Etkinlik Ne Kadar Eder? Etkinlik Listesi

Etkinlik Adı - İçeriği
: Ne Kadar Eder? (Takas, Eski-Yeni, Para)
Etkinliğin Çeşidi
: Sanat , Drama (Bütünleştirilmiş Büyük Grup)
KAZANIM VE GÖSTERGELERİ
B G : K : Kazanım 1: Nesne/durum/olaya dikkatini verir. (Dikkatini çeken nesne/durum/olaya yönelik sorular sorar.)
B G : K : Kazanım 5: Nesne veya varlıkları gözlemler. (Nesne/varlığın şeklini söyler. )
B G : K : Kazanım 5: Nesne veya varlıkları gözlemler. (Nesne/varlığın kullanım amaçlarını söyler. )
S D G : K : Kazanım 3: Kendini yaratıcı yollarla ifade eder. (Özgün özellikler taşıyan ürünler oluşturur.)
M G : K : Kazanım 4: Küçük kas kullanımı gerektiren hareketleri yapar. (Malzemelere elleriyle şekil verir.)
M G : K : Kazanım 4: Küçük kas kullanımı gerektiren hareketleri yapar. (Malzemelere araç kullanarak şekil verir.)
MATERYALLER : Meyve, eski/yeni paralara ait görseller, kil hamuru, renkli kâğıtlar, boya kalemleri, makas, çizim materyalleri (tahta çubuklar, kibrit çöpü, kurşun kalem vb.)
SÖZCÜKLER : Takas, alışveriş, icat.
KAVRAMLAR : Para , Eski-Yeni
ÖĞRENME SÜRECİ

• Öğretmen masanın üzerine çeşitli meyveler dizerek alışveriş merkezi oluşturur. Sınıftaki meyvelere dikkat çekildikten sonra çocukların soruları “Tüm meyveleri sizin için getirdim, onlarla değişik bir oyun oynayacağız” denilerek cevaplanır.
• Daha önce aileleriyle alışverişe gidip gitmedikleri, alışverişte alınan ürünlerin karşılığında kasada ne ödendiği, paranın ne işe yaradığı vb. sorularla paranın hayatımızdaki yeri ve önemine dair çocukların görüşleri alınır.
• Eski çağlarda, insanların alışverişlerini takas yoluyla yaptığı ve takasın ürün değişimi anlamına geldiği ifade edilir.
• Meyvelerin alışverişinin de bu yöntemle yapılacağı söylenerek çocuklardan takasta kullanılmak üzere sınıftan diledikleri materyalleri seçmeleri istenir.
• Ardından öğretmen manav rolünde oyunu başlatır. Ürün değişimini eğlenceli hâle getirmek için çocuklarla pazarlık yapar. “Hangi meyveyi almak istiyorsun? Bu elmayı iki legoya veremem ama üç lego vermek istersen değiştirebiliriz” şeklinde ifadeler kullanır. Alışverişin tamamlanmasının ardından alınan meyveler yenir.
• Uzun yıllar önce paranın icat edildiği belirtilerek eski ve yeni paralara ait görseller incelenir. Üzerindeki yazılara, şekillere, resimlere dikkat çekilir ve “Sizce hangi malzemeden yapılmıştır? Kimler tarafından hazırlanmış olabilir?” şeklinde sorular yöneltilir. Paraların farklı ve benzer özellikleri hakkında sohbet edilir.
• “Takas yoluyla alışveriş yapmak çok eğlenceliydi. Kendi paralarımızı tasarlamaya ve onlarla tekrar alışveriş yapalım" denir ve masalara geçilir.
• Kil hamuru, desen çizebilecekleri materyaller (tahta çubuklar, kibrit çöpü, kurşun kalem vb.), renkli kâğıtlar, boya kalemleri ve makas dağıtılarak kendi paralarını hazırlamaları istenir.
• Kil hamurundan hazırlanan paralar kurumaya bırakılır.
• Öğretmenin takas oyununda çocuklardan almış olduğu ürünlerin satışı, hazırlanan kâğıt paralar kullanılarak tekrar canlandırılır.

DEĞERLENDİRME

• Daha önce takas yoluyla alışveriş yaptınız mı? Nasıl?
• Aldığınız meyveyi kendi oyuncaklarınızdan hangisiyle takas ederdiniz?
• İnsanlar neden parayı icat etmiş olabilir?
• Para harcarken nelere dikkat edilmelidir?
• Çok fazla paranız olsaydı neler almak isterdiniz?
• Alışverişlerde ailenize yardım ediyor musunuz? Nasıl?

AİLE KATILIMI

• Ailelerden alışverişlerde çocuklarına sorumluluk vererek ödeme yapmalarını sağlamaları istenebilir.

UYARLAMA

• Sınıfta zihinsel yetersizliği olan bir çocuk varsa; kendi parasını tasarladığı sırada eski ve yeni paralara ait görseller verilerek modellemesi desteklenebilir.

ÖNERİLER

• Kil hamuru yerine oyun hamuru kullanılabilir.
• Hazırlanan paralarla sayma/gruplama çalışmaları yapılabilir.

Ekler
Ne Kadar Eder.jpg