Etkinlik Gizemli Anahtar Etkinlik Listesi

Etkinlik Adı - İçeriği
: Gizemli Anahtar (Aynı-Farklı-Duyu Çalışması)
Etkinliğin Çeşidi
: Oyun , Okuma Yazmaya Hazırlık (Bütünleştirilmiş Büyük Grup)
KAZANIM VE GÖSTERGELERİ
B G : K : Kazanım 1: Nesne/durum/olaya dikkatini verir. (Dikkat edilmesi gereken nesne/durum/olaya odaklanır. )
B G : K : Kazanım 2:Nesne/durum/olayla ilgili tahminde bulunur. (Nesne/durum/olayla ilgili tahminini söyler.)
B G : K : Kazanım 2:Nesne/durum/olayla ilgili tahminde bulunur. (Tahmini ile gerçek durumu karşılaştırır.)
MATERYALLER : Karton kutu, çeşitli şekillerde anahtarlar, A4 kâğıt, boyalar
SÖZCÜKLER : Anahtar
KAVRAMLAR : Aynı-Farklı-Benzer
ÖĞRENME SÜRECİ

• Üzeri ve bir yanı bir elin girebileceği büyüklükte daire şeklinde kesilmiş olan kutunun içine çocuk sayısı kadar çeşitli şekillerde ve büyüklüklerde anahtarlar konulur.
• “Çocuklara anahtarı neden kullanırız? Nasıl kullanırız?” soruları sorulur.
• Sonra çocuklar sıra ile kutunun içine ellerini sokarlar, görmeden seçtikleri bir anahtara dokunurlar. Çocuklara anahtarı incelemeleri için gerekli süre verilir. Anahtarlarını görmeden dokunarak inceler, seçerler ve sonra kutunun yanından elini sokan öğretmenin avucuna anahtarı bırakırlar. Öğretmen çocuğa göstermeden anahtarı alır ve çocuğa ait olduğunu belirtecek şekilde kaldırır.
• Çocuklardan kutunun içinde dokunarak incelediği anahtarın nasıl bir anahtar olduğunu tahmin etmeleri ve bu anahtarı resimlemeleri istenir.
• Çocuklara seçtikleri anahtarlar verilerek çizdikleri anahtar ile karşılaştırmaları istenir.
• Çocuklara farklı olan anahtarı bulmaları istenen çalışma sayfası verilir.
 

DEĞERLENDİRME

• Kutunun içinde neler vardı?
• Anahtarına dokunduğunda nasıl bir anahtar olduğunu düşündün?
• Tahmin ettiğin anahtar ile seçtiğin anahtar aynı mıydı?
• Anahtarı nerelerde kullanıyorsun?
• Odanın anahtarı var mı?
• Sana ait bir anahtar var mı?

UYARLAMA

• Sınıfta ortopedik yetersizliği olan bir çocuk varsa; kutudaki nesne incelenirken, gereksinim düzeyine uygun derecede yardım sağlanmalıdır. Fiziksel yardım elin üzerinden, bilekten, dirsekten, kolun altından tutularak verilebilir.
 

ÖNERİLER

• Öğretmen kutunun içinden çocukların elinden anahtarı alırken çocukların isimlerinin yazılı olduğu keselere ya da kese kâğıtlarına anahtarı bırakmalarını sağlayabilir.
• Etkinlikten, duyu çalışması gerektiren kavramlar verilerek farklı nesneler kullanılarak faydalanılabilir.(şekiller, yumuşak, sert, kalın, ince vb.).
• Etkinlikte kullanılacak kutu marketlerde bulunabileceği gibi, küçük ev aletleri kutusu da kullanılabilir