Etkinlik Hangi Mevsimde Doğdum? Etkinlik Listesi

Etkinlik Adı - İçeriği
: Hangi Mevsimde Doğdum? (Mevsimler)
Etkinliğin Çeşidi
: Sanat , Müzik (Bütünleştirilmiş Büyük ve Küçük Grup)
KAZANIM VE GÖSTERGELERİ
B G : K : Kazanım 18: Zamanla ilgili kavramları açıklar. (Zaman ile ilgili kavramları anlamına uygun şekilde açıklar. )
D G : K : Kazanım 11: Okuma farkındalığı gösterir. (Çevresinde bulunan yazılı materyaller hakkında konuşur. )
D G : K : Kazanım 11: Okuma farkındalığı gösterir. (Okumayı taklit eder. )
S D G : K : Kazanım 1: Kendisine ait özellikleri tanıtır. (Yaşını söyler.)
MATERYALLER : Mevsim görselleri, çiçek, yaprak, kar tanesi, güneş resimleri, sembol kolyeler, kumaş, pamuk, kozalak vb. artık malzemeler, yapıştırıcı, boya.
SÖZCÜKLER : Sembol, mevsim
KAVRAMLAR : Kış Mevsimi , İlkbahar , Sonbahar , Yaz
ÖĞRENME SÜRECİ

• Üzerinde isimleri yazan mevsim görselleri çocuklara gösterilerek yazıları tahmin etmeleri istenir.
• Önceden hazırlanan mevsime uygun sembol resimler çocuklara gösterilerek “Bu sembolleri hangi mevsimlerle eşleştirebiliriz?” diye sorulur. *Çiçek (İlkbahar) * Sarı yaprak (Sonbahar) *Kar tanesi (Kış)
• Güneş (Yaz)
• Çocuklardan alınan cevaplarla, semboller mevsim görsellerinin üzerine yapıştırılarak mevsimlerin özellikleri hakkında sohbet edilir.
• Çocuklara hangi mevsimde doğdukları sorulur.
• Çocuklar doğdukları mevsime göre gruplanır.
• Her çocuk sırayla doğduğu mevsime uygun önceden hazırlanmış sembol şeklindeki kolyeyi alıp takar. Kolyeler takıldıktan sonra aynı mevsimde doğanlar ayrı ayrı sayılır. “En çok hangi mevsimde doğan var? En az hangi mevsimde doğan var?” gibi sayma çalışmaları yapılır.
• Mevsimler şarkısını öğretmen bir kez söyler. İkinci söylenişte sonbaharda doğan çocuklar ortaya gelip sonbahara ait sözler bitene kadar ritme uygun dans ederler. Diğer çocuklar da şarkıya eşlik eder.
• Kış, ilkbahar, yaz kıtalarında da o mevsimde doğan çocuklar ortaya sırayla çıkıp aynı şekilde ritme uygun dans ederler.
• Bayrağım nakaratında bütün çocuklar kalkıp hep beraber ritme uygun dönerler. Çocukların isteğine göre tekrar edilir.

               Mevsimler
Hep sarıdır elbiselerim. Ben bu rengi pek çok severim.
Sonbaharı cicim. Çok sevdiğim için
Hep sarıdır elbiselerim.
Hep beyazdır elbiselerim. Ben bu rengi pek çok severim.
Kış babayı cicim. Çok sevdiğim için
Hep beyazdır elbiselerim.
Hep yeşildir elbiselerim. Ben bu rengi pek çok severim.
İlkbaharı cicim. Çok sevdiğim için
Hep yeşildir elbiselerim.
Hep mavidir elbiselerim. Ben bu rengi pek çok severim.
Yaz babayı cicim, Çok sevdiğim için
Hep mavidir elbiselerim.
Hep kırmızı elbiselerim. Ben bu rengi pek çok severim.
Bayrağımı cicim, Çok sevdiğim için
Hep kırmızı elbiselerim.
                         Anonim


• Ayrı ayrı masalara büyük boy kâğıtlar, artık malzemeler, yapıştırıcı ve boyalar konur. Çocuklardan doğdukları mevsim masasına giderek grupça mevsim afişi oluşturmaları istenir

DEĞERLENDİRME

• Mevsimler grafiği hazırlanarak her çocuğun doğduğu mevsimin bölümünü verilen renkle boyaması istenir.
• Oluşturulan grafik çocuklar tarafından incelenerek sonuçlar açıklanır.
 

AİLE KATILIMI

• Ailelerden; aile bireylerinin hangi mevsimde doğduğu hakkında çocuklarıyla sohbet etmeleri istenebilir.
 

UYARLAMA

• Sınıfta zihinsel yetersizliği olan bir çocuk varsa; kolyesini seçerken rehberlik edilir.
 

ÖNERİLER

• Sembol resimler yerine her mevsime sembol olarak renk kartları kullanılabilir.