Etkinlik Anne Gazetesi Etkinlik Listesi

Etkinlik Adı - İçeriği
: Anne Gazetesi (Anneler Günü, Sevgi, Sorumluluk)
Etkinliğin Çeşidi
: Sanat , Türkçe (Bütünleştirilmiş Büyük Grup)
KAZANIM VE GÖSTERGELERİ
D G : K : Kazanım 5: Dili iletişim amacıyla kullanır. (Sohbete katılır. )
D G : K : Kazanım 5: Dili iletişim amacıyla kullanır. (Duygu, düşünce ve hayallerini söyler.)
D G : K : Kazanım 5: Dili iletişim amacıyla kullanır. (Duygu ve düşüncelerinin nedenlerini söyler.)
D G : K : Kazanım 7: Dinledikleri/izlediklerinin anlamını kavrar. (Sözel yönergeleri yerine getirir. )
D G : K : Kazanım 12: Yazı farkındalığı gösterir. (Duygu ve düşüncelerini bir yetişkine yazdırır.)
S D G : K : Kazanım 3: Kendini yaratıcı yollarla ifade eder. (Duygu, düşünce ve hayallerini özgün yollarla ifade eder. )
S D G : K : Kazanım 5: Bir olay ya da durumla ilgili olumlu/olumsuz duygularını uygun yollarla gösterir. (Olumlu/olumsuz duygularını sözel ifadeler kullanarak açıklar.)
MATERYALLER : Çeşitli nitelikle boya malzemeleri, çeşitli gazeteler, zarf, anne gazetesi şablonu.
SÖZCÜKLER : Gazete, sürpriz
KAVRAMLAR :
ÖĞRENME SÜRECİ

• Çocuklara çeşitli gazete ve dergiler gösterilerek incelenmesi için fırsat verilir, gazeteler ve nasıl hazırlandıkları hakkında sohbet edilir.
• Çocuklara annelerimiz için sürpriz bir “Anneler Günü” gazetesi hazırlayacağımız söylenir.
• Anneler Günü gazetesi şablonu çocuklara dağıtılarak içerisinde yer alan boş kutuya anneleri için istedikleri bir resmi yapmaları istenilir.
• Resimlerin tamamlanmasının ardından gazetede yer alan sorular çocuklara sorularak cevapları uygun yerlere yazılır.
• Hazırlanan gazeteler zarflara konularak gün sonunda eve gönderilir.

DEĞERLENDİRME

• Bu etkinliğimizde neler yaptık? Hangi malzemeleri kullandık?
• Gazete hazırlamak size nasıl hissettirdi?
• Sizce anneleriniz gazetelerinizi görünce nasıl hisseder?
• Daha önce bir gazeteci ile tanıştınız mı? Nerede?

AİLE KATILIMI

• Çocukların evde aileleriyle birlikte bir gazete haberini incelemeleri ve ilgilendikleri haberi keserek okula getirip anlatmaları istenebilir.

UYARLAMA

• Sınıfta üstün yetenekli bir çocuk varsa; yüksek düzeyde sözcük dağarcığına sahip olduğu unutulmamalı, daha fazla sözcük/cümle kullanacağından düşüncelerini yazdırması için daha fazla zaman verilmelidir.

BELİRLİ GÜN VE HAFTALAR
Anneler Günü
ÖNERİLER

• Bu etkinlik yapılırken çocukların ailelerindeki özel durumlar göz önünde bulundurulmalıdır.
• Birden fazla gazete şablonları hazırlanıp çocukların istedikleri şablonu kullanmaları sağlanabilir.
• Gazete şablonu örnekleri incelenerek çocuklarla birlikte özgün bir şablon hazırlanabilir.
• Çocukların inceleyeceği gazetelerde olumsuz görsellerin bulunmamasına dikkat edilmelidir.

Ekler
anneler günü gazetesi 2.JPG anneler günü gazetesi.JPG