Etkinlik Getir Anlat Dinleyelim Etkinlik Listesi

Etkinlik Adı - İçeriği
: Getir Anlat Dinleyelim (Sabır, Saygı, Gruplama)
Etkinliğin Çeşidi
: Türkçe , Matematik (Bütünleştirilmiş Büyük Grup)
KAZANIM VE GÖSTERGELERİ
B G : K : Kazanım 7: Nesne ya da varlıkları özelliklerine göre gruplar. (Nesne/varlıkları rengine göre gruplar.)
B G : K : Kazanım 7: Nesne ya da varlıkları özelliklerine göre gruplar. (Nesne/varlıkları yapıldığı malzemeye göre gruplar.)
B G : K : Kazanım 7: Nesne ya da varlıkları özelliklerine göre gruplar. (Nesne/varlıkları kullanım amaçlarına göre gruplar.)
D G : K : Kazanım 4: Konuşurken dilbilgisi yapılarını kullanır. (Cümle kurarken isim kullanır.)
D G : K : Kazanım 4: Konuşurken dilbilgisi yapılarını kullanır. (Cümle kurarken fiil kullanır.)
D G : K : Kazanım 4: Konuşurken dilbilgisi yapılarını kullanır. (Cümle kurarken sıfatı kullanır.)
S D G : K : Kazanım 15: Kendine güvenir. (Grup önünde kendini ifade eder. )
M G : K : Kazanım 4: Küçük kas kullanımı gerektiren hareketleri yapar. (Kalemi doğru tutar.)
M G : K : Kazanım 4: Küçük kas kullanımı gerektiren hareketleri yapar. (Kalem kontrolü sağlar.)
MATERYALLER : Çocukların evlerinden getirdikleri nesneler, fon kartonu (50x70 cm), kalem
SÖZCÜKLER : Şekil
KAVRAMLAR :
ÖĞRENME SÜRECİ

• Çocuklar “Getir Anlat Dinleyelim” etkinliği için evlerinden getirdikleri nesneleri anlatmak üzere çember şeklinde otururlar. Neden bu nesneyi seçtiklerini ve bu nesnenin özelliklerinin neler olduğunu (ne renk olduğu, hangi malzemeden yapıldığı, nerede kullanıldığı) sırayla anlatırlar.
• Bütün çocukların düşüncelerini rahatça söyleyebilmeleri için yeterli zaman verilir. Çocukların birbirlerinin sözünü kesmemeleri ve saygıyla dinlemeleri, konuşan arkadaşlarına zaman tanımaları ve sabırla konuşma sıralarını beklemeleri gerektiği hatırlatılır.
• Sınıfa getirilen nesneler yapıldığı malzemeye (plastik, cam, kumaş, ahşap vb.) ve kullanım amaçlarına (mutfakta kullanılanlar, temizlik için kullanılanlar, dekor amaçlı kullanılanlar vb.) göre gruplanır.
• Ardından bu nesnelerin hangilerinin etrafından çizilerek şeklinin çıkarılabileceği sorulur. Bu nesnelerle müzik eşliğinde “Şeklini Bul” oyunu oynanacağı söylenir.
• Bunun için çocukların tek tek gelip ellerindeki nesnenin şeklini beyaz bir fon kartonuna (50x70 cm) çizerek çıkarmalarına rehberlik edilir.
• Oyuna hazırlık yapmak için çocuklar şeklini çıkardıkları nesneleri sınıfta istedikleri yerlere koyarlar. Fon kartonu da masa üzerine konulur.
• Müzik çaldığında çocuklar müzik eşliğinde dans ederler. Müzik kapatıldığında ise bu nesnelerden birini alarak fon kartonundaki resmiyle eşleştirirler. Oyun çocukların ilgisi doğrultusunda devam ettirilir

DEĞERLENDİRME

• Getirdiğiniz nesne hangi malzemeden yapılmıştır?
• Bu nesne nerede kullanılır?
• Hangi malzemelerin şeklini kolay çıkardın? Neden?
Bunun haricinde:
• “El Ele Okul Öncesi Eğitime” kitabında yer alan gölge eşleştirme çalışma sayfası uygulanabilir.

AİLE KATILIMI

• Ailelerden evlerindeki nesnelerin isimlerini söylemeden özelliklerini anlatmaları ve çocuklarının da bu nesneleri bulmaları istenebilir.

UYARLAMA

• Sınıfta ortopedik yetersizliği olan bir çocuk varsa; nesnenin şeklini çıkarma sürecinde gövdesi kalınlaştırılmış kalem gibi destek araç-gereçleri kullanılabilir.

DESTEKLENEN DEĞERLER
Saygı : Çocukların birbirlerinin sözünü kesmemeleri ve saygıyla dinlemeleri desteklenmelidir.
Sabır : Çocukların konuşan arkadaşlarına zaman tanımaları ve sabır göstermeleri desteklenmelidir.
ÖNERİLER

• Çocuklara bir gün önceden not gönderilir ve evlerinde kullandıkları kâğıt üzerinde şekli çıkarılabilecek bir nesneyi sınıfa getirmeleri istenir