreç gönüllü çocuklarla birkaç kez tekrar edilir.
• Bu müzik aletinin bir marakas olduğu, içinde bulunan parçacıklar sayesinde sallayınca ses çıkardığı anlatılır.
• Farklı marakas görsellerinin olduğu fotoğraflar çocuklara gösterilir. Marakasın çoğunlukla Afrika ve Latin Amerika müziklerinde kullanıldığı söylenerek sohbet edilir (şeklinin nasıl olduğu, neyden yapılmış olabileceği, içlerinde ne olabileceği vb.).
• “Biz de kendi marakaslarımızı yapalım” denilerek marakas için gerekli malzemelerin bulunduğu masalara geçilir. Çocuklardan kum, çakıl, boncuk, düğme vb. malzemelerden bir tanesini seçerek şişenin içine bir miktar koymaları ve kapağını kapatmaları istenir.
• Çocuklar, marakaslarını istedikleri artık materyallerle süslerler ve marakaslarını oluştururlar.
• Çocukların marakaslarıyla ses çıkarma denemeleri yapmalarına fırsat verilir. Çıkan sesler arasındaki benzerlik ve farklılıklar hakkında sohbet edilir. Neden farklı sesler çıktığına dikkat çekilir.
• "Birlikte marakas dansı yapalım" denilerek marakas dansı yapılır.
Marakasın Dansı
Al eline marakası.
Sallayarak başlat dansı
Aşağıda marakas (şık şık şık)
Yukarıda marakas (şık şık şık)
Sağa gitti marakas (şık şık şık)
Sola gitti marakas (şık şık şık)
Tek elimde marakas (şık şık şık)
Çift elimde marakas (şık şık şık)
Salla marakası zıplayarak (şık şık şık)
Salla marakası sıçrayarak (şık şık şık )
T. Demir

DEĞERLENDİRME

• Marakasını nasıl hazırladın?
• Marakaslardan neden farklı sesler çıkıyor?
• Başka hangi materyalleri kullanarak marakas yapabiliriz?
• Ritim çalışmasında ne hissettin?

AİLE KATILIMI

• Yapılan marakaslar evlere gönderilerek ailelerden çocukları ile birlikte ritim çalışması yapmaları istenebilir.

UYARLAMA

• Sınıfta otizm spekrum bozukluğu (OSB) olan bir çocuk varsa; ses hassasiyeti göz önünde bulundurularak gerekli düzenlemeler yapılmalıdır.

ÖNERİLER

• Küçük yaş için oyunun yönergeleri azaltılabilir.
• Çocukların sağ ve sol yönü karıştırmamaları için öğretmen çocuklara (yüzü dönük) hareketleri yaparken dikkat etmelidir.
• Çocuklardan marakası kullanarak bir oyun tekerlemesi yazmaları istenebilir.
• Afrika ve Latin Amerika müzikleri dinletilerek marakas sesini fark etmeleri sağlanabilir.