Etkinlik Anneler Gününüz Kutlu Olsun Etkinlik Listesi

Etkinlik Adı - İçeriği
: Anneler Gününüz Kutlu Olsun (Anneler Günü)
Etkinliğin Çeşidi
: Sanat , Türkçe (Bütünleştirilmiş Büyük Grup)
KAZANIM VE GÖSTERGELERİ
B G : K : Kazanım 6: Nesne ya da varlıkları özelliklerine göre eşleştirir. (Nesne/varlıkları büyüklüğüne göre ayırt eder, eşleştirir. )
B G : K : Kazanım 6: Nesne ya da varlıkları özelliklerine göre eşleştirir. (Eş nesne/varlıkları gösterir.)
S D G : K : Kazanım 2: Ailesiyle ilgili özellikleri tanıtır. (Anne ve babasının adını, soyadını, mesleğini vb. söyler.)
S D G : K : Kazanım 2: Ailesiyle ilgili özellikleri tanıtır. (Anne ve babasının saç rengi, boyu, göz rengi gibi fiziksel özelliklerini söyler.)
S D G : K : Kazanım 16: Toplumsal yaşamda bireylerin farklı rol ve görevleri olduğunu açıklar. (Toplumda farklı rol ve görevlere sahip kişiler olduğunu söyler.)
S D G : K : Kazanım 16: Toplumsal yaşamda bireylerin farklı rol ve görevleri olduğunu açıklar. (Aynı kişinin farklı rol ve görevleri olduğunu söyler.)
MATERYALLER : Hayvan ve yavrularının görselleri, sanat merkezi malzemeleri, portre çizimi için hazırlanmış çerçeveli sayfa
SÖZCÜKLER : Sevgi, saygı, değer, yavru, portre, buzağı, enik, tay, malak, civciv, oğlak, sıpa
KAVRAMLAR : Mutlu , Üzgün , Kızgın , Şaşkın
ÖĞRENME SÜRECİ

• Buzağı, enik, tay, malak, civciv, oğlak, sıpa, kurbağa vb. yavrulara ait görseller ile zeminde bir alan oluşturularak çocuklarla görseller hakkında sohbet edilir. (Ne yavrusu oldukları, isimleri, yavruların neleri yapıp neleri yapamayacağı vb.)
• Yavruların büyümüş hâllerinin görselleri de yanlarına eklenerek isimleri bulunur.
• Çocuklara, bu yavruların ya da biz insanların küçükken hayatı öğrenmesinde, hayatta kalabilmesinde kimlerin payı olduğu sorulur. Anne, baba, büyükbaba, büyükanne, abla vb. kavramlara ulaşılır.
• Ülkemizde ve dünyada Anneler Günü’nün özel bir gün olarak kutlandığı bilgisi verilerek annelerin öneminden bahsedilir.
• Annelerimizin elinin öpme ve sevgimizi söylemek dışında duygularımızı başka nasıl anlatabileceğimiz hakkında beyin fırtınası yapılarak çocuklar “Annem” konulu portre çalışması yapmaları için yönlendirilirler.
• Çalışmalar bitince her çocuk annesinin portresini alarak oturur.
Çocukların annelerinin toplumda başka rollere de sahip olduğunu fark etmeleri sağlanır (Eş, kardeş, anne, çocuk, öğretmen/doktor/mühendis vb).
• Çocukların annelerinden bahsetmeleri için ortam oluşturulur (adı, rolleri, mesleği, yaşı, saç rengi, nelere kızdığı, şaşırdığı, sevindiği vb).
• Çizimleri üzerinden annelerinin ne hissettiği ve duygular üzerine de sohbet edilir. Resimler duvarda sergilenir.

DEĞERLENDİRME

• Hangi hayvanların görsellerini inceledik?
• Bir anneyi neler mutlu eder? Neler üzer? Neler kızdırır? Neler şaşırtır?
• Anneler gününde anneniz için ne yapmayı planlıyorsunuz?
• Büyüyüp anne veya baba olduğunda, nasıl bir anne veya baba olacaksın? Neler yapacaksın?

AİLE KATILIMI

• Yapılan resimlerden oluşturulan sergiye anneler çağrılabilir. Anne ve çocuktan sevgi ile ilgili bir şiir oluşturması istenebilir.

UYARLAMA

• Sınıfta zihinsel yetersizliği olan bir çocuk varsa; çocuk hayvanları tanımıyorsa önce iki hayvanın öğretimi yapılarak başlanabilir.

DESTEKLENEN DEĞERLER
Sevgi : Bu etkinlik esnasında sevgi ve saygı değerleri açıklanıp pekiştirilerek vurgulanmalıdır.
BELİRLİ GÜN VE HAFTALAR
Anneler Günü
ÖNERİLER

• Bu etkinlik yapılırken sınıftaki çocukların özel/ailevi durumları göz önünde bulundurulmalıdır.

Ekler
Anneler, Gününüz Kutlu Olsun.jpg